„Egy álom, mit nem láttak még, és győzni, hol nem győztek még…”

Negyedszázados lett a tág értelemben vett Erdély egyik legrégebbi kulturális-szórakoztató rendezvénye, a szilágysomlyói Báthory Napok. A hangsúlyt az évtizedeken át a tartalmas kikapcsolódásra fektető esemény az idei, évfordulós alkalomra ötnaposra bővült, szeptember 20–24-e között zajlott. Emellett a két hagyományos szakmai konferenciát más-más hétvégén, az orvostovábbképzőt szeptember 1–3. között Szatmárnémetiben, a pedagógus-továbbképzőt pedig szeptember 29-e és október 1-je között Szilágysomlyón rendezték.
A Báthory István Alapítvány, A Magyar Egészségügyi Társaság és az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya egy lelkes szatmárnémeti orvoscsoport segítségével (Nagy Júlia, dr. Pallai László, dr. Puskás Attila, dr. Varga Rita és dr. Vass Zoltán), dr. Széman Péter vezetésével, leendő egészségügyi szakdolgozók és lelkes családtagok közreműködésével, odaadó munkával megszervezték a XXIV. Orvostovábbképzőt Szatmárnémetiben, 2O17 szeptember 1-3 között. Ezen magas szintű nemzetközi orvoskonferencia hagyományos módon a szilágysomlyói, idén jubileumi, XXV. Báthory Napok keretében zajlott, annak nyitányaként, helyszíne ebben az esztendőben a szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség volt.
A bemutatott tudományos dolgozatok minőségét szavatolta a szerzők nemzetközileg elismert szaktekintélye az adott témában, valamint a konferencia tudományos bizottsága: Prof. dr.Gyurkovics Kálmán - MET alelnök, Prof. dr. Galuska László – MET elnökségi tag, dr. Széman Péter - MET területi felelős.
A konferencia tematikája folytatta a már több éve elkezdett sorozatot – Egészséges életmód – középpontba állítva a Krónikus Obstruktiv Tüdőbetegségek – orvosi körökben COPD, illetve nálunk BPOC néven ismert betegségben szenvedők életminőségégének javítási lehetőségeit, illetve magába foglalta a minden évben elhangzó, a konferencia helyszínéhez kötődő orvostörténeti előadásokat.
A megnyitó (péntek délután), gyönyörű környezetben, a szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség dísztermében ünnepélyes, de egyúttal kedves és meghitt volt, hisz csaknem valamennyiünk régi barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal láttuk viszont egymást. A konferenciát elsőnek a házigazda, a rendezvény egyik védnöke, Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök úr köszöntötte, majd Gyurkovits Kálmán MET alelnök nyitotta meg.
A péntek délutáni tudományos szesszió elnökeinek, Galuska László és Varga Ritának a vezényletével négy tudományos előadás hangzott el. A COPD klinikumáról prof. dr. Somfay Attila (SzTE Tüdőgyógyászati Tanszék), tartott egy hosszabb lélegzetű tudományos előadást, melyet A COPD farmakoterápiája című előadás követett, melynek előadója prof. dr. Gyurkovits Kálmán (SzTE Általános Orvosi Kar) volt. Prof. dr. Galuska László (DEOKK Képalkotó Intézet) a dohányzáas ártalmairól beszélt a COPD és a dohányzás c. dolgozatában.
A délutáni ülésszakot egy kis helytörténeti előadás zárta: A dallá vált sebész c. munkáját Csirák Csaba, gyógyszerész, helytörténész, (Szatmárnémeti) mutatta be. „A szatmári kórházba” – Lükő Béla balladáját Kovács Nikolett, a szatmári Harag György Társulat művésznője tolmácsolta magas művészeti színvonalon. Az estet – a konferencia helyszínéhez méltó módon – a QUASI COSI vonosnégyes népszerű művekből összeállított műsora zárta.
Szeptember 2-án, szombat délelőtt Széman Emese Rózsa Arany János – ismert COPD-s beteg – a betegségről szóló verseit mondta el. Gyurkovits Kálmán és Széman Péter elnöksége mellet az előadások sorát orvostörténeti előadás nyitotta meg, „A kuruzslás elleni küzdelem bölcsőjét Szatmárban ringatták” – 245 éve jelent meg nagytornyai Marikowzki Márton Néphez való tudósítása – melyet szerzője, dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia tartott meg. Ez után következett a továbbképző legtöbb érdeklődését kiváltó előadása, dr. Bede Olga (SzTE ÁOK Oktató Kórház, Kecskemét) Őssejt terápia tüdőbetegségekben címmel. Folytatásként A COPD-s betegek rehabilitációja prof. dr. Szilasi Mária (DEOKK Tüdőklinika), beszélt. Varga Rita osztályvezető főorvos (Szatmárnémeti, Pulmonológiai Korház) – amint az a sorozat fő témájából kiderült – az egészséges életmódról beszélt a COPD – egészséges életmód című előadásában.
A konferencián, melyet a román orvosi kamara 7 kreditponttal jutalmazott, 119 regisztrált résztvevő vett részt.

A XXV. Báthory Napoknak több különlegessége is volt. Első a már említett ötnapos fesztivállá bővülése, mely lehetőséget adott a település testvérvárosainak egy-egy egész délutánt-estét kitöltő bemutatkozásra. Másik, el nem hanyagolható újdonság, hogy ez évben első alkalommal a Polgármesteri Hivatal is teljes mellszélességgel a Napok mellé állt, és a nem kis anyagi támogatáson túl számos közösségi eseményt szerveztek, esti filmvetítést, koncerteket, szombaton pedig egész napos programmal várták a Várkertbe látogatókat.
Első nap, szerdán, 20-án, a Szilágysomlyói Nemzeti Információs és Turisztikai Központban tartott sajtótájékoztatót követően Szarvas, Somlyó legrégebbi testvértelepülésének küldöttsége ismertette a város értékeit, többek közt a hungarikumok között szereplő akácmézet és a szarvasi Szilvanapot, majd a város több művészeti intézménye közül három, a Tessedik Néptáncegyüttes, a Cervinus Teátrum és a Szarvasi Harmonika Együttes gálaestje következett. A Városi Kultúrházban tartott műsorban minden érdeklődő megtalálhatta a kedvére valót a néptánctól a tangóharmonika-muzsikán át a musicalig.
A csütörtök Albertirsáé volt. A délután az EMKE Magyar Házban kezdődött, a Fazekas László, Albertirsa polgármestere által megnyitott képzőművészeti kiállítással: Rónai-Pjecka Mátyás festményeit és Gérné Mezősi Aranka munkásságát ismerhették meg a látogatók. Utóbbi kisplasztikái, egy kínai világkiállításra való előkészületek miatt nem érkeztek meg, de ennek köszönhetően a festménytárlat két hétig látogatható, majd újabb két hétig lesznek Szilágysomlyón a szobrászművész alkotásai. Az estet, ugyancsak a Városi Kultúrházban az albertirsai Művészeti Iskola komolyzenei előadása, majd a Gospel Kórus koncertje zárta.
Nyírbátoré, a Báthory család miatt a legszorosabban kapcsolódó településé – mellyel nem mellékesen ez évben, a 20. évfordulón újították meg a testvérvárosi szerződést – a pénteki nap lett. A Báthory Alapítvány szervezte rendezvény és a Polgármesteri Hivatal által másodjára megrendezett Báthory Fest ekkor kapcsolódott ténylegesen össze, hiszen a három nyírbátori festőművész, Farkas Anna, Küzmös Enikő és Havasi Tamás kiállításának megnyitóját a Polgármesteri Hivatal dísztermében rendezték. Ezt a Bátor Mazsorett Csoport fellépése követte az alkalomra megnyitott Báthory Várkertben, melyre, az igencsak hűvös idő ellenére is szép számmal gyűltek össze – nem csoda, a mazsorettek már sok éve visszatérő vendégei a Báthory Napoknak. Akárcsak a Fazekas Mihály vezette Nyírbátori Koncert Fúvószenekar, amely viszont ez évben egy igazán különleges zenei csemegével érkezett. A Tinódi Kórussal közös koncertjüknek már a helyszíne sem volt mindennapi: a református templom néhány padját is el kellett távolítani, hogy a kórus és a zenekar beférjen, de megérte! A körülbelül másfél órás előadás első felében klasszikus művek hangzottak el, többek közt Bach, Mozart, míg a második részben egy erdélyi ősbemutatóra került sor: Jacob de Haan holland zeneszerző néhány éve született Gospel Miséjére. A nagyszabású műnek nemcsak az az érdekessége, hogy kifejezetten fúvószenekarra íródott, hanem hogy valamennyi darabja (Kyrie, Credo, Sanctus stb.) különféle stílust vonultat fel. Teszi mindezt olyan mesteri fokon, hogy a zenei stílus és a szöveg, gondolat tökéletes összhangban van.
A szombat és vasárnap nagyjából hagyományos programokkal telt. Szombaton délelőtt zajlott a Báthory Kupa elnevezésű nemzetközi ifjúsági sakkverseny, melyen helyi, magyarországi és lengyelországi gyerekek is részt vettek, s mely eseményről már előzőleg beszámoltunk. Tíz órakor párhuzamosan kezdődött a felnőtteket megcélzó 400 év történelem a Szilágyság tájain című történészkonferencia, hazai magyar és román, illetve magyarországi és szlovákiai előadókkal az Információs és Turisztikai Központban; valamint az inkább fiatalokat bevonzani kívánó Könyvturi és anyanyelvi játékok a Báthory magyar iskolában. Ugyancsak itt lépett fel a nyírbátori Lenszirom diákszínjátszó együttes a Karinthy Ferenc Gellérthegyi álmok c. művéből készült kétszemélyes darabbal. Nagyjából déli egy órára véget értek a programok, ugyanis ekkor vonult végig a városközponton az a nagyjából 100 magyar és lengyel hagyományőrző, pompás, korhű jelmezekben, gyönyörű lovakkal, korhű zenei kísérettel, akik a várkerti játékokat, várostromot, a reneszánsz hangulatot biztosították. A várkertbe visszatérve kezdődött az első várostrom kardokkal, lovakkal vívott csatája, miközben a Bornemissza János Hagyományőrség Egyesület zenészei csodálatos középkori zenei aláfestést nyújtottak. Délután három órakor a római katolikus plébánia nemrégiben felavatott Közösségi Házában adták át a Szilágysági magyarok díjakat. A díjátadót a Szederinda citerajátéka nyitotta és ekkor került sor a nyírbátori Lyons Klub által a Szederindának nyújtott adomány átadására és az azt kísérő adományozó levél felolvasására. A hagyományt megtörve idén elsőként a post mortem díjazott méltatására került sor, Szilágysomlyónak a nagyközönség által ma már alig ismert szülötte, P. Szathmáry Károly kapta idén a kitüntetést. Szilágysági Magyarok díjban részesült ez évben Horváth József történelemtanár Sarmaságról, Molnár Irma és János lelkészházaspár Zsobok-Kolozsvár, Orosz Lujza színésznő Kolozsvárról, Sipos Gábor levéltáros, történész Kolozsvárról és Varga D. István magyartanár Szilágycsehből. A szinte egész nap tartó, enyhébb vagy sűrűbb eső kora délutánra csaknem teljesen kiűzte a látogatókat a várkertből, ám a 18 órára meghirdetett második várostrom kezdetére, mintegy varázsütésre elvonultak a felhők és egyből megtelt a „csatatér” pereme is a kíváncsiskodó, békés nézőkkel.
Vasárnap reggel a szokásos polgármesteri hivatali fogadás is tartogatott némi meglepetést. A Szilágysomlyó–Nyírbátor testvértelepülési szerződés megújítása után Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester elismerő okleveleket osztott ki azoknak a személyeknek, akik sokat tettek a két város kapcsolatainak éltetéséért. Ezt követte a három nyelven zajló ökumenikus istentisztelet, melyen a hagyományőrzők és a cserkészcsapat is tisztelgett Báthory István nagysága előtt, majd a fejedelem és lengyel király mellszobránál a magyar, a román és a lengyel himnusz eléneklésével vette kezdetét a koszorúzási ünnepség. Dr. Széman Péter, az Báthory István Alapítvány elnöke, Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester és Csulák Péter, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa konzuljának köszöntője után ismét csak újdonságként, üdvözletét küldte Lengyelország romániai nagykövete, amelyet szintén három nyelven olvastak fel. A testvérvárosok és helyi intézmények, szervezetek főhajtása, a koszorúzás után idén is fúvószenekari koncerttel, de ez alkalommal az albertirsai Gerje-Party Fúvósegylet hangversenyével zárult a XXV. Báthory Napok.
A jubileumi Báthory Napok egy hónapon átnyúló rendezvénysorozatát, a nagyon sok résztvevőt vonzó háromnapos pedagógus továbbképző zárta, ( 2017 szeptember 30 - október 1, Technológia az oktatás szolgálatában – a digitális kompetencia fejlesztése napjainkban címmel), melyről majd egy következő lapszámban fogunk majd beszámolni.

A számos „kis” eredmény mellett, mint például jeles hazai és magyarországi szakemberek, előadók meghívása és szerepeltetése a szilágysági kisvárosban, a Báthory Napoknak, illetve a Báthory István Alapítványnak volt néhány igazán kiemelkedő megvalósítása. A rendszerváltás után alig néhány évvel, 1993-ban állította első, kétnyelvű tábláját Báthory Istvánnak, akkor, amikor (és még hosszú évekig utána) a többségi városvezetésnek a Báthory név hallatán csak a Mihai Viteazult legyőző Báthory Zsigmond jutott eszébe. 1999-ben felavatták Báthory István mellszobrát, mely – nagyrészt szintén a fenti okokból – két évig a római katolikus templomban várta, hogy jelenlegi helyére kerülhessen. Időközben sikerült egy lengyel nyelvű táblát is elhelyezni a másik mellé a katolikus templom falára. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nem sokkal az aradi sziámi ikerpár szétoperálása után a műtétet végző Füzesi Kristóf a szilágysomlyói orvoskonferencián mutatta be a nem mindennapi beavatkozást, vagy hogy 1998-ban Szilágysomlyón került sor a rendszerváltás utáni első, nem hivatalos magyar–román egészségügyi miniszteri találkozóra Gógl Árpád (Mo.) és Hajdú Gábor között. Nem mellesleg ekkor, mint más években is, jelen volt a partiumi városban Mikola István későbbi egészségügyi miniszter, jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára.
És még hány és hány jeles képviselője a magyar tudományos és kultúréletnek, hogy csak az Amerikából érkezett Balogh Károly professzort, vagy Csillag István fizikust, a Stockholmi Egyetem professzorát, akit az idén kapta meg a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét; Andrásfalvy Bertalant vagy Fekete Gyulát említsük.
Talán csak felgyorsult életünk következménye, de mindenképpen szomorú, hogy ezek után a minden elfogultság nélkül is jelentősnek mondható események után a XXV. Báthory Napok rendezvénysorozatáról mind a Szilágy megyei települések, civil szervezetek képviselői (kivételt képezvén a prefektus hivatala és az RMDSZ varsolci nőszervezete), mind a megyei, illetve regionális magyar sajtó egy része távol maradt – míg például a megyei román sajtó, a Duna Tv és az M5, vagy az ETV, és a Román Televízió Kolozsvári Stúdiója részletesen tudósított. Így vagy úgy – a szervezők ösztönzését talán a szarvasi gálaest egyik száma, a címben is idézett La Mancha lovagja Álom című dalának részlete fejezheti ki leginkább: „A hitem az él, az vezet tovább, / mert ki előre néz, / annak bármilyen göröngyös / útja van nem lesz nehéz! / Bízom hát, mert ki céljához hű, / tudja, hogy merre lép. / Arra glória nem vár talán, / csak egy csöpp békesség.”
dr. Széman Emese RózsaXXV. ÉVFORDULÓS BÁTHORY NAPOK ELŐZETES PROGRAMJA*
2017. szeptember 20–24. – Szilágysomlyó2017. szeptember 20. (szerda)
17:00 – 17:30 Sajtótájékoztató, helyszín: Szilágysomlyói Nemzeti Információs és Turisztikai Központ
17:30 – 20:00 Bemutatkozik Szarvas testvérvárosunk – Kulturális egyveleg. Előadják a Tessedik Néptáncegyüttes, a Cervinus Teátrum színművészei, a Szarvasi Harmonika Együttes. Helyszín: Városi Kultúrház

2017. szeptember 21. (csütörtök)
Bemutatkozik Albertirsa testvérvárosunk

17:00 Kiállításmegnyitók: Gérné Mezősi Aranka – kisplasztika, Rónai-Pjeczka Mátyás – festészet. Helyszín: EMKE Magyar Ház. Csorgó (Argeşului) u. 8.
17:45 Az Albertirsai Művészeti Iskola előadása. Helyszín: Városi Kultúrház
18:45 Az Albertirsai Gospel Kórus koncertje. Helyszín: református templom
20:00 Művészfilm-bemutató. Helyszín: Báthory Várkert

2017. szeptember 22. (péntek)
16:00 Fotókiállítás-megnyitó. Helyszín: Cafe Concerto
Bemutatkozik Nyírbátor testvérvárosunk
17:00 Képzőművészeti tárlat megnyitása: Farkas Anna, Küzmös Enikő, Havasi Tamás. Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme
18:00 A Bátor Mazsorett Csoport programja. Helyszín: Báthory Várkert
19:00 A Nyírbátori Koncert Fúvószenekar és a Tinódi Kórus koncertje. Helyszín: egyeztetés alatt
20:00 Rock és folk koncertek – helyi előadók. Helyszín: Báthory Várkert

2017. szeptember 23. (szombat)
9:00 Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola tornaterme, Fő (1 Decembrie 1918) u. 15. A résztvevő csapatok: Nyírbátor, Szarvas, Albertirsa
10:00 Könyvturi az EMKISZ szervezésében. Anyanyelvi csapatjátékok. Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola könyvtárterme
10:00 400 év történelem a somlyói várban – történészkonferencia. Helyszín: Szilágysomlyói Nemzeti Információs és Turisztikai Központ konferenciaterme. Előadók: Báthori Gábor (Nyírbátor, Magyarország), Kovács András (Kolozsvár), Horia Pop (Szilágysomlyó), Sipos Gábor (Kolozsvár), Kiss László (Csilizradvány, Felvidék), Daniel Hrenciuc (Radóc)
13:00 Reneszánsz kosztümök felvonulása. Útvonal: a városközponton át a Báthory Várkertig
13:40 A Báthory Feszt hivatalos megnyitója; a város kulcsának átadása a várvédőknek. Helyszín: Báthory Várkert
14:00 Várostrom – első rész
15:00 A Szilágysági Magyarok Díszoklevelek, valamint a Báthory István Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díj átadása. Közreműködik a Szederinda citeracsoport. Helyszín: Római Katolikus Plébánia közöségi terme.
17:00 Reneszánsz hangverseny és tánc. A nagykárolyi Carmina Renascencia műsora.
18:00 Várostrom – második rész
20:00 Mike Godoroja & Blue Spirit koncert. Helyszín: Báthory Várkert

13:00 – 20:00 Várkerti szórakoztató programok: Silva Art képzőművészeti kiállítás, kézműves sátrak, bábszínház, szórakoztató játékok, lovaglás és kocsikázás, fegyver- és páncélzatbemutató, birkózás, önvédelmi sportok, arcfestés, konyhaudvar, tombola és nyereményes versenyek (zsákba futás, kötélhúzás stb.)

2015. szeptember 27. (vasárnap)
8:30 Fogadás a Polgármesteri Hivatalban a hivatalos küldöttségeknek. A Szilágysomlyó–Nyírbátor testvérvárosi egyezmény ünnepélyes megerősítésének aláírása.
10:30 Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban.
12:15 Koszorúzás Báthory István mellszobránál.
13:30 Az albertirsai Gerje-Party Fúvósegylet hangversenye. Helyszín: Báthory Várkert (eső esetén a Városi Kultúrház)

* A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják


A GÁL-KELEMEN OKTATÁSI KÖZPONT, KOLOZSVÁR
ÉVKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMJA PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

A GÁL-KELEMEN OKTATÁSI KÖZPONT, KOLOZSVÁR,
A SIMION BĂRNUȚIU FŐGIMNÁZIUM ÉS A BÁTHORY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY GONDOZÁSÁBAN

Technológia az oktatás szolgálatában – a digitális kompetencia fejlesztése napjainkbanA képzés tematikája:

A digitális kompetencia értelmezései és fejlesztési lehetőségei, e-Biztonság és szerzői jogok a digitális világban
Tanulás és tanítás a Web 2.0 világában (gyakorlat):
- Online irodai alkalmazások, űrlapkészítés, prezentációkészítés
- Kép- és videómanipulációs eszközök
- Egyéb tartalomkészítő alkalmazások (pl. szófelhő, gondolattérképek, keresztrejtvény)
- Kommunikáció, szervezés
Egyéb, a tanítást, tanulást támogató alkalmazások (pl. honlapkészítés).
Projektpedagógiai módszerek IKT eszközökkel – az eTwinning Program.

Időpont: 2017. szeptember 29. – október 01.
Időkeret: 20 óra
Szeptember 29., péntek, 16–20 óráig (4 óra)
Szeptember 30., szombat, 9–18 óráig (10 óra, egy órás ebédszünettel, melyet a Báthory Alapítvány biztosít)
Október 1., vasárnap, 9–15 óráig (6 óra)
Helyszín: Szilágysomlyó, Simion Bărnuțiu Főgimnázium
Előadó: Nagy Regina, eTwinning Program szakmai vezető, Magyar Oktatási Hivatal
Célcsoport: Szilágy megye pedagógusai
Helyek száma: 20
A résztvevőknek alap számítógép-felhasználói ismeretek és saját gmail.com e-mail-cím szükséges.

A tanfolyam végén a résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki.
Figyelem! A helyek száma korlátozott és a képzés teljes időtartama alatt részt kell venni!
A beiratkozás on-line, az RMPSZ honlapján történik!
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 17.

Étkezést (részben) és szállást, sajnos, nem áll módunkban biztosítani, útiköltséget sem tudunk téríteni.
A szervezők:
Irsai Mónika (központvezető), Kovács Zoltán, Gaudi Ildikó (programfelelősök).

A Báthory Napok programjait támogatják:

Mindenkit szeretettel várunk!


www.bathoryalapitvany.ro
www.facebook.com/BathoryIstvanAlapitvanyA Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya
COPD – BPOC-S BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

NEMZETKÖZI ORVOSKONFERENCIÁJÁNAK PROGRAMJA
XXIV. Orvostovábbképző – 2017. szeptember 1–3. – Szatmárnémeti

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKA konferencia helyszíne:
Szatmárnémeti, péntek délután – a római katolikus Püspökség díszterme
szombat délelőtt – a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme

Mindkettő címe: Szatmárnémeti (Satu Mare) – str. 1 Decembrie 1918 utca, nr. 2 szám.

Regisztráció: a konferencia helyszínein
szeptember 1., péntek: 14:30 – 16:30
szeptember 2., szombat: 8:30 – 11:10

A rendezvény védnökei:
Nm. Ft. Schönberger Jenő
, római katolikus püspök
Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere

Tudományos bizottság:
Prof. dr. Gyurkovits Kálmán
– MET alelnök. Telefon: (+36) 30 500-3586
Prof. dr. Galuska László – MET elnökségi tag. Telefon: (+36) 30 547-1575
Dr. Széman Péter – MET területi elnök, BIA elnök. Telefon: (+4) 0745 845-416

Szervezők: Nagy Julianna, dr. Puskás Csaba, dr. Varga Rita, dr. Pallai László, dr. Vass Zoltán, dr. Széman Emese Rózsa; Szodorai Rita, Sallay Márta medikák; Biri Alexandra, Biri Anett, Damo Beáta, Dary Helga, Földes Emese, Kovács Kriszta, Kürti Brigitta, Mihály Réka Orsolya, Szabó Dorottya, Tóth Fruzsina diákok a szatmárnémeti Kölcsey Főgimnázium Egészégügyi Főiskola (általános asszisztensnői) osztályaiból.
A szervezést összefogja: dr. Széman Péter

A TOVÁBBKÉPZŐ RÉSZLETES PROGRAMJA

2017. szeptember 1. (péntek):

14:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
15:00 MEGNYITÓ: üdvözlések. Verset mond Szökőcs Zsófia, énekel Újvári Anna


15:50 – 18:10 ELŐADÁSOK
Elnökök: Galuska László, Varga Rita


1. A COPD klinikuma (45’) – prof. dr. Somfay Attila (SzTE Tüdőgyógyászati Tanszék), Szeged-Deszk

2. A COPD farmakoterápiája (35’) – prof. dr. Gyurkovits Kálmán (SzTE ÁOK), Szeged-Mosdós

3. A COPD és a dohányzás (35’) – prof. dr. Galuska László (DEOKK Képalkotó Intézet), Debrecen

4. A dallá vált sebész. (20’) – Csirák Csaba, gyógyszerész, helytörténész, Szatmárnémeti. A szatmári kórházban. (Lükő Béla balladája). Előadja Kovács Nikolett, a szatmári Harag György Társulat művésznője.

18:10 – 18:30 Kérdések, hozzászólások

18:30 A szatmárnémeti QUASI COSI vonósnégyes Bach-, Mozart-, Brahms- és Gardel-műveket szólaltat meg. Előadják: Kovács Emőke es Mija Alina (hegedű), Budean David (brácsa) és Catuna Dan (cselló)

19:30 Vacsora a Kölcsey Főgimnázium étkezdéjében (str. Caişilor – Kajszibarack u. 11)2017. szeptember 2. (szombat)

8:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:00 Üdvözlések. Verset mond: Széman Emese Rózsa, énekel: Újvári Anna

9:30 – 12:20 ELŐADÁSOK
Elnökök: Gyurkovits Kálmán, Széman Péter


1. „A kuruzslás elleni küzdelem bölcsőjét Szatmárban ringatták” – 245 éve jelent meg nagytornyai Marikowzki Márton Néphez való tudósítása (35’) – dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia
2. Őssejt terápia tüdőbetegségekben (35’) – dr. Bede Olga (SzTE ÁOK Oktató Kórház), Kecskemét

10:40 – 11:10 Kávészünet.

3. A COPD-s betegek rehabilitációja (35’) – prof. dr. Szilasi Mária (DEOKK Tüdőklinika), Debrecen

4. COPD – egészséges életmód (35’) – dr. Varga Rita osztv. főorv., Szatmárnémeti Pulmonológiai Kórház

12:20 – 12:50 Kérdések, hozzászólások

12:50 Zárszó


13:30 Ebéd a Kölcsey Főgimnázium étkezdéjében (str. Caişilor – Kajszibarack u. 11)

15:00 Részvétel a Reformáció 500 éves megünneplése szatmárnémeti rendezvényein, városnézés

19:30 Vacsora a The Dome – Vinotéka étteremben – (szemben a róm. katolikus püspökséggel, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 5.)


A továbbképzőt a román orvosi kamara kreditponttal jutalmazza.

A továbbképzőt támogatják:
Mindenkit szeretettel várunk!
Látogassa honlapunkat!

www.bathoryalapitvany.ro
www.facebook.com/BathoryIstvanAlapitvanyKÖNYVTÁRNAP SZILÁGYSOMLYÓN


Minden év májusában a huszonötödikéhez legközelebb eső hétvégén rangos rendezvényekkel (tárlat megnyitókkal, könyvújdonságok bemutatásával és árusításával, szerzők, könyvkiadók előadásaival) ünnepeljük meg az idén 19 éve alapított Báthory István Könyvtárat. Maga a könyvtár magyarországi és hazai adományokból jött létre, s az állomány mintegy 10000 könyvének fele az EMKE Magyar házban kijelölt könyvtárban található, másik felét a magyar iskola kapta kölcsön.
Az idén május 26-ára esett a Báthory István Könyvtár napjának ünnepsége. A rendezvények sorát dr. Széman Péter nyitotta meg és mutatta be a Kassai Állami Tudományos Könyvtár szlovák munkatársainak kutatásai alapján összeállított gazdag, magyar színháztörténeti kiállítást. Egyéb érdekességek között arra is fény derült, hogy bő 100 évvel ezelőtt Szilágysomlyón is működött színház. A kassai bohém társaság a (Kassai) Színházi Újság hasábjain című kiállítás 17 színes, szép kivitelezésű molinója két héten keresztül lesz látogatható.A nap fénypontjának az idei Mészöly-díjas Szabó Róbert Csaba íróval való találkozást tekinthetjük. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy én beszélgethettem vele legújabb könyveiről. A szerzőt még szilágysomlyói középiskolásként ismertem meg, és kiválóan együttműködtünk a székelykeresztúri Hermész táborban, valamint az Ifjúsági Kreativitás Verseny helyi szakaszán, amelyen már korán megmutatkozott tehetsége: 17 évesen elnyerte a Látó különdíját. Később ennek a rangos folyóiratnak a szerkesztője lett, és ott dolgozik mind a mai napig. Ismert- és elismert íróvá válása sem tette elbizakodottá: ugyanaz a kedves, szerény, jó humorú ember maradt, akinek diák korában megismertem.Fekete Dacia című novelláskötete és Alakváltók című regénye kapcsán elbeszélgettünk a könyvek születéséről, dokumentáció és fikció szerepéről, a populáris regiszterű műfajok prózapoétikai eljárásainak(rémtörténetek, kalandregények) átértékelődéséről, a történet posztmodern utáni visszahódításáról és beemeléséről a kortárs magas regiszterű prózai művekbe, a fantasztikum létjogosultságáról a realista prózában, a diktatórikus hatalom és kiszolgálói, valamint áldozatai színeváltozásairól, a bonyolult regényszerkezet adta lehetőségek tökéletes kiaknázásáról, a szereplők hitelességéről. Az Alakváltók merész és tökéletesen sikerült megvalósítása a mindig más alakban, más formában továbbélő hatalom több, mint félszáz évet átfogó sötét világáról koherens egységet képező narratíva általi bemutatásának. Szerintem hiánypótló és egyúttal hivatkozási alapul szolgáló, korszakos regényt alkotott Szabó Róbert Csaba, szerencsés, aki olvashatja.A nap programsora a két éve létrejött, és tudomásunk szerint Szilágyság egyetlen, állandó jelleggel működő, felnőtt amatőr színjátszó csoportjának, a Játékakadémiának előadásával zárult. A csoport tagjai Varró Dániel paródiáiból olvastak fel nagy derültséget fakasztva.
Tartalmas, jó hangulatú ünnepség volt.Pocsveiler IlonaÜnnepi Napok Szilágysomlyón – Báthory István lengyel trónra lépésének 440., halálának 430. évfordulójára emlékeztek2016. szeptember 23–25. között XXIV. alkalommal szervezte meg a Báthory István Alapítvány Szilágysomlyón a Báthory Napokat, melynek a kerek évfordulók mellett ünnepi hangulatot adott az is, hogy a rendezvények egy része végre visszatérhetett eredeti helyszínére, a Várkertbe.

23-án, pénteken délután egyszerre két helyszínen, három programmal vette kezdetét az idei Báthory Napok. A Ioan Ossian Technológiai Líceum Dísztermében a XXIII. Orvostovábbképző nyitotta meg kapuit a három országból jött vendégek, előadók és résztvevők előtt. Az EMKE – Magyar Házban ezzel egy időben indult az EMKE Ifjúsági Szervezetének Könyvturi|élőKönyvtár programja, valamint a már megszokottá váló anyanyelvi játékok.
Az orvostovábbképzőről Székely Aranka ny. zilahi endokrinológus írt beszámolót.

A Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya keretében dr. Széman Péter és családja, önkéntes orvostanhallgatók segítségével, odaadó munkával megszervezte a XXIII. Orvostovábbképzőt Szilágysomlyón, 2016. szeptember 24-25-én. Ezen magas szintű nemzetközi orvoskonferencia hagyományos módon a szilágysomlyói Báthory Napok keretében zajlott, helyszíne a Ioan Ossian iskola Díszterme volt.
A bemutatott tudományos dolgozatok minőségét szavatolta a szerzők nemzetközileg elismert szaktekintélye az adott témában, valamint a konferencia tudományos bizottsága: prof. dr. Kellermayer Miklós MET-elnök, prof. dr. Gyurkovics Kálmán MET-alelnök, dr. Széman Péter, a MET területi elnöke.
A sikert előrevetítette a konferencia témája is: egészséges életmód – derűs öregkor. Mindannyiunkat érdekelt, főleg, mivel az ülésszak a legkülönbözőbb oldalairól boncolgatta e témakört. A konferencia tudományos tartalmát elismerve a Román Orvosi Kamara kreditponttal jutalmazta a résztvevő orvosokat.
A megnyitó (péntek délután) ünnepélyes, egyúttal kedves és meghitt volt, hisz csaknem valamennyiünk régi barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal láttuk viszont egymást. Gyurkovits Kálmán és Széman Péter üdvözlő szavai után Széman Emese Rózsa szavalt szívhezszólóan.
Az előadássorozatot Kellermayer Miklós indította. Mély meggyőződéssel, vallásossággal ecsetelte a világ, az ember, a természet csodálatosságát, annak megőrzésének szükségességét. Köteles Attila ref. lelkész, a Kiss Ferenc Református Idősek Otthonából Mosdósról, az Időskor és spiritualitás című előadásában elmondta, hogy mennyire fontos az idősek lelkivilágát ismerni, ápolni. Egyeseknek a természet nyújt örömet (a mosdósi intézmény több hektáros parkja ideális környezet), másoknak a beszélgetések, ismét mások idős korban fedezik fel művészeti hajlamaikat, ami nagy örömöt szerez nekik. Mindenképpen oda kell figyelni, át kell venni a spirituális értékeket, hiszen legtöbbjük szívesen át is adja egy egész élet tapasztalatát.
Az öregkori psziché leírásával folytatta dr. Égerházi Anikó Debrecenből. Nagy érdeklődéssel hallgattuk, vajon hol a határ az elfogadott, korral járó feledékenység és a kóros elváltozás között. Az biztos, hogy az aktív agyműködés, a tanulás, gondolkodás, munka minél későbbi csökkentése, kitolása az idős korra, sokat segít. Dr. Szutrély Péter (Keszthely–Solingen) előadása mély tisztelettel töltött el mindenkit azok iránt, akik lelkesen képesek dolgozni, segíteni, megkönnyíteni a rászorulók helyzetét legjobb tudásuk és lehetőségeik szerint. Bemutatta a Teréz – egy nap a holnapért – egy alapítvány a végstádiumú daganatos betegek otthoni ápolásáért szervezet tevékenységét. Beszélt a szervezésről, volt betegek kerekasztal-találkozóiról, valamint orvosi segédeszközök ingyenes kölcsönadásáról.
A pénteki nap utolsó előadása szigorúan szakmai, valamennyiünket érdeklő és nagyon tanulságos volt. Az időskori gyógyszeres terápia jellemzői és problematikája címmel prof. dr. Bakó Gyula, a debreceni egyetem tanára adta elő. A különböző gyógyszerek óvatosabb adagolásáról, polipragmáziáról, ezzel kapcsolatos ismeretekhez való hozzájutásról volt szó.
A kérdések, hozzászólások szakmaisága, sokasága, szellemessége jó kapocs volt a résztvevők és előadók között. A közös finom vacsora koronázta ezen első munkanap jó hangulatát.
Másnap, szombat reggel, újra egybegyűltünk folytatni a tudományos előadások sorozatát. Bevezetésként, szellemi táplálékként, Tamás Csilla énekelt csodálatosan, aztán Széman Emese Rózsa elmondta Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani, nagyon találóan kiválasztott és gyönyörűen előadott versét. A konferenciát Végh Sándor szenátor is köszöntötte.
Ezen második nap első előadója dr. Kiss László volt, Csilizradványból, Szlovákiából. Nagyszerű, érdekfeszítő bemutatót hallottunk Báthory István tüzes golyóbisai – a Báthoryak és Erdély Decsy Sámuel Osmanográfiájában címmel. Történelmi ismereteinket gyarapította, bőven fűszerezve helytörténeti csemegékkel. Beszterczey András ref. lelkész a Budapesti Schweitzer Szeretetotthonból Az egyház szerepe az idősek gondozásában című előadásában bemutatta ezen intézmény működési jellemzőit, az egyház készségét, hogy részt vegyen az idősek gondozásában, a politikum pozitív hozzáállásának szükségességét.
Szívhezszóló, lokálpatriotizmusunkat simogató előadást tartott Széman Péter Mindenki orvosa – dr. Mártonfi István címmel. Nagy tudásának, szellemiségének, tudományos munkájának, segítőkészségének felelevenítésére halálának 50. évfordulója szolgáltatott alkalmat. Mivel ezen előadás után kávészünet következett, mindannyian részt vettünk a Mártonfi István volt lakóházán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásán, ahol unokája, Mártonffy Ildikó szép szavakkal emlékezett életére, munkásságára.
Történelmi témája volt a következő előadásnak is. Szabó T. Attila, egyetemi tanár Veszprémből az idős, öreg, vén és aggkorral foglalkozó vonatkozásokat keres Váradi Lencsés György XVI. században megjelent munkájában. Megdöbbentő, mennyi mindent tudtak az akkoriak, mily komolyan vették a kórismézést, gyógyszerek készítését, keverését, mindennek leírását, átadását a következő generációknak. Az orvoskonferencia utolsó előadása igen meggyőzően buzdított az egészséges életmódra. Monspart Sarolta, a Budapesti Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet munkatársa ecsetelte a mozgás bármely formájának szükségességét, jótékony hatását testre, lélekre, amelyet egész életünk során gyakorolni kell, hozzájárulván ezzel a derűs öregkor eléréséhez.

A Magyar Házbeli programok ifjakat és idősebbeket egyaránt megszólítottak. A Szilágysomlyón még ismeretlen könyvturkáló és élőKönyvtár több, bár kissé bizonytalan látogatót vonzott, leginkább az iskolások, illetve tanárok köréből. Az élő könyvek között akadt tévériporter (Feledy Péter), román–latin szakos tanárnő (Kovács Anna), író, költő, hangszerkészítő – életművész (Márkus Barbarossa János), politikus (Márkus László), tájfutó világbajnok (Monspart Sarolta), urológus szakorvos (Szutrély Péter). A személyes, kötetlen beszélgetések (melyek az élőKönyvtár lényege lenne) jó hangulatú közös társalgássá alakultak, és számos könyv is gazdára talált. Emellett általános iskolásoktól a nyugdíjas korosztályig bekapcsolódtak a játékos kedvűek az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen szervezett csapatbajnokságokba, az ún. Varázsketyere és az anyanyelvi licitjáték kérdései az új és gyakorlott játékosok tudását és kreativitását egyaránt próbára tették.
Szombat délelőtt, az előző napon elkezdődött programok mellett sportrendezvények várták Szilágysomlyó és testvérvárosainak fiatalságát. Erdei János vezetésével a cserkészek által szervezett kerékpáros emlékfutamon huszonhárom 12 év alatti gyerek és három felnőtt kísérő karikázott el Somlyóújlakra, az Áprád-kori református templomhoz. Eközben a szellemi sport kedvelői nemzetközi sakk-kupán mérték össze tudásukat, melyről Kozma Gábor szervező számol be.

A XXIV. alkalommal megrendezett szilágysomlyói Báthory Napokon ismét megszerveztük a Báthory Kupa nemzetközi ifjúsági sakkversenyt. Már teljesen megszokottnak számít, hogy vendégül láthattuk az ifjú szarvasi sakkozókat, sajnos a szintén meghívott nyírbátoriak nem tudtak eljönni. Így 31 résztvevő indult 6 kategóriában: 7–9, 10–12, valamint 13–15 év közötti lányok és fiúk.
A versenyt Acsádi Annamária, a Báthory Alapítvány alelnöke és Vida Annamária, a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola igazgatónője nyitotta meg, sok sikert kívánva minden résztvevőnek, a szervezés és a lebonyolítás pedig Iván László és Kozma Gábor közreműködésével zajlott le. Köszönet illeti a Báthory iskolát a helyszín biztosításáért, azonkívül pedig megköszönjük a segítséget a szponzoroknak és a szülőknek is.
A verseny sok színvonalas partival zajlott, nem hiányoztak az izgalmak sem. Minden kategóriában körmérkőzés volt, egyben pedig, a sok résztvevő miatt, svájci rendszerben lett lebonyolítva a verseny. Egyik kategóriában a holtverseny miatt a végén villámparti döntött a győztesről. A szarvasiaktól kölcsönkapott sakkóráknak köszönhetően gördülékenyebben zajlottak le a fordulók. Bízunk benne hogy jövőre ismét megrendezhetjük a versenyt, ami már egyre inkább hozzátartozik a Báthory Napokhoz, és hozzájárul ahhoz hogy a testvérvárosi kapcsolatokat minél több tartalommal tölthessük meg.
Végezetül a nyertesek és a díjazottak névsora: 7–9 éves lányok: 1. Pósa Réka (Szarvas), 2. Ardelean Luana, 3. Lestyan Vanda (Szarvas); 10–12 éves lányok: 1. Plentri Panna (Szarvas), 2. Bőti Vivien, 3. Egri Kriszta; 13–15 éves lányok: 1. Petrás Márta (Szarvas), 2. Mravik Gabriella (Szarvas), 3. Lacatus Mihaela; 7–9 éves fiúk: 1. Bonţe Antonio, 2. Papp Richárd, 3. Zaha David; 10–12 éves fiúk: 1. Molnar Mihai, 2. Pop Luigi, 3. Oros Vlad; 13–15 éves fiúk: 1. Mudure Darius, 2. Szilágyi David, 3. Ignatiuc Mircea.
Valamennyi győztes gyűjteménye 1-1 kupával gyarapodott, mindegyik dobogós helyezett 1-1 érmet kapott.

A szombat délutáni program ugyancsak hagyományosnak mondható, a helyszín azonban annál kevésbé: a nemrégiben felújított és átadott Nemzeti Információs és Turisztikai Központ terme adott helyet a díjkiosztó gálának, mely elején a Szederindácska, a citeracsapat harmadik generációja előadását láthattuk. Ez évben a Szilágysági Magyarok Díszoklevelet a szülőhelyét rendszerint Szilágyzovány, Európaként megnevező, költő, író, hangszerkészítő (és még mi minden) Márkus Barbarossa János kapta, kicsit cáfolandó, vagy enyhítendő azt a tételt, miszerint saját hazájában senki sem lehet próféta. Másik díjazott Oláh István elektrotechnikus, rádiós tájfutó volt. Az Alapítvány régi adósságát törlesztette, amikor a mindenki orvosának nevezett Mártonfi Istvánt post mortem elismerésben részesítette. A Szilágysági Magyarok Díjak mellett Megemlékező Díszoklevéllel tüntette ki az Alapítvány a Szilágysomlyó XX. századi kulturális és közművelődési életét nagyban meghatározó mallersdorfi ferences nővéreket, a kitüntetést Nagyváradról Renáta nővér vette át. A nagy Szederinda két tagjának, Sallay Mártának és Bányai-Kovács Nándornak néptáncbemutatója után Erdei János adta át az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az RMPSZ életműdíj rangú Pedagógus Szolgálati Emlékérmeit Kovács Kuruc János, Maier Elemér, Nagy Zoltán, Ţurai István nyugalmazott tanároknak. Az ünnepi délután keretet szolgáltatott a 2015-ös, magyar napok típusú rendezvények tematikájú civil évkönyv bemutatójának is, melyről Bodó Barna szerkesztő beszélt az érdeklődőknek. A napot a kolozsvári Miklós Gyuri és Gitárest Band koncertje zárta a Várkertben.
A Napok mondhatni leghivatalosabb mozzanata a vasárnap reggeli Polgármesteri Hivatali fogadás volt, melynek két megemlítendő pillérét egyfelől a Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármesternek a Báthory-szobornál is elmondott beszéde, másfelől az a tény adta, hogy ez évben történt meg először, hogy mindhárom testvérvárosnak a polgármestere jelen volt a Báthory Napokon. Szilágysomlyó polgármesterének szavai bizakodással tölthetik el az Alapítvány vezetőségét és a város magyarságát, illetve egész lakosságát, mert teret nyitottak részint a jobb együttműködés, részint a vár rehabilitálása felé. (Ez utóbbinak tervét és költségvetését Szilágysomlyó városi tanácsa csütörtökön, szept. 29-én ellenszavazat nélkül elfogadta.) Ugyancsak nagy előrelépés, hogy az ökumenikus istentisztelet utáni koszorúzáson a civil szervezetek, közéleti személyiségek mellett valamennyi szilágysomlyói, vegyes tannyelvű iskolának a teljes vezetősége, vagyis a román igazgatók is jelen voltak és fejet hajtottak a város 430 éve elhunyt nagy szülötte előtt.
A XXIV. Báthory Napok az eredeti helyszínére, a Várkertbe visszatért Nyírbátor Koncert Fúvószenekar a Bátor Mazsorettcsoport fellépésével zárult.
A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Communitas Alapítvány támogatta.

Széman Emese RózsaXXIV. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA

2016. szeptember 23-24-25. – Szilágysomlyó

Emlékezzünk – 440 éve lépett a lengyel trónra és 430 éve halt meg Báthory István


A XXIV. Báthory Napok részletes programja IDE kattintva, valamint Facebook-oldalunkon tekinthető meg.Választások a Báthory István Alapítványban

2016. július 19-én tisztújító közgyűlést tartott a Báthory István Alapítvány. Az előző választások óta eltelt időről a résztvevők először az elnöki, majd a pénzügyi beszámolót hallgatták meg és fogadták el. Az elnöki beszámolóból kiemelhetőek a már hagyományos, évente visszatérő programok, mint a Báthory István Könyvtár napja, Szilágysági Kórustalálkozó, Báthory Napok, Karácsonyi Könyvvásár, valamint a Játékkuckó ifjúsági csoport iskolaidőben havi rendszerességgel jelentkező Jeles Napok, valamint kézműves tevékenységek programja, a néptánc oktatás és táncházak rendszeres szervezése. Kiemelkedő eredményként könyvelhettük el a generációváltáson túlesett citeracsapat fellépéseit a Szilágysági kórustalálkozókon, a Tövisháti Napokon, a debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozón, a Vendégségben Magyarországon egyhetes programjain, valamint műsoraikat Marosludason, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Szentesen Szatmárnémetiben, Jedden, Marosvásárhelyen, a lengyelországi Lódzban, stb. Rendszeressé váltak a somlyói citeratáborok, ugyanakkor az alapítvány segítségével az elmúl három évben több mint 100 gyermek és ifjú vett részt a Kallós Alapítvány Válaszúti és Kalotaszentkirályi táboraiban. Ugyanakkor az alapítvány minden évben 5 fiatal tehetséget ösztöndíjjal támogatott tanulmányai folytatásában
Pénzügyi vonatkozásban az eltelt három évben az alapítvány vagyona gyarapodott, minden évet pozitívan zárt, beleértve a 2012 deficit ellensúlyozását is, amikor a 20 éves évforduló költségei igénybe vették a tartalékokat, adódóan abból is, hogy a Szilágysomlyói Polgármesteri Hivatal csak 2013-ban utalta át a Báthory Napokra megígért támogatását. A polgármesteri Hivatal azóta sem támogatja anyagilag a Napokat. Könyvtárunk, köszönhetően Pocsveiler Ilona hozzáértő és tenni akaró munkájának új életre kelt.
A beszámolók után az elnök megköszönte a kuratóriumi tagoknak, a 2013 óta új könyvelőnek és pénztárosnak, valamint a besegítőknek eddigi munkájukat, majd a közgyűlés megválasztotta az új, 7 kiküldött és 9 választott tagból álló kuratóriumot. A megbízott tagok: Mike Zoltán (református egyház), Rusz Kun László (rom. katolikus egyház), Kovács Zoltán (RMPSZ), Vida János Antal (RMDSZ), Széman Rózsa (EMKE), Bara Jusztina és Szodorai Melinda (Játékkuckó), Széman Péter (EME). Választott tagok: Acsádi Annamária, Lőrincz Attila, Szígyártó István, Leopold István, Erdei János, Kozma Gábor, Gáspár György, Pocsveiler Ilona Sallay Károly. A kuratórium újraválasztotta a részben régi-új elnökséget – Acsádi Annamária és Lőrincz Attila alelnököket, Széman Péter elnököt.2016. július 19-i tisztújító közgyűlés - elnöki beszámoló

Tisztelt alapító és kuratóriumi tagok, tisztelt érdeklődők!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek, és hogy érdeklődnek az alapítvány munkája iránt.
Az alapszabályzatnak megfelelően háromévente esedékes a tisztújítás. Az előző választás 2013. április 3-án volt, így megfelelünk az alapszabályzatban előírtaknak.

Az eltelt időszak tevékenységeiről kell beszámolnom a nagyra becsült tisztújító közgyűlés előtt. Alapítványunknak alapító tagjai sajnos fogyatkoznak, már csak 92 a számuk, s ebből 63 Szilágysomlyón élő lakos.

Remélem sikerült mindenkihez idejében eljuttatni a meghívót, de a tisztújító gyűlést meghirdettük a Szilágyságban is, valamint megjelent az alapítvány honlapján és Facebook-oldalán.

I. Megvalósított programok – nem szeretném felsorolni az eltelt három év összes tevékenységét, mert hála a Jó Istennek ez eléggé sokrétű és változatos volt. Csak egynéhány fontosabb állomásról szólnék, meg olyanokról, amelyekről a széles közönség esetleg nem tud:

2013-ban az állandó programok mellett (havonta Jeles Napok kézműves tevékenységekkel, játszóházas táncház, Irodalmi Kávéház, szombatonként citeraoktatás kezdőknek és haladóknak) 29 tevékenységre került sor. A Szederinda citeracsapat, a szilágysomlyói szereplések mellet fellépett a március 15-i ünnepségeken Szilágysomlyón és Tasnádon, Budapesten a Vendégségben Magyarországon keretében, Sepsiszentgyörgyön (az Éneklő Ifjúság alkalmával), Sarmaságon a kórustalálkozón, Sződemeteren a Kölcsey Megemlékezésen, Szilágycsehben a Tövishát Napokon, Tiszaföldváron, Válaszúton a citera- és népdaltáborokban, Kolozsváron a Gáspár Attila népdalgyűjteményének könyvbemutatóján, valamint betlehemeseztek az Életfa Egyesületnél Kolozsváron, Szatmárnémetiben a Családi hétvégén, Nagyfaluban a falunapokon, Bánffyhunyadon Wagner Péter Szilágysági útirajzok könyvbemutatóján, Koltón a Petőfi Napokon, Mákón a Kalotaszegi Csillagok találkozóján, valamint számos alkalommal itthon, melyek közül csak a juniálist és a Báthory Napokat említeném még meg.
Vendégeink is voltak: a májusi könyvtárnapon az azóta már megszűnt Mentor könyvkiadót láttunk vendégül, Káli Király István és régi jó barátunk, alapító tagunk, Sebestyén Mihály személyében. A 10. Szilágyságkutatás Napját ismét Somlyón rendeztük meg, lévén, hogy ez az EME-vel közös rendezvényünk itt indult el útjára, és az első 5 tudományos ülés – ha nem is ezen a néven – de nálunk került megrendezésre.
A szeptemberi Báthory Napokon a Szilágysági Magyarok Díj post mortem odaítélésével és emlékkiállítással Hajdu Attila alapító tagunkra emlékeztünk. A napok egyik fénypontja Eperjes Károly színművész fellépése volt. A pörgő programok egyik érdekes és méltán nagy érdeklődést kiváltó rendezvényét a várhegyi ásatások megtekintése jelentette. Szintén ekkor mutattuk be az alapítvány első húsz évéről szóló krónikáskönyvet.
Októberben Csók Zsolt régész fotókiállításának bemutatására került sor, melyet Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke nyitott meg, aki vállalta jótékonysági bálunkon a fővédnökséget, melyen Laczkó Vass Róbert és Szép András voltak a sztárvendégek.
2013-ban elmaradt az Adventi Könyvvásár, mivel a könyvtárnapon is kevesen vettek részt a programon.

A 2014-ben ugyanazok az állandó tevékenységek folytatódtak, mint 2013-ban: Irodalmi Kávéház, a játszóház keretében havonta kézműves tevékenység – Jeles Napok, citeraoktatás, néptánc. Talán kevesen mérik fel, hogy mennyi munkát, mennyi fáradságot igényel rendszerességgel vezetni egy játszóházat, vagy egy irodalmi kávéházat. A Szederindának 2014-ben is számos fellépése volt – Kolozsváron, Nagybányán, az ifjúsági kórustalálkozón, Szilágyperecsenyben és Tordaszentlászlón a kórustalálkozókon, Sződemeteren a Kölcsey-megemlékezésen, az albertirsai városnapokon, Szilágycsehben a Tövisháti Napokon.
Az előző évekkel ellentétben, részben pótolandó az elmaradt könyvvásárt, a 2014-es évet már januárban, 24-én rendezvénnyel kezdtük, megünnepelve a Magyar Kultúra Napját. Szabó Attila festőművész kiállítását nyitottuk meg, melyet egy nagyon érdekfeszítő előadás követett, a 140 évvel ezelőtt született gróf Bánffy Miklós munkásságáról, Dávid Gyula irodalomtörténész lebilincselő előadásában. Emellett megvásárolhattuk a Polis és a Kriterion Könyvkiadó könyveit.
Március 12-én, az Irodalmi Kávéház keretében nyitottuk meg Makrai Zsuzsa újabb kiállítását, Fényességes Madonnák, Kegyelmes Krisztusok néven, melyet az év folyamán eljuttatunk Kolozsvárra és Marosvásárhelyre is.
Áprilisban folytatódott a József Attila nevével fémjelzett szavalóversenyek sora. Szintén ebben a hónapban került sor Ábrám Zoltán egyetemi tanár fotókiállításának megnyitására, melyet egy beszélgetés követett, az értelmiségiek szerepvállalásáról a kultúra közvetítésében témával. A májusi könyvtárnapon, a Koinónia könyvkiadó képviselőivel és Cseh Katalin szerzővel való beszélgetés mellett helyi értékeket mutattunk be: idősebb Kerezsi János kisplasztikai kiállítását, Beszélgetés Titivel – Kerezsi Iringó és Vörös Balázs amatőr filmjét, és Győrbíró István: Pokoljárás a Don-kanyarnál és az Erdős Kárpátoknál c. könyvét.
Júliusban nagysikerű nemzetközi citeratábort szervezett a Szederinda citeracsapat Széman Rózsa vezetésével. A szeptember végi Báthory Napok keretében az alapítvány által kiadott Miklosovits-könyvvel köszöntöttük a 70 éves művészt. Vendégünk volt a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc vegyeskar, Kolumbán Imola jóvoltából, valamint az akkori Páva-győztes Tokos zenekar. A Napok befejezésére október elején, Kolozsváron került sor az orvostovábbképző megrendezésével a Protestáns Teológia gyönyörű dísztermében.
November 12-én Arany János daloskönyvét mutatta be Dsupin Pál és Csegő-Herczeg László.

A tavalyi, 2015-ös év, állandó programjai maradtak a havonta egyszer megtartott Jeles Napok játszóház-foglalkozások, amíg erre érdeklődés mutatkozott. A citeraoktatás folytatódott, a kis Szederindácskák vették át a nagyok szerepét, sőt programjaik táncházzal bővültek, az alapítvány segítségével néptáncoktatás kezdődött. A Szederindások részt vettek a válaszúti hagyományőrző táborokban, ahová az alapítvány segítségével az utóbbi 13 év alatt több mint 150, zömében somlyói, illetve környező falubeli gyerek ingyen juthatott el. Ez is egyik nagy megvalósítása az alapítványnak, melyet kevesen vesznek észre, és amely feleségem, Rózsa állhatatos munkáját dicséri. A fellépések folytatódtak az Éneklő Ifjúság találkozón Kolozsváron, a Kallós Alapítvány által rendezett ifjúsági zenekarok találkozóján szintén Kolozsváron, a Tövishát Napokon Szilágycsehben, a jeddi citeratalálkozón, a marosludasi Gyöngyösbokrétán, és kétévi szünet után a debreceni Betlehemes Találkozón. Ugyanakkor júliusban itt szerveztünk citeratábort, melyen több mint 30 résztvevő volt. Hagyományosan a fiataloknak rendeztük meg az Őszirózsa népdalvetélkedő megyei szakaszát és a József Attila szavalóversenyt.
Az évi rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napjának megünneplésével kezdődött, melyet január 28-án tartottunk meg. Előadónk a Kölcsey Társaság volt elnöke, debreceni egyetemi tanár, Imre László volt. Ugyanekkor mutattuk be a 2014-ben meghirdetett gyermekrajzpályázatra érkezett alkotásokat, mely kiállítást – Szilágság gyerekszemmel – március 25-én nyitottunk meg a Kolozsvári Főkonzulátus kiállítótermében, ahol több mint két hónapig látható volt minden állampolgársági eskütétel alkalmával is. Március 18-án vendégünk volt Romhányi András egy előadással, valamint Urmai Ungurán László egy szép kiállítással.
Április végén nótaest keretében emlékeztünk meg a Szilágy megyei EMKE első elnökéről, báró Bánffy Györgyről.
Hagyományosan májusban került sor a Báthory István Könyvtár Napjára, melyen megnyitottuk Wagner Péter Kalotaszegről szóló kiállítását, az Europrint kiadót Derzsi Ákos mutatta be, és középiskolás diákok mutatkoztak be egy kis vidám jelenettel.
A szeptemberi Báthory Napokon ismét Makrai Zsuzsa kiállítását nyitottuk meg, melyet még Kolozsvárra, Nagyszebenbe és Szilágycsehbe juttatunk el.
Az október 6-i megemlékezés rendhagyó volt, Kós Károly színházi világát ismerhettük meg Szebeni Zsuzsa kurátor segítségével. A hónap végén bemutatásra került a 130 éves EMKE jubileumi kiállítás is.
Az év vége jelentős programja december 3-án az Adventi Könyvvásár volt, amelyen a zsoboki művésztábor alkotásaiból nyílt kiállítás, és bemutattunk két Szilágysági ihletésű könyvet, a 101 vers a Szilágyságról c. kötet, valamint Bódis Edit Interjúk a nagymamámmal című műve.

A Szilágysomlyó és vidéke EMKE-vel sok közös programunk van, melyek közül – az Irodalmi Kávéházon kívül – a Játékakadémia felnőtteknek és az Olvasókör külön említésre méltó. Az Alapítvány rendszeresen segít a március 15-i emlékműsor szervezésében.

Létrehozott díjaink, díszokleveleink már hírnévre tettek szert, ezek a közül legjelentősebb és legismertebb a Szilágysági Magyarok Díj. Folytatjuk a Báthory-díj odaítélését is.


II. Pénzügyi vonatkozások – minden évben a kuratórium jóváhagyta az előző évi pénzügyi beszámolót. Immár második éve a könyvelést Mártonffy Ildikó vállalta magára, aki ingyen és bérmentve, nagy lelkiismeretséggel és odaadóan végzi el munkáját, mind a Báthory Alapítványnál, mind az EMKE-nél. Ezért számára külön köszönet jár.
A tavalyi évre szóló pénzügyi adatok – összegezve –: összbevétel 42.000 lej, összkiadások 41.243 lej, így a tavalyi esztendőt 568 lej nyereséggel zártuk (mivel a 2014-es esztendőben 1.896 lej deficitünk volt).
Az eltel három évben állóalapunk és leltári alapunk növekedtek. Ezek 2012-ben 28.967 lejt tettek ki, és mindazok mellett, hogy elhasználódott könyvállományunkat leírtuk, jelenlegi értékük 30.592 lej. Tudott dolog, hogy a könyvtárunk két helyen működik. A folyószámlán levő összeg nem mérvadó, valutaszámlánk tekintetében – euró-számlánk zárolva van, forintszámlánkon az év elején nem volt semmi. A 2012-es év végi 7.500 lejjel szemben bankszámlánkon 5.000 lejünk van lekötve, és 4.510 lej volt 2012 végén a folyószámlánkon levő összeg.

Az előbb elhangzottak eredményeképpen az alapítvány összvagyona a 2012. év végi 53.559 lejről 60.588 lejre növekedett 2015 végére.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gáz nagy sikernek számító bevezetése új költségeket teremtett, az eddig havi rendszerességgel fizetett költségeink mellett.

A bevételek oldalán – a Báthory Napi támogatókon kívül – csak az elnyert pályázatokat említhetem, egyes kuratóriumi tagjaink még a közös megegyezés alapján felajánlott évi 40 lejes hozzájárulásokat sem fizették be. Rendszeres juttatásokat csak a Magyar Egészségügyi Társaságtól kapunk. A szilágysomlyói Városi Tanács – Polgármesteri Hivatal utolsó átutalása igaz, hogy 2014-ben történt, de az a 2013-as évre megígért támogatás volt, és a polgármesteri hivatal immár három éve nem támogatott egy lukas garassal sem. Ugyanakkor örvendetes, hogy a felajánlott személyi jövedelemadóból a tavalyi év folyamán 1.400 lej gyűlt be. Ebben szerepe volt a Szederindát támogató felajánlásoknak is.

Tisztet alapító tagok! Úgy gondolom, hogy 23 évi létezése folyamán a Báthory István Alapítvány a megye egyik legjelentősebb civil szervezetévé vált. Tevékenysége szerteágazó és a város kulturális életét nagy részben meghatározó, még ha ezt a városháza hivatalosan nem is ismeri el. Tudatosan vállalja a magas szintű kultúra és tudomány ápolását, fiataloknak való átadását. Rendezvényeink száma sokkal több mint a többségi nemzet rendezvényeinek a száma. Mindnyájan tudjuk, hogy Szilágysomlyón valamivel nehezebb a magyar hagyományok és a magyarságtudat ápolása, mint például a Székelyföldön, de még a környező – magyar többségű – falvak is előnyben vannak hozzánk képest, ott jelentősebb segítséget remélhetnek az önkormányzattól. Amit elért az alapítvány, az elsősorban a tevékeny kuratóriumi tagoknak, és mellettük nagyon sok szilágysomlyói magyar lakosnak köszönhető, akik évről évre besegítenek a rendezvények lebonyolításában, elsősorban értve ez alatt a Báthory Napokat, de nem csak, mivel a népdalvetélkedők, szavalóversenyek, citeratalálkozók, citeratáborok jelentős számú közönséget és résztvevőt mozgósítanak a város fiatalabb rétegeiből.
Külön köszönet illeti minden azon kuratóriumi tagot, akik önként vállaltak munkát, segítik alapítványunkat és részt vesznek programjain. A három év alatt 10 kuratóriumi gyűlésre került sor, nem beszélve a Báthory Napokat előkészítő gyűlésekről (alkalmanként átlag három összejövetel), vagy a különböző rendezvények alkalmával tartott megbeszélésekről. Köszönettel tartozunk a Szilágysomlyói EMKE – Magyar Háznak, a Magyar Iskolának, a Báthory István cserkészcsapat tagjainak a programjaink lebonyolításában vállalt szerepükért.

A Játékkuckó neve, de különösen a 2006-ban alakult, idén 10 éves Szederinda citeracsapat már a határokon kívül is széles körben ismert, ezért különleges köszönet illeti azokat a kuckóvezetőket, elsősorban Széman Rózsát és Gáspár Attila zenetanárt, valamint a besegítő szülőket, akik mérhetetlenül sok munkát vállalnak a rendszeres tevékenységek megszervezésével. Szintén köszönet illeti a tanári kar azon képviselőit, akik vállalják az ingyenes közösségi munkát.
Végezetül – megköszönve még egyszer minden kuratóriumi tag eddigi munkáját – a kuratóriummal együtt leköszönök. Ugyanakkor kívánok az új kuratóriumi tagoknak és elnökségnek sok-sok sikert és eredményes munkát az elkövetkező három évre. Szeretném, ha ők sem felejtenék el, nem könnyű feladat valamit létrehozni, de azt évek során működtetni és fejleszteni még nehezebb. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.KÖZLEMÉNY

A Báthory István Alapítvány 2016. július 19-én, kedden, 19 (hét) órakor tisztújító közgyűlést tart az EMKE – Magyar Házban, melyre szeretettel vár minden alapító tagot, illetve érdeklődőt.

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. A 2015-ös év pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
3. Az új kuratórium és elnökség megválasztása.
4. A 2016-os, XXIV. Báthory Napok, valamint az esztendő hátralevő része programtervezetének megtárgyalása
5. Különfélék

Dr. Széman Péter - elnökA Báthory István Alapítvány 2016. évi programtervezete
Látogassa honlapunkat (www.bathoryalapitvány.ro) és Facebook-oldalunkat

1. Január 13. - Irodalmi kávéház: Dragomán György: Máglya*
2. Január 16. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
3. Január 20. - A Magyar Kultúra Napja – *
4. Január 30. - Őszirózsa népdalverseny I–VIII.oszt. Megyei szakasz ***
5. Február 10. - Irodalmi kávéház: Grecsó Krisztián: Megyek utánnad *
6. Február 16. - Keze-lába motolla – Farsangi népszokások
7. Március 2. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
8. Március 7. - Kokárdakészítés *,***
9. Március 9. - Irodalmi kávéház: Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző és a Nádor asszonyai *
10. Március 15. - Ünnepi műsor – közösen az egyházakkal **
11. Március 21. - Hagyományos tojásírás – Írott tojások kiállítása **
12. Március 23. - Keze-lába motolla
13. Április 2. - József Attila versmondó verseny ***
14. Április 13. - Irodalmi kávéház: Márai Sándor: Szindbád hazamegy *
15. Április 20. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
16. Április 23. - Bográcsfőző fesztivál
17. Május 6-7. - XII. Szilágyságkutatás Napjai. Téma: Negyven éve halott Márton Gyula, a Szilágysági magyar nyelv kutatója – közösen az EME-vel
18. Május 7. - Hary Béla emléktábla – **
19. Május 11. - Irodalmi kávéház: Lengyel Péter: Kockakő *
20. Május 11. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
21. Május 22. - XIV. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal – Szilágybagos
22. Május 27. - A Báthory István Könyvtár Napja* - képzőművészeti kiállítás – Kelemen László színház alapító
23. Június 1. - Keze-lába motolla – Gyermeknap
24. Június 8. - Irodalmi kávéház: Mester Zsolt: Koppantó* - Miklosovits László irodalmi kiállítása
25. Június 15. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
26. Június 26–júli 3. - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
27. Június 29. - Keze lába motolla
28. Július 3–10. - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
29. Július 12–17. - Szederinda citeratábor*, benne Keze-lába motolla július 16-án
30. Június 24 - Első világháborús megemlékezés és kiállítás megnyitása
31. Július 26. - Keze-lába motolla
32. Augusztus 1–7. - Részvétel ifjúsági tánctáborban *
33. Augusztus 5. - Részvétel a sződemeteri Kölcsey megemlékezésen *
34. Szeptember 2-3. - 10 éves a Szederinda – citerástalálkozó *
35. Szeptember 7. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
36. Szeptember 14. - Irodalmi kávéház: Szabó Magda: Az ajtó *
37. Szeptember 23–25. - XXIV. Báthory Napok. Benne a XXIII. Orvostovábbképző, közösen a MET-tel és EMEOGYSZ-szel, valamint a XVI. Pedagógus-továbbképző (Közösen az RMPSZ-szel)***
38. Szeptember 30. - A magyar népmese napja – maratoni meseolvasó nap *,***
39. Október 7. - Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével **
40. Október 9. - Megemlékezés az aradi vértanukról – közösen az egyházakkal **
41. Október 12. - Irodalmi kávéház: Nádas Péter: Saját halál *
42. Október 19. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
43. Október 23. - Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az szilágysomlyói egyházakkal **
44. Október 26. - Csukás István mesemondóverseny *,***
45. November 9. - Irodalmi kávéház: Jókai Anna: Jákob lajtorjája *
46. November 16. - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
47. November 25-26. - Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein
48. December 2. - Adventi Könyvvásár *
49. December 3. - Adventi jótékonysági vásár *,***
50. December 12. - Adventi mézeskalácssütés **, ***
51. December 14. - Keze-lába motolla
52. December 14 . - Irodalmi kávéház: Demény Péter: Visszaforgatás *
53. December 19. - Adventi mézeskalácssütés *, **
* közösen az EMKÉ-vel
** közösen az EMKÉ-vel és az RMDSZ-el, RMDSZ Nőszervezetével
***közösen a Báthory Iskolával
A 2015-16-ös tanévben, az Alapítvány öt középiskolás diáknak ösztöndíjat biztosít
Jan.–jún., szept.–dec. minden pénteken: Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak
Jan.–jún., szept.–dec. minden szerdán: néptánc-oktatás,
A havonta jelentkező tevékenységek helyszíne elsősorban a Szilágysomlyói Magyar Ház.A Báthory István Alapítvány és az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezet f. év , 2015 július 13-18 között citeratábort rendezett helyi, környékbeli és magyarországi gyermekek részvételével. A táborban 45 gyermek vett részt citerát, kézművességet és néptáncot tanulva.
Párhuzamosan pedagógus-továbbképző is zajlott a népdalok ismerete, okatása témában 25 pedagógus részvételével. Előadók : Mélykútiné Németh Kornélia (Magyarország), Sántha Emőke (Kolozsvár) és Gáspár Attila (Zilah)

Az idei Tövishát Napokon (2015 augusztus 30) a nagy Szederinda négy tagja lépett fel, képviselve Szilágysomlyót: Pernes Aliz, Sallay Eszter, Sájter Bernadett és Sájter Zsolt.

A Báthory István Alapítvány és az EMKE - Szilágysomlyó és környéke

szeretettel meghívja az idei

Adventi Könyvvásárra

2015 dec. 3-án, csütörtökön délután 5 órára
az EMKE Magyar Házba (Argesului / Csorgó u. 8.)


Kiállítás az idei zsoboki művésztábor képeiből – megnyitja Szabó Attila festőművész
(Zilah)

Könyvbemutató:

101 vers a Szilágyságról
-- válogatta Széman Emese Rózsa (Kolozsvár), illusztrálta Wagner Péter (Budapest),
a kötetet bemutatja H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója (Kolozsvár)

Interjúk a nagymamámmal – Bódis Edit rádióriporter (Kolozsvár) somlyóújlaki nagymamájával készített interjú-kötetét bemutatja a szerző

A
BÁTHORY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY JÁTÉKKUCKÓ

csoportja és az
EMKE SZILÁGYSOMLYÓ és KÖRNYÉKE fiókszervezet
második alkalommal hirdeti meg a
CSUKÁS ISTVÁN
nevét viselő meseíró pályázatot

6-18 éves gyerekek és fiatalok részére
A mese témája kötetlen, terjedelme ne haladja meg a 6000 karaktert vagy öt kézzel írott A 4-es oldalt.
Nem kötelező jellegű, de lehet illusztrációt is küldeni a mese mellé.

A meséket kérjük lehetőleg villámpostán, a biajatekkucko@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a 455300 Simleu Silvaniei, str. Argesului nr. 8 levelezési címre legkésőbb szeptember 30-ig beküldeni.

Az értékelő bizottság által kiválasztott mesék szerzői jutalomba részesülnek, meséiket lehetőség szerint nyomtatásban is megjelentetjük a közeljövőben.

Várjuk az ötletes, szép és kedves meséket és meseillusztrációkat!

Tasnád
2015.10.20


Kalotaszegi csokor: (6:00)
Vajon ide bé menjünk-e?
Édesanyám is vót nékem
Szép hold világ
Kisangyalom

Mezőségi csokor: (7:00)
Zöld erdőben de magos
Válaszúti hegy aljában
Jaj de bajos
Magas a dézsi temető

Katona dalok: (7:00)
Esik eső karikara
Kossuth Lajos táborában
Kossuth Lajos Debrecenből
Mikor masírozunk, kapitány uram?

Szilágysági csokor: (7:40)
Búsulj rózsám
Rigó madár
Bádogozzák
Rutafa

Szentesi csokor: (5:00)
Nyílnak, nyílnak
Befogom a lovam
Sárga lábú kis pacsirta

XXIII. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA
2015. szeptember 25-26-27. – Szilágysomlyó
Mottó: 25 éves a Szilágysomlyó – Szarvas testvérvárosi kapcsolat

2015. szeptember 25. (péntek)

15:00 – Anyanyelvi játékok kicsiknek és nagyoknak. Az Anyanyelvápolók Szövetségének programja. Helyszín: EMKE – Magyar Ház. Csorgó (Argesului) u. 8. (Széman Emese Rózsa, Pocsveiler Ilona, Márton Gabriella, Szodorai Melinda, Bara Jusztina)
15:30 – Orvostovábbképző (részletesebb program külön lapon)
20:00 – Vacsora. Helyszín: Korena étterem, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1 A

2015. szeptember 26. (szombat)

8:30 – Orvostovábbképző (részletesebb program külön lapon)
9:00 – Pedagógus továbbképző – regisztráció (Vida Anna, Márton Gabriella, Pap Lajos). Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola, 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15.
9:30 – A digitális nemzedék. Miklya Luzsányi Mónika író, szerkesztő interaktív előadása
11:00 – 11:30 Kávészünet. A Parakleitos könyvkiadó könyvvásárnak megtekintése
11:30 – 13:00 Előadás folytatása

9:50 – Párhuzamosan: Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola, 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. – tornaterem (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna)
10:00 – Párhuzamosan: Báthory István emlékfutam 12 éven felülieknek, és Báthory István emlék-biciklitúra a 12 éven aluliaknak. Indulás: Szilágysomlyó, a zsinagóga mellől – érkezés: Somlyóújlak, Árpád-kori református templom. Nevezés szeptember 22–25. között Erdei Jánosnál, 8 és 15 óra között, tel: 0736-222-163

13:30 – Ebéd. Helyszín: Új Élet vendéglő, Salcâmului (Templom) u. 1.

15:30 – Makrai Zsuzsa: Tallérok, dukátok garasok. Báthory pénzek tűzzománc átiratai. Tárlatmegnyitó: Máté Antal Nyírbátor polgármestere. Házigazda: Széman Rózsa, EMKE Magyar Ház, Argesului (Csorgó) u. 8.

16:20 – 19:30 közötti programok helyszíne: I. Ossian Iskcs. díszterme, S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
16:20 – Álmodtál már ilyet? A szilágysomlyói Báthory István Iskola Csirkefogók drámacsoportja. Rendezők: Csoba Adrien és Buzogány Borbála, a nyírbátori Lenszirom diákszíntársulat önkéntesei.
17:10 – A Báthory István Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díj átadása. A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (díjazottak: Barra Zoltán, Bóné Vilmos). Közreműködik a Szederinda citeraegyüttes, karnagy Gáspár Attila, vezető Széman Rózsa.
17:40 – Közben: A testvérvárosi kapcsolat ápolása: Szarvas nagy szülötte, dr. Réthy László életútjának méltatása tudományosan és pajkos-térfásan, dr. Vajda Sándor (Borosjenő) által
18:10 – A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (poszt mortem díjazottak: Bánffy György és Visky János).
18:30 – Az indiánok nem hagynak cserben minket… Történelemóra görbe tükörrel és fekete zongorával. Lackó Vass Róbert, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze és Szép András zongorista legújabb szerzői és előadóestje.

19:30 – A Sláger Band zenekar koncertje a park melletti parkolóban.
20:30 – Vacsora. Helyszín: Korena étterem, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1 A. A jó hangulatot a Sláger Band biztosítja.

2015. szeptember 27. (vasárnap)

9:00 – Fogadás a Polgármesteri Hivatalban.
10:00 – Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban.
11:30 – Koszorúzás Báthory István mellszobránál.
12:10 – A Nyírbátori Koncert Fúvószenekar (karnagy: Fazekas Mihály), a nyírbátori Fiatal Fúvósok Zenekara (Karnagy Fazekas Mihály) és a Bátor Mazsorett Csoport (vezetők: Márton József, Németné Sztán Ilona) műsora. Helyszín: a park melletti parkoló.


13:45 – Ebéd. Helyszín: Korena étterem, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1 A

Egészséges életmód

NEMZETKÖZI ORVOSKONFERENCIÁJÁNAK PROGRAMJA
XXII. Orvostovábbképző – 2015. szeptember 25-26. – Szilágysomlyó


Általános tudnivalók


A konferencia helyszíne:
Szilágysomlyó,
I. Ossian Iskcs. díszterme, S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

Regisztráció: a konferencia helyszínén
szeptember 25., péntek: 14:30 – 17:30
szeptember 26., szombat: 8:30 – 11:40

Tudományos bizottság:
Prof. dr. Kellermayer Miklós – MET elnök.
Telefon: (+36) 30 531-1801
Prof. dr. Gyurkovits Kálmán – MET alelnök. Telefon: (+36) 30 500-3586
Dr. Széman Péter – MET területi elnök, BIA elnök. Telefon: (+4) 0745 845-416

Szervezők:
Dr. Széman Péter és családja


A továbbképző Részletes programja

2015. szeptember 25. (péntek):

14:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
15:00 Megnyitó: üdvözlések. Verset mond Bálint Szilárd.
15:30 – 18:15 Előadások
Elnökök: Kellermayer Miklós
Széman Péter


1. A gyógyítás misztériuma (35’) – prof. dr. Kellermayer Miklós, prof. emeritus PTE, Pécs

2. Egészséges életmód – Mondjuk vagy éljük is, de hogyan? 35’) – prof. dr. Gyurkovits Kálmán, Kaposi Mór Oktató Kórház, Mosdós

3. A jó nevelés a legjobb nemzeti politika (35’) – Kováts-Németh Mária egyetemi magántanár

4. Kedvezőtlen népesedés, kisebbségi sors, egészségügyi helyzet (35’) – dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, MOGYE

18:15 – 19:00 Kérdések, hozzászólások

20:00 Vacsora. Helyszín: Korena étterem, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1 A

2015. szeptember 26. (szombat)

8:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:00 Üdvözlések. Verset mond Széman Emese Rózsa, énekel Perneş Aliz.
9:30 – 12:25 Előadások
Elnökök: Gyurkovits Kálmán
Ábrám Zoltán1. Emlékezés a legismertebb magyar orvosra – 150 éve hunyt el „az anyák  megmentője”, Semmelweis Ignác (35’) – dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia

2. Etnobotanikus szerek – a romániai drogfogyasztás útvesztői (35’) – dr. Ferencz József Lóránd közegészségügyi szakorvos, Marosvásárhely

3. Az étrendkiegészítők jogi helyzete és egészségügyi alkalmazása (35’) – dr. Bálint József táplálkozási szakorvos

11:05 – 11:25 Kávészünet

4. Többszemközt az orvosok és orvostanhallgatók dohányzásáról (35’) – dr. Kikeli Pál István egyetemi tanár, MOGYE

5. A rendszeres testedzés a temetőig tart (35’) – Monspart Sarolta, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest


12:35 – 13:15 Kérdések, hozzászólások
13:15 Zárszó
13:30 Ebéd. Helyszín: Új Élet vendéglő, Salcâmului (Templom) u. 1.


15:30 Részvétel a Báthory Napok további programjainA továbbképzőt a román orvosi kamara kreditponttal jutalmazza.

Író-olvasó találkozó az EMKE-házban

Felhívás

Az idén 17. alkalommal átnyújtásra kerülő "Szilágysági Magyarok" díszoklevél odaítélésének érdekében a Báthory István Alapítvány felkér minden civil szervezetet, egyházat, vagy magánszemélyt, hogy tegyen javaslatot a díjazottak személyére vonatkozólag. Javasolni lehet minden olyan személyiséget, aki a Szilágyságban él, élt, vagy innen elszármazott magyar, aki a szakmájában, közéleti munkásságában, emberi magatartásával jelentősebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, annak magyar közösségéért, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez.
A díszoklevél odaítélésénél a megye civil szervezeteinek tagjaiból összeállt bizottság csak azokat a javaslatokat veszi figyelembe, melyek szakmai, közéleti és esetleg családi életrajzot, valamint fényképet tartalmaznak. A javaslatok benyújtásának határideje 2015. augusztus 15. A díszokleveleket élő személyeknek és post mortem kívánjuk odaítélni, átadásukra a 2015 szeptember utolsó hétvégén sorra kerülő XXIII. Báthory Napok keretében kerülne sor.
A javaslatokat a következő címre kéjük postázni: Báthory István Alapítvány, 455300 Şimleu Silvaniei, str. Argeşului nr. 8, vagy elküldeni a szemandr@yahoo.com e-mail címre.

A kuratórium nevében - Dr. Széman Péter, alapítványi elnökIrodalmi kávéház

2015. május 13-án, szerdán du. 17 órától Irodalmi Kávéház az EMKE-nél, téma: Rakovszky Zsuzsa : A kígyó árnyéka c. műve. Szeretettel várunk mindenkit!X. József Attila kistérségi versmondó vetélkedő Szilágysomlyón

Újra tavasz van, amikor sokan azt várjuk, hogy a hideg, zord tél után valami kellemes, lélekmelegítő szellő hassa át a lelkünket. 
Úgy érzem, hogy ez a jelenség sokunk lelkéig hatolt, a 2015. március 28-án Szilágysomlyón megrendezett József Attila szavalóversenyen. A Báthory István Alapítvány Játékkuckó nevű ifjúsági csoportja, a Báthory  István  Magyar Tannyelvű Általános Iskolával közösen,  idén, immár X. alkalommal szervezte meg ezt a jubileumi eseményt. A verseny kezdeményezője és főszervezője Széman Rózsa, aki lelkes, odaadó munkával gondoskodott arról, hogy az eddigi évekhez hasonlóan az idei verseny is színvonalas és élménydús lehessen mindenki számára. Érdekességként azt is megemlítette, hogy a tíz alkalomból háromszor volt 90-en, egyszer 100 főn felüli a jelentkezők száma.
Idén is előkészítő osztálytól VIII.osztályig lehetett benevezni a versenyre.  A versválasztás szempontjai az alsó tagozatosoknak egy magyar költő tetszés szerint választott, valamint egy 
magyar költő húsvéttal kapcsolatos verse; az V-VIII.-os korosztálynak pedig egy szabadon választott József Attila-vers, és ugyancsak egy magyar költő tetszés szerint választott alkotása. Az iskola tornaterme zsúfoltságig megtelt a helyi és a környező településekről érkezett diákokkal és kísérőikkel. A kedvünket csak fokozták a szép szavalatok, a kedves gyerekhangok, amelyek tiszta, ártatlan lelkekből szóltak és Ezáltal sikerült megteremteniük az ünnepi és a már közelgő Költészet Napi hangulatot. 
 A verseny színvonalát maga a bírálóbizottság is növelte, akik Kolozsvárról érkeztek, a zsűri elnöke: Jancsó Miklós, színművész, tagjai: Rekita Rozália, színművész és Szőcs Judit előadó, az RMPSZ volt alelnöke és a Gál Kelemen Központ volt vezetője. 
A tanulók négy korcsoportban versenyeztek, mégpedig: előkészítő -I., II.osztály; III -IV. osztály; a nagyobbaknál, pedig V-VI. osztály és VII-VIII. osztály.  A gyerekszemek a verseny elején némi izgatottságot, szorongást sugalltak, de  lassan mindenki kezdett feloldódni és bátorsággal, büszkén elszavalta  saját versét.  A zsűri és a résztvevők ámulattal nézték és  hallgatták, hogy hogyan idézik meg a gyerekek magyar költőink csodálatos alkotásait, verseit. Az alsó tagozatos diákok a tavaszi és a húsvéti hangulatot teremtették meg verseikkel, míg a nagyok szavalatai által egy kis morzsát, útravalót kaphattunk József Attilából. 
A verseny legizgalmasabb és legfeszültebb pillanata az eredményhirdetés volt, de előbb Szőcs Judit előadónő szólt a gyerekekhez és megígértette velük, hogy jövőre ugyanilyen lelkesedést, szorgalmat és még több szavalót vár a versenyre. A versenyzőket a zsűri a következőképpen rangsorolta:  
Előkészítő - I., II. osztály: 
I.díj: Bóné Gergő (Zilah), Gáspár Anna (Szilágyperecsen); 
II.díj: Bántó Csenge (Szilágysámson), Gréczi János László (Szilágybagos); 
III.díj: Kocsis Pataki Simon (Sarmaság), Bálint Marcell (Szilágysomlyó); 
Dicséret: Módi Balázs (Szilágysomlyó), Nagy Boglárka-Sára (Magyargoroszló); Kulcsár Henrietta (Szilágysomlyó), Zsigó Anasztázia (Szilágysomlyó); 
Külön dicséret: Egri Kriszta (Szilágysomlyó)
III-IV.osztály: 
I.díj: Mák Csenge (Sarmaság), Kovács Tamara (Szilágysomlyó); 
II.díj: Nagy Adrienn Anett (Kárásztelek), Józsa Jázminka (Szilágyperecsen); 
III. Szűcs Annamária (Szilágysomlyó), Tönkő Csongor (Borzás); 
Dicséret: Bőti Vivien (Szilágysomlyó), Bántó Mózes (Szilágysámson),  Kozma Kulcsár András (Szilágysomlyó) 
V-VI.osztály: 
I.díj: Dimény Panna Valéria (Kraszna); 
II.díj: Bántó Koppány (Szilágysámson); 
III.díj: Birtalan István (Kraszna), Szűcs Elvira (Szilágysomlyó); 
VII-VIII. osztály: 
I.díj: Almási Tamara (Zilah); 
II.díj: Szász Borbála (Szilágysámson); 
Dicséret: Boros Erzsébet (Szilágysomlyó), Görög Orsolya (Ipp); 
Kuckó különdíj: Szabó Kriszta (Zilah); 
EMKE különdíj: Varga – Götz Nikolett  (Kraszna). 
A díjazottak gazdag könyvjutalomban részesültek, amelyekért köszönettel tarozunk támogatóinknak, akik immár egy évtizede segítik rendezvényünket. Az eltelt tíz és során állandó támogatónk volt a Báthory István Alapítvány, Báthory István Magyar Iskola, EMKE Szilágysomlyói szervezete, Kriterion könyvkiadó, a Művelődés szerkesztősége, a Kadarka Kft, EUROPAN Kft. de nagyon jelentős támogatást kaptunk a Communitas Alapítványtól, Bethlen Gábor Alapítól, a Heltai Gáspár Alapítványtól, a Tulipán Könyvesbolttól a Dacii Kft-től, alkalmanként támogatott a Mentor és az Ábel Kiadó is.
Köszönjük a munkát a diákoknak, felkészítő tanároknak, tanítóknak, köszönjük a szülők támogatását és bízunk benne, hogy a jövőben  is ugyanilyen vidám lelkesedéssel fogjuk ápolni kultúránkat, irodalmunkat. 
                          Erdei Orsolya Szilágyság gyermekszemmel

Március 25-én délután nyitottuk meg a Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson a Szilágyság gyermekszemmel című kiállítást, amely program része a Kolozsvár, Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozatnak. Az eskütétel, kiállítások és más fontos események helyszínéül szolgáló teremben Albertné Simon Edina konzulasszony köszöntötte a jelenlévőket és a Báthory Alapítvány Játékkuckóját mint ötletgazdát és szervezőt. A Szilágy megye egész területéről beérkezett 152 festmény és rajz mellett kiállításra került Sallay Márton – egyébként maga is díjnyertes – középiskolás diák másik négy alkotása is. Szabó Attila festőművész, művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Ezt követően ugyancsak a megye területéről érkezett fiatalok és gyerekek (a Szederinda citerásai, Pernes Aliz és Sájter Bernadett – ének, Vasvári Ákos – mese, Bálint Szilárd – vers, Nagy Denisza Boglárka, Bikfalvi Dóra, Tőtös Petra – ének) mutattak be kis kultúrműsort, amelyet a szintén jelenlévő első helyezettek díjazása követett. A Játékkuckó díjai mellett a Főkonzulátus részéről is jutalmazták a nyerteseket, és szép emléklapot kaptak a műsorban fellépők is. A megnyitóest a Főkonzulátus által szervezett fogadás keretében zajló kötetlen beszélgetéssel zárult. 
A szilágysági gyermekek rajzai egy hónapon át lesznek megtekinthetők Kolozsváron, a Konzulátus kiállítótermében.

Széman Rózsa
Játékkuckó

Az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezet, EMKE – Magyar Ház 2015. évi programtervezete

Látogassa honlapunkat (www.szilagysomlyo.emke.ro) és a Báthory Alapítvánnyal közös Facebook oldalunkat

1. Január 14 - Irodalmi kávéház: Bánffy Miklós – Erdélyi történet *
2. Január 30 - A Magyar Kultúra Napja* - Szilágyság gyerekszemmel – gyermekrajz kiállítás, megemlékezés, könyvvásár*
3. Január 31 - „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII.oszt.. Megyei szakasz * ***
4. Február 11 - Irodalmi kávéház: Csokonai Vitéz Mihály költészete *
5. Március 11 - Irodalmi kávéház: Kármán József – Fanni hagyományai *
6. Március 15 - Ünnepi műsor – közösen az egyházakkal **
7. Március 20 - Urmai Ungurán László Wekerle-telepi kiállítása, nótaest borkostolóval *
8. Március - Szilágyság Gyerekszemmel – gyermekrajz kiállítás Kolozsvár, Magyarország főkonzulátusa *
9. Március 28 - József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak ***
10. Március 30 - Hagyományos tojásfestés
11. Április 8 - Irodalmi kávéház: Márai Sándor, a költő *
12. Április 24 - 130 éves az EMKE – képzőművészeti kiállítás (Wagner P.), megemlékezés *
13. Május 13 - Irodalmi kávéház: Rakovszky Zsuzsa, - A kígyó árnyéka *
14. Május 23 - A Báthory István Könyvtár Napja* - képzőművészeti kiállítás
15. Május 30 - Gyermeknap. Keze-Lába motolla – Játszóházas táncház *,***
16. Június 10 - Irodalmi kávéház: Vörösmarty Mihály – Csongor és Tünde *
17. Július 13-19 - Citeratábor Szilágysomlyón *
18. Augusztus 7 - Részvétel a sződemeteri Kölcsei megemlékezésen *
19. Augsztus 8 - Képzőművészeti kiállítás *
20. Szeptember 9 - Irodalmi kávéház: Kosztolányi Dezső - Aranysárkány *
21. Szeptember 25-27 - XXIII Báthory Napok. Benne a XXII. Orvostovábbképző, közösen a MET-tel és EMEOGYSZ-szel, valamint a XVI. pedagógus továbbképző (Közösen az RMPSZ-szel)***
22. Szeptember 30 - A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap *,***
23. Október 4. - Megemlékezés az aradi vértanukról – közösen az egyházakkal **
24. Október 14. - Irodalmi kávéház: Ódák a magyar irodalomban *
25. Október 14 - Csukás István mesemondóverseny *,***
26. Október 16. - Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével **
27. Október 25 - Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az szilágysomlyói egyházakkal **
28. November 11 - Irodalmi kávéház: Mikszáth Kálmán regényszerkezetei *
29. December 4. - Adventi jótékonysági vásár Adventi Könyvvásár *, ** ***
30. December 5. - Keze-Lába motolla – Mikulásnap *
31. December 9. - Irodalmi kávéház: József Attila kései költészete *
32. December 14. – Adventi mézeskalácssütés* **

* közösen a BIA-val
** közösen az BIA-val és az RMDSZ-el
***közösen a Báthory Iskolával

01-07, 09-12 - Minden héten kedden: klubdélután korhatár nélkül;szerdán: olvasóklub

A tevékenységek helyszíne elsősorban a Szilágysomlyói Magyar Ház alkalmanként a Báthory István magyar iskola.A Báthory István Alapítvány 2015. évi programtervezete

Látogassa honlapunkat (www.bathoryalapitvany.ro) és facebook oldalunkat


1. Január 14 - Irodalmi kávéház: Bánffy Miklós – Erdélyi történet *
2. Január 17 - Keze-lába motolla – Játszóház
3. Január 28 - A Magyar Kultúra Napja* - Szilágyság gyerekszemmel – gyermekrajz kiállítás. Megemlékezés Dr. Imre László , egyetemi tanár a Kölcsey társaság elnöke részéről. *
4. Január 31 - „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII.oszt.. Megyei szakasz ***
5. Február 11 - Irodalmi kávéház: Csokonai Vitéz Mihály költészete *
6. Február 14 - Keze-lába motolla - Farsangi népszokások
7. Február 17 - Farsangi felvonulás ***
8. Március 7 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
9. Március 11 - Irodalmi kávéház: Kármán József – Fanni hagyományai *
10. Március 15 - Ünnepi műsor – közösen az egyházakkal **
11. Március 20 - Urmai Ungurán László Wekerle-telepi kiállítása, nótaest borkóstolással *
12. Március 25 - Szilágyság Gyerekszemmel – gyermekrajz kiállítás Kolozsvár, Magyarország főkonzulátusa *
13. Március 21 - József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak ***
14. Március 30 - Hagyományos tojásírás
15. Április 8 - Irodalmi kávéház: Márai Sándor, a költő *
16. Április 18 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
17. Május 9 - XI.Szilágyságkutatás Napja – Néprajzi kutatások – közösen az EME-vel
18. Május 13 - Irodalmi kávéház: Rakovszky Zsuzsa, - A kígyó árnyéka *
19. Május 16 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
20. Május 16. – Majális **
21. Május 22 - A Báthory István Könyvtár Napja* - képzőművészeti kiállítás
22. Május 30 - Gyermeknap. Keze-Lába motolla – Játszóházas táncház *,***
23. Május 31 - XIII. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal - Szilágybagos
24. Június 10 - Irodalmi kávéház: Vörösmarty Mihály – Csongor és Tünde *
25. Június 13 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
26. Június 18-21 - Részvétel a XIII. Budakalászi találkozón
27. Június 21-28 - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
28. Június 28-július 5 - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
29. Július 13-18 - Citeratábor Szilágysomlyón *
30. Augusztus 3-9 - Részvétel ifjúsági tánctáborban
31. Augusztus 7 - Részvétel a sződemeteri Kölcsei megemlékezésen *
32. Augsztus 8 - Képzőművészeti kiállítás *
33. Szeptember 9 - Irodalmi kávéház: Kosztolányi Dezső - Aranysárkány *
34. Szeptember 19 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
35. Szeptember 25-27 - XXIII Báthory Napok. Benne a XXII. Orvostovábbképző,m közösen a MET-tel és EMEOGYSZ-szel, valamint a XVI. pedagógus továbbképző (Közösen az RMPSZ-szel)***
36. Szeptember 30. - A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap *,***
37. Október 4. - Megemlékezés az aradi vértanukról – közösen az egyházakkal **
38. Október 14. - Irodalmi kávéház: Ódák a magyar irodalomban *
39. Október 14 - Csukás István mesemondóverseny *,*** -
40. Október 16. - Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével **
41. Október 24 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
42. Október 25 - Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az szilágysomlyói egyházakkal **
43. November 11 - Irodalmi kávéház: Mikszáth Kálmán regényszerkezetei *
44. November 14 - Keze-lába motolla – Játszóházas táncház
45. November 20-21 - Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein
46. December 4. - Adventi jótékonysági vásár *,***
47. December 4. - Adventi Könyvvásár *
48. December 5. - Keze-lába motolla – Mikulásnap
49. December 9. - Irodalmi kávéház: József Attila kései költészete *
50. December 14. – Adventi mézeskalácssütés *,**
51. December 20. - Betlehemezés

* közösen az EMKÉ-vel
** közösen az EMKÉ-vel és az RMDSZ-el, RMDSZ Nőszervezetével
***közösen a Báthory Iskolával

A 2014-15-ös tanévben, az Alapítvány négy diáknak ösztöndíjat biztosít

02-06., 09-12 - minden pénteken: Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak

01-06, 09-12 - minden hónap első szerdáján: Jeles napok, kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés.

A havonta jelentkező tevékenységek helyszíne elsősorban a Szilágysomlyói Magyar Ház, alkalmanként a római katolikus plébánia, vagy a magyar iskola.

A Báthory Alapítványnál meg nem jelenő EMKE programok:

Március 10 - Kokárdakészítés
Április 24 - 130 éves az EMKE – megemlékezés, Wagner Péter képzőművészeti kiállításXXII. Báthory Napok a 10 éves Szilágysomlyó – Albertirsa testvérvárosi kapcsolat jegyében

Az utóbbi években az évfordulók jegyében teltek a Báthory Napok. Tavalyelőtt rendezte meg az Alapítvány szervezőgárdája a XX. Napokat, tavaly került sor a XX. orvostovábbképzőre, s ugyancsak a tavaly mutatták be dr. Széman Péternek, az Alapítvány elnökének A Báthory István Alapítvány első 20 éve c. kötetét. Ebben az évben Szilágysomlyó Albertirsával kötött testvérvárosi kapcsolatának 10. évfordulóját ünnepeltük. És bár a város és az Alapítvány hivatalos kapcsolata Albertirsával újabb keletű, kezdetei a ’90-es évek elejére nyúlnak vissza, és a református egyháznak köszönhetőek – írja Széman Péter a XXII. Báthory Napok programfüzetében. Az együttműködés eredménye több közös rendezvény a két városban, és nem csak – erre később visszatérek.
Bár ez évben az orvostovábbképzőre egy héttel később, október 3-4-én kerül sor Kolozsváron, a program idén is pénteken kezdődött. Az Anyanyelvápolók Szövetsége jóvoltából anyanyelvi játékokon vehettek részt kicsik és nagyok az EMKE Magyar Házban délután négy és hét óra között. A több mint negyven iskolás – elemistától a középiskolásig – kvízekkel és társasjátékokkal tehette próbára tudását, valamint játékos anyanyelvi, műveltségi és kulturális feladatok megoldásával utazhatott Anyanyelvilágia öt országában: Közmondásországban, Betűköztársaságban, Nyelvszámtaniában, Irodalomországban és Tájnyelviában. A délután befejezéseként az összes jelenlévő anyanyelvi licitjátékon vett részt, ahol nemcsak tudásokat, de taktikai érzéküket is megcsillogtatták a fiatalok.
Szombaton reggel kilenckor több program is kezdetét vette. A Magyar Iskolában a XVI. pedagógus-továbbképzőre került sor, melynek központi témái a tehetségápolás, kultúraközvetítés, példamutatás voltak. Széman Péter bevezetőjében elmondta, hogy a test és szellem, lélek egészsége egyaránt fontos, és csak együtt érhetők el; ezért tartja fontosnak a pedagógusoknak szervezett továbbképzőket, akár az orvostovábbképzővel együtt, amire már került sor korábban, és jövőre is ezt tervezik. Berek István alpolgármester tanárként emelte ki az ilyen képzések fontosságát; Virág Erzsébet, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség erdélyi regionális elnöke levélben köszöntötte a résztvevőket, sajnálatát fejezve ki, hogy csak délután kapcsolódhatott be a Napok programjaiba. Az üdvözlések után elsőként Csenger Lajosné, a győri Öveges Kálmán gyakorló Iskola igazgatója tartott elméleti és gyakorlati bemutatót a Tehetség.hu oldalról és közösségről a mintegy 30-40 résztvevőnek. Fokozott tehetséggondozás és bizonyos feltételek teljesítése mellett az iskolák tehetségpontként regisztrálhatják magukat, és bekerülhetnek a Tehetség.hu hálózatába. Szünet után Kováts Németh Mária egyetemi tanár beszélt a kultúra- és értékközvetítés dilemmáiról, nehézségeiről a mai relativizálódott világban. Ezt a témát folytatta Szíjártó István irodalomtörténész (mindketten a Százak Tanácsának tagjai), Példánkból több marad meg, mint szavainkból – ez életünk nagy felelőssége című előadásával, a maga utánozhatatlanul magával ragadó stílusában. A délelőtti konferenciát Borbély Károly festőművész előadása zárta, aki a művészet fontosságát emelte ki a nevelésben és a mindennapi életünkben, és azt a szerepét, amivel tekintetünket fel, az ég felé irányíthatja. Az előadások szünetében a résztvevők megtekinthették Sallay Márton művészeti középiskolás diák ígéretes tehetségről árulkodó festményeit és rajzait.
A továbbképzővel egy időben kezdődött az immár szintén hagyományos Báthory Kupa elnevezésű sakkverseny. Amint Kozma Gábor szakoktató, a verseny egyik szervezője elmondta, 27 szilágysomlyói és szarvasi fiatal nevezett be. A lányok 7–11 éves korosztályának győztesei: I. Huszárik Nelli (Szarvas), II. Plentri Panna (Szarvas), III. Buzea Lorena (Szilágysomlyó); a 12–15 éves korosztályban I. helyezett lett Medvegy Dalma (Szarvas), II. Petrás Márta (Szarvas), III. Aciu Cora (Somlyó); 16 éves kora miatt külön díjazásban részesült a helybéli Păduran Larisa. A fiúk 7–11 éves korosztályában I. helyezett Oros Vlad (Somlyó), II. Tóth Szabolcs (Szarvas), III. Kováts Kornél (Szavas); a 12–15 éveseknél I. Szilágyi Szilárd, II. Opriş David, III. Ignatiuc Mircea (Somlyó) lett. Szintén a gyerekeknek szervezett program volt a Báthory István emlékfutam (12 éven felülieknek) és -biciklitúra (12 éven aluliaknak), melyet Erdei János vezetett. A második alkalommal sorra kerülő tevékenységen 83 diák vett részt.
Délután fél négykor ismerőst köszönthettünk a Magyar Házban: Miklosovits László albertirsai grafikusművészt, aki Erato – Hommage à Babits Mihály című kiállításával látogatott el hozzánk. A házigazda Széman Rózsa bevezető szavai után, aki elmondta, hogy immáron negyedik alkalommal üdvözölhetjük a művészt Szilágysomlyón, Fazekas László, Albertirsa polgármestere nyitotta meg a kiállítást. De nemcsak a kiállítás megnyitójára került sor, hanem – és itt utalok vissza az első bekezdés végére – egy kötet bemutatójára is, melyet, mint a könyvet bemutató Szabó Zsolttól megtudtuk, Miklosovits László 70. születésnapja tiszteletére adott ki a Báthory Alapítvány és a Művelődés Egyesület Albertirsa városával karöltve. Az eseményen egy-egy vers felolvasásával közreműködött Bálint Szilárd XII. osztályos tanuló, és e sorok írója, valamint énekével köszöntötte a művészt a Szederinda citerazenekar.
A délután a Ioan Ossian Iskolaközpont dísztermében folytatódott, a Báthory István Alapítványi Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díjának (Kincses Ruben Szilárd, VI. oszt.), valamint a 15 éves Szilágysági Magyarok díszokleveleknek átadásával. Idén oklevélben részesült Ţurai Adél magyartanár, Szilágysomlyó (laudáció: Pocsveiler Ilona), Bodea György kémiatanár, a PADIF szervezője, Szilágycseh (laudáció: Vida Katalin), Posta Rozália matematikatanár, néptánccsoport-vezető, Szilágynagyfalu (laudáció: Lukács József), Birtalan István világbajnok kézilabdázó (laudáció: Berek István); valamint post mortem díjat kapott Szakács Mária Réka kémiatanár, aligazgató (laudáció: Vida János), és Balázs Márton néprajzkutató, néprajzi gyűjtő (laudáció: Széman Rózsa). A díjazottakat, mint azt megszokhattuk, ismét a Szederinda citeracsapat köszöntötte. Ezt követően a Vona Éva vezette nyírbátori Lenszirom diákszínjátszó társulat előadására került sor. Tamási Áron Énekes madár c. művét minimális, jelzésszerű díszlettel, természetes, a hétköznapitól elemelt stílusban adták elő, érzékeltetve, de nem túljátszva a székely légkört, megteremtve azt a csodát, amely kicsi Magdó és Móka szerelmét megmentette az ellenük törő irigyektől. A napot a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar fellépése zárta.
Vasárnap délelőtt a hagyományos forgatókönyv szerint reggel kilenckor a polgármester és a város elöljárói fogadták a testvérvárosok küldötteit a Polgármesteri Hivatalban. A római katolikus plébániatemplomban tartott ökumenikus istentisztelet után ünnepélyes koszorúzásra került sor, ahol Széman Péter, az Alapítvány elnöke mellett felszólalt Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester valamint Csulák Péter, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja is. A XXII. Báthory Napok rendezvénysorozatát a Tokos zenekar, az idei Fölszállott a páva népzenei vetélkedő kategória győztese zárta. Rögtönzött táncukkal közreműködtek a szilágynagyfalui Vadrózsák táncosai valamint Rózsa Róbert és párja, Etelka is. A BGA és Communitas Alapítványokon kívül köszönettel tartozunk mindazoknak, akik akár munkájukkal, akár tárgyi vagy anyagi adományaikkal segítették, támogatták a Báthory Alapítványt és emelték ünnepünk fényét.

Széman Emese RózsaXXII. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA
2014. szeptember 26-27-28. – Szilágysomlyó
Mottó: 10 éves a Szilágysomlyó – Albertirsa testvérvárosi kapcsolat

2014. szeptember 26. (péntek)

16:00 – Anyanyelvi játékok. Az Anyanyelvápolók Szövetségének programja. Helyszín: EMKE – Magyar Ház. Csorgó (Argesului) u. 8. (Széman Emese Rózsa, Pocsveiler Ilona, Márton Gabriella, Szodorai Melinda, Bara Jusztina, Balla Bernadett, Széman Rózsa, Tamás Csilla)

2014. szeptember 27. (szombat)

8:30 – Regisztráció: Pedagógus továbbképző (Vida Anna, Márton Gabriella, Pap Lajos) – Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola, 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15.
9:00 – Tehetség.hu – gyakorlati bemutató – Csenger Lajosné igazgató, Öveges Kálmán Gyakorló Iskola, Győr (informatikai labor)
10:45 – 11:15 Kávészünet
11:15 – Előadások (tornaterem)
1. A kultúraközvetítés dilemmái (40’) – Kováts-Németh Mária egyetemi magántanár
2. Példánkból több marad meg mint szavainkból – ez életünk nagy felelőssége (40’) – Szíjártó István irodalomtörténész
3. Ég és Föld között (40’) – Borbély Károly festőművész, egyetemi docens

9:30 – Párhuzamosan: Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola, 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. – étkezde (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna)
10:00 – Párhuzamosan: Báthory István emlékfutam 12 éven felülieknek, és Báthory István emlék-biciklitúra a 12 éven aluliaknak. Indulás: Szilágysomlyó, a piac mellől – érkezés: Szilágyperecsen, református templom, Báthory szarkofágok. Nevezés szeptember 22–26. között Erdei Jánosnál, 8 és 15 óra között, tel: 0736-222-163

15:30 – Miklosovits László (Albertirsa) 70 éves. Grafikai tárlatmegnyitó (Fazekas László, Albertirsa polgármestere) és a Gyökerek c. könyv bemutatója (Szabó Zsolt, a Művelődés Egyesület elnöke, Kolozsvár). Közreműködik: Széman Emese Rózsa és Bálint Szilárd. Házigazda: Széman Rózsa, EMKE Magyar Ház, Argesului (Csorgó) u. 8.

17:00 – A Báthory István Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díj átadása. A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (díjazottak: Bodea György, Turai Adél, Posta Rozália, Birtalan István, valamint post mortem: Szakács Mária, Balázs Sándor). Közreműködik a Szederinda citeraegyüttes, karnagy Gáspár Attila, vezető Széman Rózsa. Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme, S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
17:45 – Tamási Áron: Énekes madár. Előadja a Lenszirom diákszínjátszó társulat. Nyírbátorból. Vezető Vona Éva
19:00 – A székelyudvarhelyi Balázs Ferenc vegyeskar fellépése. Karnagy: dr. Orosz Pál József, elnök Bíró Edit

2014. szeptember 28. (vasárnap)

9:00 – Fogadás a Polgármesteri Hivatalban
10:00 – Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban
11:40 – Koszorúzás Báthory István mellszobránál.
12:10 – A Tokos zenekar – a Fölszállott a páva idei győztesei – koncertje. Helyszín: a park melletti parkoló, rossz idő esetén a kultúrotthon
A Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya
KARDIOLÓGIA, ORVOSTÖRTÉNET

NEMZETKÖZI ORVOSKONFERENCIÁJÁNAK PROGRAMJA
XXII. Báthory Napok,
XXI. Orvostovábbképző – 2014. október 3-4. – Kolozsvár

A konferencia védnöke:
Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


A konferencia helyszíne:
Kolozsvár
, Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Bocskai tér (P-ţa Avram Iancu) 13.

Regisztráció: a konferencia helyszínén
október 3., péntek: 1430 – 1730
október 4., szombat: 830 – 1140

Tudományos bizottság:
Prof. dr. Kellermayer Miklós – MET elnök.
Telefon: (+36) 30 531-1801
Prof. dr. Gyurkovits Kálmán – MET alelnök. Telefon: (+36) 30 500-3586
Peuser Judit – MET elnökségi tag
Dr. Széman Péter – MET területi elnök, BIA elnök.
Telefon: (+4) 0745 845-416

Szervezők:
Dr. Bódizs György, főorvos, a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház orvosigazgatója
Dr. Széman Péter


A TOVÁBBKÉPZŐ RÉSZLETES PROGRAMJA

2014. október 3. (péntek)
:
14:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
15:00 MEGNYITÓ: Himnusz, üdvözlések. Verset mond Széman Emese Rózsa, énekel Tamás Csilla
15:30 – 17:15 ELŐADÁSOK
Elnökök: Kellermayer Miklós
Széman Péter
.

1. Dr. Genersich Gusztáv (1865–1921), egy erdélyi gyermekgyógyász professzor életútja és munkássága (20’) – Marossy Szabolcs, ükunoka, Budapest

2. Kis fiam halálához. Írta: Dr. Genersich Gusztáv, Kolozsvár, 1903. decz.10. (20’) – Ullrichné Genersich Zsuzsanna, unoka, Budapest


3. A kardiovaszkuláris kórképek megelőzése – szakadék az elmélet és a gyakorlat között? (35’) – prof. dr. Szollár Lajos, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Kórélettani Intézet, Budapest

4. A stroke megelőzés, új lehetőségek. (35’) – dr. Rostás László, kardiológus főorvos, Mosdós

17:15 – 17:55 Kérdések, hozzászólások

19:30 Fogadás a Kolozsvári Sétatéri Kaszinóban. Koncertet ad a Tokos zenekar, az idei Fölszállott a páva győztese.


2014. október 4. (szombat)

8:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:00 Üdvözlés: Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere.
Verset mond Széman Emese Rózsa, énekel Tamás Csilla
9:30 – 13:00 ELŐADÁSOK
Elnökök: Gyurkovits Kálmán
Bódizs György1. Fejezetek Szilágysomlyó és Kraszna vármegye orvostörténeti múltjából a XIX. század első felében (35’) – dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia

2. A Blick diagnózisról (35’) – Dr. med. habil. Simon Kornél, egyetemi magántanár, Siófok

3. Eszközeink a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére: a 2DM rizikó jóslása és a diabétesz megelőzése (35’) – prof. dr. Korányi László, MTA doktor, Balatonfüred

11:10 – 11:30 Kávészünet

4. A transcervicalis carotis stent műtéti tapasztalatai (35’) – dr. Pintér László, érsebész, Düsseldorf

5. Tájékozott beteg – hatékony gyógyítás (35’) – dr. Tahy Ádám, kardiológus, Budapest


12:40 – 13:15 Kérdések, hozzászólások
13:15 Zárszó
13:30 Ebéd. Helyszín: Protestáns Teológiai Intézet étkezdéje, Bocskai tér (P-ţa Avram Iancu) 13.


16:00 Séta a Házsongárdi temetőben. Idegenvezető: Tamás Csilla
18:00 Kolozsvár arcai – belvárosi séta. Idegenvezető: Sipos Dávid
19:00 Orgonakoncert a Szent Mihály templomban
20:00 VacsoraA továbbképzőt a román orvosi kamara kreditponttal jutalmazza.


EMKE Szilágysomló és Vidéke
és a Báthory István Alapítvány

Szeretettel meghívja Önt és családját a


NYITOTT ABLAK A VILÁGRA
c. kiállítás megnyitójára


DR. ÁBRÁM ZOLTÁN FÉNYKÉPEIMegnyitó:
Magyar Ház, Szilágysomlyó, Csorgó (Argesului) u. 8
2014. április 23-án délután 6 (18) órakor
Közreműködnek: a Szederinda citeracsoport, Bálint Szilárd

A megnyitót követően előadás hangzik el, majd beszélgetés következik:
Az értelmiség(i) szerepe a kultúra közvetítésében
címmel
Báthory István Alapítvány Játékkuckó
A
KEZE LÁBA MOTOLLA


program keretén belül
FEBRUÁR 23-án, SZOMBATON DÉLUTÁN
14 órától
a Katolikus plébánia közösségi termébe

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKEKET ÉS KÍSÉRŐIKET


Márciuskák gyöngyből, bőrből, süthető gyurmából, meglepetés-kosárkában
Táncoktató Rózsa Róbert (Zilah)
Kézműves tevékenységek: Sallay Brigitta, Széman Rózsa
A programok gyerekeknek, fiataloknak szólnak, de szívesen látjuk az őket kísérő szülőket, nagyszülőket is.
A programokhoz való hozzájárulás 3 lej ( kísérőre nem vonatkozik)
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Szilágysomlyón


A Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, valamint ismerőseit, hogy együtt ünnepeljük meg a
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT

2014. január 24-e, pénteken délután 5 órai kezdettel a Szilágysomlyói EMKE Magyar Házba – Csorgó (Argesului) u. 8.
A kulturális esemény Szabó Attila zilahi festőművész tárlatának megnyitójával kezdődik, majd Dávid Gyula író, irodalomtörténész – a 140 évvel ezelőtt (1874. dec. 30) született gróf Bánffy Miklós író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter életéről és alkotói munkásságáról tart előadást.
A Kriterion könyvkiadó újdonságait H. Szabó Gyula, igazgató, mutatja be.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.A Báthory István Alapítvány 2014. évi programtervezete
Látogassa honlapunkat (www.bathoryalapitvany.ro) és facebook oldalunkat


1. Január 15 - Irodalmi kávéház: Kölcsey Ferenc költészete *
2. Január 24 - A Magyar Kultúra Napja **
3. Január 25 - „Őszirózsa” –népdalverseny I.-VIII.oszt.. Megyei szakasz, nemzetközi részvétellel ***
4. Február 13 - Irodalmi kávéház: Tamási Áron: Énekes madár *
5. Február 15 - Farsangi népszokások – Játékkuckó
6. Március 15 - Ünnepi műsor – közösen az egyházakkal, EMKE-vel, RMDSZ-el ***
7. Március 19 - Irodalmi kávéház: Babits Mihály lírája, Makrai Zsuzsa tűzzománc kiállítása *
8. Április 4 - József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak ***
9. Április 6-7 - Részvétel az VII. Ifjúsági Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében – Nagybánya
10. Április 9 - Irodalmi kávéház: Szatmári Sándor: Kazohinia *
11. Május 10 - Majális **
12. Május 10 - Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel –
13. Május 14 - Irodalmi kávéház: Kosztolányi Dezső versei *
14. Május 23 - A Báthory István Könyvtár Napja *
15. Május 31 - Gyereknap ***
16. Június 11 - Irodalmi kávéház: Karácsony Benő: Napos oldal *
17. Június 13 - A szarajevói merénylet – megemlékezés az első világháború kitöréséről **
18. Június 15 - XII. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal
19. Június 23-29 - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
20. Augusztus 1 - a Szederinda részvétele a Sződemeteri Kölcsey emléknapon.
21. Augusztus 3-10 - Részvétel ifjúsági tánctáborban
22. Augusztus 25-29 - Citeratábor szervezése Tiszaföldváron
23. Szeptember 5-6-7 – 10 éves a testvérvárosi kapcsolat Albertirsával: A Szederinda föllépése az Albertirsai városnapokon
24. Szeptember 10 - Irodalmi kávéház: Weöres Sándor proszeutikája *
25. Szeptember 26-28 - 10 éves a testvérvárosi kapcsolat Albertirsával: XXII Báthory Napok. Benne a XV. pedagógus továbbképző (Közösen az RMPSZ-szel) ***, **
26. Október 1. - A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap ***
27. Október 3-4 - XXII. BIA – XXI Orvostovábbképző - Kolozsvár
28. Október 5. - Megemlékezés az aradi vértanukról – közösen az egyházakkal **
29. Október 8 - Irodalmi kávéház: Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya *
30. Október 17 - Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével.**
31. Október 26 - Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az szilágysomlyói egyházakkal **
32. Október vége - A Báthory iskolák vetélkedője – Magyarországon vagy Lengyelországban.
33. November 8 - Kistérségi Mesemondóverseny ***
34. November 12 - Irodalmi kávéház: Arany János öregkori lírája *
35. November 21-22 - Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein
36. November 28. - Adventi Könyvvásár *
37. December 5-6. - A Szederinda részvétele a Debreceni Nemzetközi Betlehemes találkozón
38. December 10 - Irodalmi kávéház: Katona József: Bánk Bán *
39. December 18 - 25 éves a szilágysomlyói RMDSZ **

* közösen az EMKÉ-vel
** közösen az EMKÉ-vel és az RMDSZ-el
*** közösen a Báthory Iskolával

A 2013-14-as tanévben, az Alapítvány két Kolozsváron tanuló középiskolás diáknak ösztöndíjat biztosít

02-06., 09-12 minden szombaton: Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak
01-06, 09-12 minden hónap első szerdáján: Jeles napok, kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés,
02-07., 09-12 minden hónap páros hetében Játszóház, néptánc oktatás.
01-12 minden hónap utolsó hétfőjén: Teaház, idősek klubja **
A havonta jelentkező tevékenységek helyszíne elsősorban a Szilágysomlyói Magyar Ház és a római katolikus plébánia, esetenként a magyar iskola.Meghívó

A szilágysomlyói Báthory István Alapítvány és az Emke-Magyar Ház

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT

rendez 2013. okt. 25- én, pénteken, 19.30 órai kezdettel a Silva Panzióban (T. Vladimirescu u. 5.), a Magyar Ház működési és fenntartási költségeinek fedezésére.

A bálra szeretettel meghívjuk Önt és családját, hogy szórakozzunk, mulassunk együtt.
Fellép Laczkó Vass Róbert, a Kolozsvári Magyar Színház színművésze. A műsor címe: Rég magyar Cabaret – zenés konferansz. Zongorán közreműködik Szép András. A bál zenekara a Sláger- Band.
A belépőjegy ára 60 lej és egy tombolatárgy. Az ár tartalmazza a következő menüt: előétel, főfogás, sütemény, kávé, üdítő, víz, pálinka, bor.

A bál védnöke, Kelemen Hunor, RMDSZ szövetségi elnök.
Részvételi szándékát, kérjük, okt. 21- ig jelezze vissza.
Számítunk Önökre!
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Acsádi Annamáriánál, tel. 0740555820
Márton Gabriellánál, tel. 0745263306Meghívó

A Szilágysomlyói EMKE – Magyar Ház és a Báthory István Alapítvány
(Szilágysomlyó, Argeşului – Csorgó u. 8.)

2013 október 25-én, 18 órára szeretettel meghívja

Csók Zsolt Cortex c. fotókiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke.MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Báthory István Alapítvány és a Gál Kelemen Oktatási Központ közös rendezvényére, Az erkölcsi nevelés nehézségei napjainkban témájú továbbképzésre. A rendezvényre a Báthory István Gimnáziumban kerül sor a Klubgalériában október 19-én 9:30 órai kezdettel.

Kolozsvár, 2013. okt.4.

Dr. Széman Péter Virág Erzsébet
BIA elnök GKOK megbízott vezető

21. Báthory Napok
Szilágysomlyó – Kolozsvár


AZ ERKÖLCSI NEVELÉS NEHÉZSÉGEI NAPJAINKBAN

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

2013. október 19.


Szervezők:
Dr. Széman Péter, MET területi elnök, BIA elnök
Virág Erzsébet, a Gál Kelemen Területi Oktatási Központ vezetője

A képzés helyszíne:
Kolozsvár, Báthori István Elméleti Líceum (Farkas u. 2.sz.)

A képzés programja:
8:30−9:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:30 Megnyitó, köszöntések
9:45: ELŐADÁSOK:
1. Helyzetelemzés (a pedagógusok, családok, fiatalok helye és helyzete), az erkölcsi problémák és lehetséges következményeik. (9:45−11:10)
2. Az ifjúságot veszélyeztető hatások és a témával kapcsolatos pedagógiai felelősségünk. A szülőnevelés preventív gyermekvédelem. (11:25−12:30)
3. Pedagógiai nehézségek és prevenciós lehetőségeink. Az ifjúságot veszélyeztető „korszellem” hatásainak csökkentése. (12:45−13:45)
Előadó: Mayer Zoltán pedagógia szaktanácsadó, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Ebédszünet

15−19: GYAKORLATI KÉPZÉS:

1. Empátiával az erkölcsi nevelésért

2. Konfliktuskezelés

3. A pedagógiai hatékonyság növelése kommunikációs technikák által

Programvezető: Dr. Bernáth Anna Emese adjunktus, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar
„A múltnak tudása világot vet a jelenre és sejteti velünk a jövőt”
(Markusovszky Lajos, idézte Kiss László
a Napok programfüzetében)

A tavalyi után ismét évfordulót ünnepelt a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány (BIA): a XXI. Báthory Napok keretében idén tartották a XX. Orvostovábbképzőt, de számos egyéb program is várta a szilágysomlyóiakat és odalátogatókat.
Az idei Napok szeptember 27-én, pénteken 15 órakor kezdődött, a huszadik orvoskonferencia megnyitásával, melyen Széman Péter alapítványi elnök visszaemlékezett az első, még a városi kórházban, 40 résztvevővel megrendezett tudományos ülésre – a résztvevők száma azóta minden alkalommal legalább megkétszereződik, esetenként meg is háromszorozódik. Kerek évforduló az is, hogy a Román Orvosi Kollégium 10 éve jutalmazza kreditponttal a konferenciát, ami nem kis elismerés egy kizárólag magyar nyelven folyó konferencia számára. A megnyitón köszöntötte a jelenlevőket Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester is, akit személyes élményei is épp húsz éve kötnek a városhoz. Elmondta, hogy a Báthory Napok a város egyik legjelentősebb rendezvénye, melynek a 21 éves folyamatos megszervezéséhez külön gratulált Széman Péternek. Alulírott Dsida Jenő Tíz parancsolat c. versével üdvözölte a résztvevőket, majd Kellermayer Miklós, a társszervező Magyar Egészségügyi Társaság (MET) elnöke és Gyurkovits Kálmán, a MET alelnöke beszélt az elmúlt húsz évről, a szakmai és személyes, baráti kapcsolatok fontosságáról. Az előadások megkezdése előtt külön köszöntötték a szilágynagyfalui születésű, Somlyóra mindig hazatérő Andrásofszky Barnát, a MET alapító, örökös tiszteletbeli elnökét, az idei Napok egyik fővédnökét, aki majdnem 90 évesen is vállalta a hosszú utat a Kaposvár melletti Mosdósról.
A tavalyi témát (Mesterséges élet – a mesterséges megtermékenyítés dilemmái) folytatva, az idei konferencia tematikája a perinatális (a szülés időszaka körüli) diagnosztika volt, annak sebészeti, kardiológiai, etikai vonatkozásaival. Az előadók ez évben is több országból érkeztek: Kellermayer Miklós, Pécs, Hajdú Júlia, Budapest, Beke Artúr adj., Budapest, Verebély Tibor, Budapest, Szarka Miklós ref. lelkész, Budapest, Katona Márta Szeged, Sikovanyecz János adj., Szeged, Horváth Emese főorvos, Szeged, Szutrély Péter, Solingen – Keszthely. Idén sem maradt el Kiss László (Csilizradvány, Szlovákia) orvostörténeti előadása, melyben ezúttal Gergelyffi András szilágysomlyói főorvos életét és munkásságát ismerhettük meg.
A tudományos üléssel párhuzamosan, délután 4 órakor az érdeklődők Csók Zsolt régész, kutató vezetésével felsétálhattak a Várhegyre, megtekinteni a legújabb régészeti ásatásokat, egy lakótorony maradványait, valamint számos fémleletet.
Este hét órakor minden bizonnyal a Napok (egyik) fénypontjára került sor: Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Az igazat mondd, ne csak a valódit c. zenés irodalmi estjére, melyen a versek előadása között szinte személyes ismerőseiként beszélt a művekről, költőkről nekünk, hallgatóknak, olyan közvetlenséggel, mintha mi is régi jó ismerősök volnánk. A csaknem két órás előadás alatt úgy tudta lekötni a nézők érdeklődését, hogy még a hátsó sorokban ülő kamasz fiúk is (akik, Eperjes Károly szóhasználatával, „nem maguktól gyüttek, hanem kűdték őket”) moccanás nélkül, feszülten figyeltek.
Szombat reggel ismét az orvosok kezdték meg leghamarabb a programok sorát, 9 órakor folytatódott a konferencia. Vele párhuzamosan, igazi nagyrendezvényekhez méltóan, több esemény is futott. Az orvostovábbképzővel egy időben, kilenc órakor vette kezdetét a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskolában a Báthory Kupa elnevezésű Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál, Iván László, Kozma Gábor szakoktatók szervezésében. A kis sakkozók Szilágysomlyóról, Szilágybagosról, Szászfenesről és a testvérvárosokból érkeztek, a díjazottak a következők voltak: 7–11 éves korosztály, lányok: I. Frankó Fanni (Szarvas), II. Kádár Vivien (Nyírbátor), III. Aciu Cora (Szilágysomlyó, Horea Általános Iskola); fiúk: I. Pica Mihai, II. Oros Vlad, III. Pop Luigi (mindhárman a szilágysomlyói Silvania Általános iskola tanulói); 12–15 éves korosztály, lányok: I. Isac Lorena (Szilágysomlyó, Silvania iskola), II. Megvegy Dalma (Szarvas), III. Păduran Larisa (Szilágysomlyó, Silvania iskola); fiúk: I. Kádár Kristóf (Nyírbátor), II. Kincses Ákos (Szilágybagos), III. Puşcaş Alex (Szilágysomlyó, Silvania iskola). A gyorsjátszmákban I. Drăgan Timea (Szászfenes), II. Kádár Norbert (szilágysomlyói Ioan Ossian Iskolacsoport), III. Bíró Zsolt (szilágysomlyói S. Bărnuţiu Nemzeti Kollégium) lett. A zsűri külön jutalmazta a legfiatalabb versenyzőt, a mindössze 5 éves szilágybagosi Fekete-Kászoni Borókát. két korcsoportban (7–11 és 12–15) fiúk, lányok külön-külön, valamint gyorsjátszmákban együttesen mérhették össze tudásokat. A zsűri külön jutalmazta a legfiatalabb versenyzőt, a mindössze 5 éves szilágybagosi Fekete-Kászoni Borókát.
Tíz órakor kezdődött, szintén a magyar iskolában, Vida Anna igazgató szervezésében A tanítás-tanulás hatékonysága egykor és ma témájú kerekasztal-beszélgetés 30-35 aktív és nyugdíjas pedagógus részvételével. Ezzel egy időben folyt az Erdei János által szervezett Báthory István emlékfutam (12 éven felülieknek) és emlék-biciklitúra (12 éven aluliaknak), melyen összesen kb. százan vettek részt. Nem verseny lévén, díjazás nem történt, a résztvevők egy tál bográcsgulyást kaptak jutalmul. Fél 11-kor ismét indult egy csoport a Várhegyre.
Délután háromkor az orvoskonferencia utolsó szekciója következett: kerekasztal-megbeszélés Egészségügyi harmonizáció az Európai Unióban címmel, melyet Cseke Attila parlamenti képviselő, volt egészségügyi miniszter, Kellermayer Miklós és Szutrély Péter vezetett. A beszélgetés tanulságait Szutrély Péter foglalta össze. Elmondta, hogy a téma időszerűségét az ősszel életbe lépő Úniós irányelvek a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítése indokolta. Az első kérdés az, hogy amennyiben a fenti irányelvek életbe lépnek, mi várható Románia – Magyarország és a nyugati országok között? Milyen betegáramlásra lehet számítani? Kialakult a vélemény, hogy Románia felől olyan betegek fognak Magyarországra érkezni, akik otthon nem, vagy csak késve kapják meg a megfelelő ellátást, legyen az diagnosztika vagy terápia. A költségkülönbözetet valószínűleg kezelésük érdekében vállalni fogják a betegek, hiszen az nem nagyságrendileg magasabb. Magyarországon a várólistás beavatkozások indokolatlanul igen hosszú várakozási ideje miatt keresettebbek lesznek a nyugati országokban, ám itt a költségkülönbözet igen kifejezett, amit csak egy szűk réteg tud vállalni. Jelentős betegáramlásra viszont a nyugati országokból Keletre nem kell számítani, mert ott gyakorlatilag nincsenek várólisták. Gazdaságossági megfontolás legfeljebb csak az önköltséges vagy önrészes beavatkozásoknál lehet, ezzel viszont szemben áll, hogy a fogadó országokban az ellátás színvonala nem minden esetben felel meg az eredeti országokénak.
Román részről egyértelmű: a betegek számára a lehetőség pozitív, ám a finanszírozás oldaláról nézve nem üdvözlendő, hiszen az így külföldre vitt finanszírozás nem a helyi intézmények bevétele lesz. Ez pedig ronthatja a helyi betegellátás esélyeit. Így a romániai állampolgárok magyarországi kezeléseit általában nem az ottani (házi)orvosok vagy biztosítók fogják kezdeményezni, hanem inkább maguk a betegek. Felvetődött az a kérdés, hogy mi az oka a rosszabb ellátási színvonalnak? Magyarázatként bár a gazdasági korlátok is szerepeltek, mégis a romániai, illetve mai magyar rendszerre jellemző diffúz, nem következetes szakmapolitikai légkör, törvényrendszer és gyakorlat miatt elvándorlásra ösztönzött orvosok s nővérek hiánya a legsúlyosabb ok.
Foglalkoztak az egyetemi képzés elégtelenségével is. Megállapításra került, hogy magyar nyelvű képzést helyeselni lehet, ám a Romániában dolgozó orvosnak a román nyelv (és szaknyelv) ismerete és használata elengedhetetlen. Magyarországon pedig az egyetemeik összevonásai, átszervezései okoznak a felsőfokú oktatásban nagy hiányosságokat.
További kérdés volt, hogy elképzelhető-e a nyugati országokból olyan befektetői igény, mely a balneológia ill. rehabilitáció továbbfejlesztéseiben játszik szerepet. Miután jelenleg a tőkemozgások meglehetősen kiszámíthatatlanok, és a lendület nem nagy, ez bizonyára nem lesz számottevő, mégis lehetséges. A nyugati (ez esetben a német) szociális (törvényes, kötelező) betegbiztosítók saját kereteik között ilyet nem tehetnek, a magánbiztosítóknál viszont felmerülhet ilyen igény. Az idősápolás terén az egyének részéről drasztikusan nő a kereslet, hiszen a keleti országokban ez a szolgáltatás lényegesen olcsóbb, a színvonala pedig eléggé jó.
15:30-kor nyílt a nemrégiben elhunyt Hajdu Attila, a BIA kuratóriumi tagja emlék-kiállítása, melyet fia, Hajdu Tamás rendezett a képzőművészettel is foglalkozó fogorvos alkotásaiból. A kiállítást Bálint Enikő nyitotta meg, köszöntőt mondott a BIA elnöke, Széman Péter.
Délután negyed ötkor a Városi Kultúrotthonban folytatódott a programok sora. Széman Péter A szilágysomlyói Báthory István Alapítvány első húsz éve c. kötetét Benkő Levente történész, közíró, a Művelődés folyóirat szerkesztője mutatta be, kiemelve a mű krónikai jellegét, melyből a somlyóiak közül sokan magukra ismerhetnek, a kívülállók pedig megismerhetik az alapítvány működését, tevékenységét. A könyvbemutató után, Vida János jóvoltából a jelenlévők megtekinthették az 1998-as, számos somlyói lakos összefogásából megszületett vitézi játékot, melyen Bátor vitéz legyőzte a háromfejű Kajlát, a Kék Óriást.
Ez évben a Báthory Napok keretében adta át az országos EMKE elnöke, Széman Péter a szilágysági régió díjazottjának, Szabó Attila festőművésznek a Kiváló Közművelő díjat, mellyel egy-egy olyan ember munkásságát ismerik el, aki sokat tesz környezete kultúrájáért. A Báthory István Könyvtár Leghűségesebb Olvasója díjat idén csupán ifjúsági kategóriában adták ki, Szilágyi Miklós Szilárd kapta. Rusz Kun Lászlónak, az alapítvány lelkes, mindig segítőkész támogatójának Emberesdi c. kötetét Bálnit Enikő mutatta be. Szilágysági Magyarok Díszoklevélben idén öten részesültek, elsőként post mortem Hajdu Attila (laudált Bálint Enikő); valamint Kui János tanár, lapszerkesztő (laudált Vida János), Balogh Ilona tanár (laudált Acsádi Annamária) és a Pap tanárházaspár, Emma és László (laudált Sallai Károly). Az estet néptánctalálkozó zárta, a szilágynagyfalui Vadrózsák, krasznai Bokréta és az immár egy éve néptánccsoportként is működő szilágysomlyói Szederinda Hagyományőrző Citeracsoport részvételével. A táncok mellett a jelenlévők hallhatták a Szederinda citerajátékát, valamint a Szederinda-tag Perneş Alizt, a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenelíceum hallgatóját, aki kalotaszegi népdalcsokrot adott elő.
Vasárnap, 29-én reggel kilenckor fogadás várta a testvérvárosok küldötteit a Polgármesteri Hivatalban (mely idén szintén fővédnöke volt a Napoknak), majd tíz órakor hagyományosan a római katolikus templomban került sor az ökumenikus istentiszteletre. Kuglis Gábor plébános és Mike Zoltán református lelkész igehirdetése után fellépett a nyírbátori Tinódi Vegyeskar, Bokotey János vezényletével. Ezt követte a koszorúzási ünnepség, melyen a város, testvérvárosok, iskolák képviselői, politikai és civil szervezetek rótták le tiszteletüket Báthory István szobránál. A Napokat, szintén hagyományosan, a Nyírbátori Koncert Fúvószenekar és a Bátor Mazsorett csoport fellépése zárta. Ráadásként, vasárnap délután, az érdeklődők utolsó alkalommal még megtekinthették a várhegyi ásatásokat.

Széman Emese RózsaXXI. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA

2013. szeptember 27-28-29. – Szilágysomlyó

A Báthory Napok, valamint az orvoskonferencia védnöke dr. Andrásofszky Barna, valamint Szilágysomlyó város Polgármesteri Hivatala

2013. szeptember 27. (péntek)

13:00 – Ebéd az orvostovábbképzőre érkező vendégeknek
14:30 – Regisztráció: orvostovábbképző. Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
15:00 – Konferencia kezdete – téma: Perinatális diagnosztika. Felkért előadók: prof. dr. Kellermayer Miklós, Pécs, prof. dr. Hajdú Júlia, Budapest. dr. Beke Artúradj. Budapest, prof. dr. Verebély Tibor, Budapest, Szarka Miklós ref. lelkész, Budapest

16:00 – Párhuzamosan: Séta a Várhegyre, a legújabb régészeti ásatásokhoz. Az ásatások eredményeit bemutatja Csók Zsolt régész, kutató. Találkozó 16 órakor a Báthory szobornál
19:00 – Az igazat mondd, ne csak a valódit – Eperjes Károly színművész előadóestje. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme. S .Bărnuţiu (Rákóczi)u. 11–13.
20:30 – Vacsora. Helyszín: Fenyves étterem

2013. szeptember 28. (szombat)

8:15 – Regisztráció: Orvostovábbképző – Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
9:00 – Konferencia kezdete – témája: Perinatális diagnosztika, Felkért előadók: prof. dr. Katona Márta Szeged, dr. Sikovanyecz János adj., Szeged, dr. Horváth Emese főorvos, Szeged, dr. Szutrély Péter, Solingen – Keszthely. Előtte orvostörténelem – előadó: dr. Kiss László (Csilizradvány, Szlovákia)

9:00 – Párhuzamosan: Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola, 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna)
10:00– Párhuzamosan: A tanítás-tanulás hatékonysága egykor és ma. Kerekasztal megbeszélés aktív és nyugdíjas pedagógusok részvételével. Helyszín: Báthory István iskola, 1. Decembrie 1918 (Fő u.) 15. (Vida Anna)
10:00 – Párhuzamosan: Báthory István emlékfutás 12 éven felülieknek, és Báthory István emlék-biciklitúra a 12 éven aluliaknak. Indulás: Szilágysomlyó, Báthory szobor – érkezés: Szilágyperecsen, református templom, Báthory szarkofágok. Nevezés szeptember 20–25 között Erdei Jánosnál, 8 és 15 óra között, tel: 0736-222-163
10:30 – Párhuzamosan: Séta a Várhegyre, a legújabb régészeti ásatásokhoz. Az ásatások eredményeit bemutatja Csók Zsolt régész, kutató. Találkozó 1030-kor a Báthory szobornál

13:15 – Ebéd – Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

15:00 – Orvoskonferencia. Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
Kerekasztal megbeszélés: Egészségügyi harmonizáció az Európai Unióban A kerekasztal beszélgetés moderátora: Cseke Attila képviselő, v. egészségügyi miniszter (Nagyvárad)

15:30 – Párhuzamosan: Hajdu Attila emlékkiállítás. Helyszín: EMKE Magyar Ház, Argesului (Csorgó) u. 8.

16:15 – Könyvbemutató: Széman Péter: Az első 20 év. Bemutatja Benkő Levente, Kolozsvár. A Báthory István Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díj átadása. Kiváló Közművelő díszoklevél átadása. Könyvbemutatók: Rusz Kun László: Emberesdi c. kötete. Bemutatja Bálint Enikő. A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (díjazottak: Hajdu Attila p. m., Balogh Ilona, Kui János, Pap László és Emma). Közreműködik a Szederinda citeraegyüttes, karnagy Gáspár Attila. Helyszín: Városi Kultúrotthon, A. Muresanu (Bökény u.) 1–3.

18:00 – Néptáncgála. Helyszín: Városi Kultúrotthon, A. Muresanu (Bökény u.) 1–3.
20:30 – Vacsora. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

2013. szeptember 29. (vasárnap)

9:00 – Fogadás a Polgármesteri Hivatalban
10:00 – Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban
A Nyírbátori Városi Kórus fellépése (11:30)
12:10 – Koszorúzás Báthory István mellszobránál. A program része az EU interkulturális párbeszéd programjának
13:00 – A Nyírbátori Ifjúsági Fúvószenekar (karnagy: Fazekas Mihály) és a Bátor Mazsorett Csoport (vezetők: Márton József, Németné Sztán Ilona) műsora. Helyszín: a park melletti parkoló.
14:15 – Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

16:30 – Séta a Várhegyre, a legújabb régészeti ásatásokhoz. Az ásatások eredményeit bemutatja Csók Zsolt régész, kutató. Találkozó 1630-kor a Báthory szobornál

A Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság,
EMEOGYSZ, valamint, az EME Szilágysomlyói CsoportjaPERINATÁLIS DIAGNOSZTIKA
EGÉSZSÉGÜGYI HARMONIZÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN


nemzetközi orvoskonferenciájának programja
XX. Orvostovábbképző – 2013. szeptember27-28. (Szilágysomlyó)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A konferencia helyszíne:
Szilágysomlyó, I. Ossian Iskolacsoport díszterme, S. Barnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

Regisztráció: a konferencia helyszínein
szeptember 27., péntek: 14:30 – 18:00
szeptember 28., szombat: 8:15 – 11:30
14:45 – 15:30
Tudományos Bizottság:
Prof. dr. Kellermayer Miklós – MET elnök. Telefon: (+36) 30 531-1801
Prof. dr. Gyurkovits Kálmán – MET alelnök, Telefon: (+36) 30 500-3586
Dr. Széman Péter – MET területi elnök, BIA elnök. Telefon: (+4) 0260 679-292, mobil: (+4) 0745 845-416


A TOVÁBBKÉPZŐ RÉSZLETES PROGRAMJA

2013. szeptember 27. (péntek):

14:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
15:00 MEGNYITÓ, üdvözlések
15:20 – 18:30 ELŐADÁSOK
Elnökök: prof. dr. Kellermayer Miklós, Pécs
dr. Széman Péter, Szilágysomlyó

1. Gondolatok a bioetikáról (30’) – prof. dr. Kellermayer Miklós, PTE, Pécs

2. Intrauterin UH gondozás (30’) – prof. dr. Hajdú Júlia, neonatológus, I.sz. Női Klinika, Budapest

3. Méhen belüli fertőzések diagnosztikai lehetőségei (30’) – dr. Beke Artúr, adjunktus, szülész-nőgyógyász, I.sz. Női Klinika, Budapest

Kávészünet (30’)

4. Műtéti eljárások a magzati életkorban (30’) – prof. dr. Verebély Tibor, gyermeksebész, I.sz. Gyerekklinika, Budapest

5. A méhen belüli orvosi beavatkozások etikai vonatkozásai (30’) – Szarka Miklós, református lelkész, családterapeuta, Budapest.

19:00 Eperjes Károly előadóestje
20:30 Vacsora a Fenyves étteremben


2013. szeptember 28. (szombat)

8:15 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:00 ÜDVÖZLÉSEK
9:30 – 13:00 ELŐADÁSOK
Elnökök: prof. dr. Gyurkovits Kálmán, Mosdós
dr. Szutrély Péter, Solingen – Keszthely

1. Gergelyffi András (1761? – 1815? szilágysomlyói főorvos, az 1809-ben kiadott Technologia, vagyis a Mesterségek… Leírása c. könyv szerzője. (30’) – dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia

2. Perinatális kardiológia klinikuma – aktualitások (30’) – prof. dr. Katona Márta, Gyermekklinika, Szeged

3. A magzati szívhibák méhen belüli szűrése (30’) – dr. Sikovanyecz János adjunktus, Női Klinika, Szeged

11:00 – 11:30 Kávészünet


3. Napi gyakorlat a genetikai tanácsadásban (30’) – dr. Horváth Emese főorvos, Orvosgenetikai Intézet, Szeged

4. Bízni vagy nem bízni? A prenatális diagnosztika Németországban (30’) – dr. Szutrély Péter, Solingen – Keszthely

12:30 – 13:00 Kérdések, hozzászólások
13:15 Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport. étkezdéje. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.


15:00 – 17:15 KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉS
az Eu egészségügyi integrációs törvényéről

Moderátor:
Cseke Attila, Nagyvárad


17:15 Zárszó
18:00 Néptáncgála
20:30 Vacsora az I. Ossian Iskolacsoport éttermében
Felhívás

Az idén 15. alkalommal átnyújtásra kerülő "Szilágysági Magyarok" díszoklevél odaítélésének érdekében a Báthory István Alapítvány felkér minden civil szervezetet, egyházat, vagy magánszemélyt, hogy tegyen javaslatot a díjazottak személyére vonatkozólag. Javasolni lehet minden olyan személyiséget, aki a Szilágyságban él, élt, vagy innen elszármazott magyar, aki a szakmájában, közéleti munkásságában, emberi magatartásával jelentősebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, annak magyar közösségéért, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez.
A díszoklevél odaítélésénél a megye civil szervezeteinek tagjaiból összeállt bizottság csak azokat a javaslatokat veszi figyelembe, melyek szakmai, közéleti és esetleg családi életrajzot, valamint fényképet tartalmaznak. A javaslatok benyújtásának határideje 2013. augusztus 5. A díszokleveleket élő személyeknek és post mortem kívánjuk odaítélni, átadásukra a 2013 szeptember utolsó hétvégén sorra kerülő XXI. Báthory Napok keretében kerülne sor.
A javaslatokat a következő címre kéjük postázni: Báthory István Alapítvány, 455300 Şimleu Silvaniei, str. Argeşului nr. 8, vagy elküldeni a szemandr@yahoo.com e-mail címre.

A kuratórium nevében - Dr. Széman Péter, alapítványi elnök

A Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, a
Szilágysomlyói Református Egyházmegye és a
Sarmasági Református Egyházközség

szeretettel hív mindenkit a


XI. Kórustalálkozóra.Tíz év elteltével ismét a Sarmasági Református Egyházközség biztosít otthont az évente sorra kerülő találkozóknak. melyet az idén

Guttman Mihály karnagy, zenetanár,
szeretett Misi bácsink


emlékére rendezünk meg.


A találkozóra 2013. május 26.-án 16:00 órai kezdettel, a sarmasági református templomban kerül sor.


Támogatóink a Communitas Alapítvány – RMDSZ, Szilágysomlyói Református Esperesi Hivatal, Báthory István AlapítványFájdalommal tudatjuk, hogy Guttman Mihály karnagy, A Romániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke, az EMKE elnökségi és tiszteletbeli tagja, a Báthory István Alapítvány jó barátja, a nagyon szeretett Misi bácsi, örökre eltávozott közülünk. Isten nyugtassa. De emlékezetünkben örökre velünk marad.
A BIA elnökségeAz EME Zilah és Vidéke Fiókegyesülete
Az EME szilágysomlyói Fiókegyesülete
A Báthory István Alapítvány – Szilágysomlyó
A Hepehupa művelődési folyóirat


Évfordulós X. Szilágyságkutatás Nap
2013. május 11.
Szilágysomlyó


10:00 – 10:20
Köszöntő:
– Bajusz István, az EME Zilah és Vidéke Fiókegyesületének elnöke
– Széman Péter, házigazda, az EME szilágysomlyói Fiókegyesületének és a Báthory István Alapítvány elnöke
– Sipos Gábor, az EME elnöke

10:20 – 10:40
Széman Péter: Fontosabb demográfiai változások (1912) – 2002-2012 között. (Szilágy, Hargita, Erdély).

10:40 – 11:00
Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság az utolsó húsz évben

11:00 – 11:20
Sipos Gábor: Az EME és a helytörténeti kutatások

11:20 – 11:40
Széman Péter: A Báthory István Alapítvány 20 éve

11: 40 – 12:00
Vida Katalin: A Tövishát Társaság a magyar közösség szolgálatában

12:00 – 12:20
Kovács Kuruc János: Szilágyságkutatás – Szilágysági magyarok

12:20 – 12:40: Kávészünet

12:40 – 13:00
Csók Zsolt: Szilágyság középkorának kutatásáról

13:00 – 13:20
Emődi Tamás: A somlyóújlaki templom kutatása

13:20 – 13:40
Zsigmond Attila: Derecskei Demeter öröksége

13:40 – 14:00
László László: Diákélet Zilahon a kommunizmus éveiben

14:00 – 14:20
Széman Rózsa: A jó játék. Népi gyerekjátékok szerepe a gyermek fejlődésében

14:20 – 14:40
Szabó Attila: A szilágysági képzőművészetről

14:40 – 15:00
Gáspár Attila: Zenei életünk

15:00 – 15:20
A Petri Mór-díj átadása


A tanácskozás napján, 9:00 órakor, Zilah főteréről kisbusz indul a rendezvényre.A könyv a legszebb ballagási ajándék!


A Báthory István Alapítvány
Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar Ház

szeretettel hív és vár mindenkit a

15 éves Báthory István Könyvtár Napjára


2013. május 10., péntek délután 17.00 órai kezdettel
a Szilágysomlyói EMKE – Magyar Házba (Csorgó/Argeşului u. 8.)

a program:

– előzőleg, már 13 órától könyvvásár kicsiknek és nagyoknak a Mentor kiadó és a legjobb magyarországi kiadók (Európa, Helikon, Magvető, Móra stb.) könyveiből

– 17 órától Szilágysági képzőművészek tárlatának megnyitója Szabó Attila festő által, melyet könyvbemutatók követnek

– Sebestyén Mihály: Rubinháza jeles napjaiból; Bánffi Dienes elárultatása (szerk. Sebestyén Mihály)

– Káli István: Bíbor avagy Hórusz zene; Emberek–életek sorozat (szerk. Káli Király István)Mindenkit szeretettel várunk!
Báthory István Alapítvány Játékkuckó
A
KEZE LÁBA MOTOLLA
program keretén belül
Április 27-én, SZOMBATON 14 órától
a Katolikus plébánia közösségi termébe
ANYÁK NAPJÁRA HANGOLÓ
TÁNCOS-KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA
és az azt követő ifjúsági táncoktatásra
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKEKET és FELNŐTTEKETBáthory István Alapítvány Játékkuckó
A
KEZE LÁBA MOTOLLA
program keretén belül
Április 13-án, SZOMBATON 14 órától
a Katolikus plébánia közösségi termébe
Tavaszcsalogató
TÁNCOS-KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA
és az azt követő ifjúsági táncoktatásra
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKEKET és FELNŐTTEKETJÁTÉKKUCKÓ
Keze,lába motolla program


Választások a Báthory István Alapítványban

2013. április 3-án tisztújító közgyűlést tartott a Báthory István Alapítvány. Az előző választások óta eltelt időről a résztvevők először az elnöki, majd a pénzügyi beszámolót hallgatták meg és fogadták el. Az elnöki beszámolóból kiemelhetőek a már hagyományos, évente visszatérő programok, mint a Báthory István Könyvtár napja, Szilágysági Kórustalálkozó, Báthory Napok, Karácsonyi Könyvvásár, valamint a Játékkuckó ifjúsági csoport iskolaidőben heti, majd havi rendszerességgel jelentkező Jeles Napok, valamint kézműves tevékenységek programja és a Szederinda hagyományőrző citeracsoport tevékenysége. Kiemelkedő eredményként könyvelhettük el a citeracsapat fellépéseit a Szilágysági kórustalálkozókon, a Tövisháti Napokon, a debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozón, a Vendégségben Magyarországon egyhetes programjain, valamint műsoraikat Brassóban, Aradon, Kézdivásárhelyen, Déván,Vajdahunyadon, Marosludason, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Nagyajtán stb.
Pénzügyi vonatkozásban az eltelt három évben az alapítvány vagyona gyarapodott, minden évet pozitívan zárt, kivéve 2012-őt, amikor a 20 éves évforduló költségei igénybe vették a tartalékokat, adódóan abból is, hogy a Szilágysomlyói Polgármesteri Hivatal még a mai napig sem utalta át a Báthory Napokra megígért támogatását. Könyvtárosunk lemondása miatt a könyvtár igazából csak az iskolában működött, de Pocsveiler Ilona személyében hozzáértő és tenni akaró új könyvtárosunk lett.
A beszámolók után az elnök megköszönte a kuratóriumi tagoknak, a könyvelőnek és pénztárosnak, valamint a besegítőknek eddigi munkájukat, majd a közgyűlés megválasztotta az új, 7 kiküldött és 9 választott tagból álló kuratóriumot. A megbízott tagok: Mike Zoltán (református egyház), Rusz Kun László (rom. katolikus egyház), Erdei János (RMPSZ), Berek István (RMDSZ), Széman Rózsa (EMKE), Bara Jusztina (Játékkuckó), Széman Péter (EME). Választott tagok: Acsádi Annamária, Fekete Szabó András, Lőrincz Attila, Vida János Antal, Szígyártó István, Leopold István, Márton Gabriella, Kozma Gábor, Gáspár György. A kuratórium újraválasztotta a részben régi-új elnökséget – Acsádi Annamária és Lőrincz Attila alelnököket, Széman Péter elnököt.Elnökségi beszámoló a 2013-as tisztújító közgyűlésen

Az alapszabályzatnak megfelelően háromévente esedékes a tisztújítás. Az előző választás 2010. április 9-én volt, így megfelelünk az alapszabályzatban előírtaknak,

Alapítványunknak 152 alapító tagja volt, ebből 80 Szilágysomlyón élő lakos. Az eltelt 4 év alatt sajnos többen is távoztak az alapító vagy a kuratóriumi tagok közül, de szerencsére új tagok is jelentkeztek. Az eltávozottak közül a legnagyobb veszteséget az alapítvány szempontjából doktor Hajdu Attila elhunyta jelentette, aki nagy űrt hagyott maga után.
Jó lenne, ha az itt jelenlevő alapító és kuratóriumi tagok felvállalnák fiatalok bevonását az alapítványba. Ennek érdekében javasolom, hogy bizonyos esetekben az elnökség szorgalmazza a kuratóriumnál az alapító tag elismeréséhez szükséges alapító tagdíj (jelenleg 50 lej) mérséklését, illetve elengedését azon 30 év alatti fiatalok esetében, akik tevékenységükkel segítik az alapítványt.

Nem szeretném felsorolni az eltelt három év összes tevékenységét, mert hála a Jó Istennek ez eléggé sokrétű és változatos volt. Csak néhány fontosabb állomásról szólnék, meg olyanokról, amelyekről a széles közönség esetleg nem tud.
2010-ben az állandó programok mellett (szerdán hagyományőrző játszóház, csütörtökön táncház, pénteken citeraoktatás kezdőknek és haladóknak) 25 tevékenységre került sor. A Szederinda citeracsapat fellépett Tenkén, kétszer Budapesten, Kézdivásárhelyen, Szilágycsehben és Debrecenben a szilágysomlyói fellépései mellet.
Abban az éven sok vendégünk volt. A sort márciusban Jankovics Marcell nyitotta meg, két előadást tartva. Áprilisban a kárpátaljai Együtt c. folyóiratot láttuk vendégül, Vári Fábián László és Zubánics László költőkkel felvértezve. A májusi könyvtárnapon B. Simon Györgyre emlékeztünk kötetének bemutatásával, valamint László László és Benkő Levente egy-egy könyve került bemutatásra. A közönség az Alteregó Irodalmi Előadócsoport Romhányi József Szamárfül c. előadásának örvendhetett. Május végén a pozsonyi Kaligramm kiadót láttuk vendégül, Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság elnökének kíséretében. A szeptemberi Báthory Napokon mutatták be a vár rehabilitációs tervét, lévén, hogy a Napok vendégül látta a történelmi tartószerkezetek elnevezésű építészeti konferenciát.
Októberben Farkas Boglárka volt vendégünk, Befejezetlenül című könyvének bemutatója kapcsán. A karácsonyi könyvvásár alkalmával a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 5/1. és 5/2. kötete került bemutatásra. Vendégünk volt Dávid Gyula főszerkesztő, H. Szabó Gyula kiadóigazgató, valamint Papp Béla volt Szilágysomlyói irodalomtanár, a helyi szerkesztő.

A 2011-ben ugyanazok az állandó tevékenységek folytatódtak, mint 2010-ben: játszóház keretében hetente kézműves tevékenységek és jeles napok, citeraoktatás, néptánc. Talán kevesen mérik fel, hogy mennyi munkát, mennyi fáradságot igényel heti rendszerességgel vezetni egy játszóházat. Immár két éve Zilahon is működik játszóház, havonta egyszer, úgyszintén a Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert emlékházban is havonta egyszer működik játszóház, de ott is csak három éve. 2011-ben is számos fellépése volt a Szederindának – Magyarkécen, Déván a Szent Ferenc Alapítvány valamint a magyar iskola gyerekei számára, Vajdahunyadon a magyar bálon, majd Marosludason, a Gyöngyösbokréta elnevezésű népzene- és néptánc-találkozón, Áprilisban folytatódott a József Attila nevével fémjelzett szavalóversenyek sora. Szintén áprilisban alapítványunk rendezte meg a IV. Gyerekkari Kórustalálkozót Kodály Zoltán szellemében, amikor is több mint 250 gyermek volt városunk vendége.
Májusban, a család évét figyelembe véve, Szentimrei Jenőre emlékeztünk unokái segítségével (Szabó Zsolt és H. Szabó Gyula) a könyvtárnapon. Ezt a hónap végén kórustalálkozó követte Varsolcon, majd nyílt nap megrendezése az EMKE–Magyar Házban június 3-án, közösen szervezve az RMDSZ-szel.
Júliusban nagysikerű nemzetközi citeratábort szervezett a Szederinda citeracsapat Széman Rózsa vezetésével, melyen több mint 30-an vettek részt. A szeptember végi Báthory Napok befejezésére október elsején, Kolozsváron került sor a pedagógus-továbbképzővel.
Október közepén az alapítvány, mint egyetlen Szilágy megyei résztvevő, meghívást kapott bemutatkozásra a Magyar Parlament Nemzeti Összetartozás bizottságának kihelyezett ülésére, Nagyszalontára.
November 11-én Liszt Ferencre emlékeztünk. Angi István zeneesztéta tartott előadást, Szép András ifjú tehetség zongorázott a polgármesteri hivatalban, a saját pénzemen felhangoltatott zongorán. Ez egy ajándék volt a polgármesteri hivatalnak, amit úgy hálált meg, hogy még a mai napig sem kaptuk meg a tavalyi Báthory Napokra megígért támogatást.
A decemberi könyvtárnapon 20 éves munkánk egyik jelképes eredményeképpen mutattuk be Wagner Péter Szilágysági útirajzok c. kötetét, mely ismét hírét vitte városunknak és a Szilágyságnak. A könyvet akkor több Szilágy megyei városban bemutatták, de az óta bemutatásra került Kolozsváron, Budapesten, és a Kárpát-medence más városaiban is.

A 2012-es év, az évfordulók jegyében telt el. Ettől az évtől kezdődően, 11 évi folyamatos, heti működés után, a hagyományfelelevenítő játszóház már csak havonta egyszer jelentkezett. A citeraoktatás folytatódott, a kis Szederindácskák is kezdenek beilleszkedni a csapatba. A nagyok úgy is vállalták a további szereplést – lévén, hogy jó csapatot alkotnak – hogy közülük többen már Zilahon, vagy Kolozsváron, a zeneiskolában folytatják tanulmányaikat. Őket – mint komoly csapat – meghívták, hogy műsorukkal emeljék testvérvárosunk, Nyírbátor március 15-i megemlékezését, amikor is sok somlyói lakos tette le az állampolgári esküt. Szintén meghívás alapján részt vettek az aradi V. Gyermekkari Találkozón, majd a Brassói Sokadalomban, melyet méltán hívhatunk brassói magyar napoknak. A Szederindások részt vettek a válaszúti hagyományőrző táborban, ahová az alapítvány segítségével az utóbbi 10 év alatt több mint 90, zömében somlyói, illetve környező falubeli gyerek ingyen juthatott el, költségeiket az alapítvány állta. Ez is egy nagy megvalósítása az alapítványnak, melyet kevesen vesznek észre, és amely Széman Rózsa állhatatos munkáját dicséri. Augusztusban a citeracsapat egy egyhetes, több fellépést magában hordozó (Budapest, Gödöllő, Eger stb.) magyarországi programon, a Vendégségben Magyarországon rendezvényen vettek részt, immár másodszor, 2011 után. A fellépések folytatódtak a – Tövishát napok Szilágycsehben, Báthory Napok Nyírbátorban majd Szilágysomlyón, Makrai Zsuzsa kiállítás-megnyitója Szatmárnémetiben, Jagamas János népdalvetélkedő Mérán, Kodály megemlékezés Szilágycsehben, majd hat helyszínen Debrecenben, a XX. Nemzetközi Betlehemes találkozón.
A Szilágyságkutatás Napja már tavaly visszakerült városunkban, lévén, hogy innen indult el. Már előre jelzem, hogy az idén itt is évfordulóra kerül sor, 10. alkalommal kerül megrendezésre ez a Nap – ugyancsak nálunk –, melyekből 5 alkalommal Somlyón, vagy Somlyón is volt Szilágyságkutatás Napja.
A huszadik Báthory Napok túlnőtt Szilágysomlyón. Három helyszínen – Nagyváradon, Szilágysomlyón és Kolozsváron került megrendezésre. Nagyváradon a visszakapott róm. katolikus püspöki palotában, Kolozsváron a Báthory István Líceum hangulatos könyvtárában. Mindenki tudja, hogy a testvérvárosok népes küldöttségekkel érkeztek a Napokra, de azt már kevesebben, hogy Makrai Zsuzsa Báthory-címerek elnevezésű tűzzománc kiállítása, az alapítvány segítségével, eljutott Kolozsvárra, Szatmárnémetibe és Nagybányára is.
Novemberben a nyírbátori Lenszirom gyermekszínházat fogadtuk, mely program lebonyolításában sokat segített a magyar iskola. A hónap végén először tartottunk jótékonysági bált, melynek megszervezésére a kényszer vitt rá, a parlamenti választások előtt nem tudtuk, hogy mi vár majd a Magyar Házra, melynek fenntartását mindenképpen biztosítani kell. A bált – terveink szerint – az idén is szeretnénk megrendezni, mert akármilyen kevés is lenne a nyeresége, nekünk, mint egy állandó bevétellel nem rendelkező civil szervezetnek, mindenképpen segít a magyar ház fenntartásában. Már most jelzem, hogy a ház nem is kicsi adója ki van fizetve az idei esztendőre, míg tudjuk, hogy a nyár elteltével tüzelőt kell beszerezni, mely az idén még biztosítva volt a szenátori iroda által, mely remélem, az idén is besegít.

2009-ben egy kis anyagi erőfeszítéssel sikerült létrehoznunk az alapítvány saját honlapját, amely, sajnos a szolgáltató hibájából, az év végére leállt, de sikerült helyreállítani Kovács Zoltán segítségével, akinek áldozatos munkáját ezúttal is megköszönöm. Azóta is működik, egyre többen látogatják. Tavalytól lányom, Széman Emese Rózsa segítségével facebook-oldalunk is van, melyet egy-egy esemény vagy beszámoló kapcsán több százan keresnek fel. Az Alapítvány rendszeresen besegít – lehetőségei szerint – a március 15-i emlékműsor szervezésében. Létrehozott díjaink, díszokleveleink már hírnévre tettek szert, ezek a közül legjelentősebb és legismertebb a Szilágysági Magyarok díj, melynek odaítélését folytatni kellene akkor is, ha az eddig díjazottakról egy kötet jelent meg, mint mindenki tudja, Hajdu Attila utolsó, az alapítvány számára készített munkájaként, együtt a Báthory Napok programjával. Folytatni kellene a Báthory-díj odaítélését is.
A 20. évforduló kapcsán emléklapokkal és Báthory-plakettel köszöntük meg a kuratóriumi tagok és a majd minden évben minket támogatóknak munkáját illetve adományát. Sajnos néhányan nem voltak megelégedve az erkölcsi elismerés mértékével, vagy elanyagiasodott világunkban a csak erkölcsi elismeréssel, vagy csak egyszerűen teher számukra a közösségért végzett munka, és lemondtak az alapítványban eddigi végzett munkakörük ellátásáról. Így sajnálattal vesszük tudomásul a számviteli osztály teljes lemondását, ugyanakkor még egyszer köszönetet mondunk eddigi munkájukért, a közösségért hozott áldozatukért.
Az alapítvány aktív tagja az EMKE-nek mint ernyőszervezetnek, valamint az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének, úgyszintén a Kárpát-Medencei Kulturális Szövetségének.
Nem szabad elfeledkeznünk a várról sem – a polgármesteri hivatal által finanszírozott régészeti feltárás után megvan a pályázati terv és várjuk az új, 2013-2020 közötti uniós pályázat kiírását, amelyben az alapítvány civil partnerként vehet részt. Esetleg azt is reméljük, hogy az új kiírás kapcsán a Szilágy Megyei Tanács Szilágysomlyót részesíti előnyben.
Mindezek után megállapítható, hogy az alapítvány jelentős tevékenységet fejt ki a kultúra terjesztésében a Szilágy megyei művelődési közéletben, melynek elismeréseként, 2013-ban a Kulturális Minisztérium Szilágy Megyei Kulturális Igazgatósága érdemoklevelet adományozott számomra.

Tisztet alapító tagok! Úgy gondolom, hogy 20 évi létezése folyamán a Báthory István Alapítvány a megye egyik legjelentősebb civil szervezetévé nőtte ki magát.
Tevékenysége szerteágazó és a város kulturális életét nagyban meghatározó, de szerencsére mára már nem egyedülálló. Tudatosan vállalja a magas szintű kultúra és tudomány ápolását, fiataloknak való átadását. Rendezvényeink száma Szilágysomlyón több mint a többségi nemzet hivatalos, a polgármesteri hivatal által támogatott rendezvényeinek a száma. Mindnyájan tudjuk, hogy Szilágysomlyón valamivel nehezebb a magyar hagyományok és a magyarságtudat ápolása, mint például a Székelyföldön, de még a környező – magyar többségű – falvak is előnyben vannak hozzánk képest, ott jelentősebb segítséget remélhetnek az önkormányzatoktól. Amit elért az alapítvány az elsősorban a tevékeny kuratóriumi tagoknak, és mellettük nagyon sok szilágysomlyói magyar lakosnak köszönhető, akik évről évre besegítenek a rendezvények lebonyolításában, elsősorban értve ezek alatt a Báthory Napokat.

Külön köszönet illet mindazon kuratóriumi tagokat, akik önként vállaltak munkát, segítik alapítványunkat és részt vesznek programjain. A három év alatt 9 kuratóriumi gyűlésre került sor, nem beszélve a különböző rendezvények alkalmából, elsősorban a Báthory Napok előtti megbeszélésekről. Köszönettel tartozunk a Szilágysomlyói EMKE – Magyar Háznak, a Magyar Iskolának, a Báthory István cserkészcsapat tagjainak, valamint a városi RMDSZ-szervezetnek a programjaink lebonyolításában vállalt szerepükért.

A Játékkuckó neve, de különösen a 2006-ban alakult Szederinda citeracsapat már a határokon kívül is széles körben ismert, ezért különleges köszönet illeti azokat a kuckóvezetőket, elsősorban Széman Rózsát és Gáspár Attila zenetanárt, valamint a besegítő szülőket, akik közül egypáran mérhetetlenül sok munkát vállalnak a rendszeres tevékenységek megszervezésében. Szintén köszönet illeti a tanári kar azon képviselőit, akik vállalják az ingyenes közösségi munkát. Külön köszönet járt eddig is javadalmazás nélküli munkájáért Tötös Ildikó könyvelőnek, Szabó Gabriella pénztárosnak, és Szabó Tündének aki mindenbe besegített, és ismét csak sajnálatomat tudom kifejezni, hogy nem vállalnak további közfeladatot.
Végezetül csak annyit – megköszönve még egyszer minden kuratóriumi tag eddigi munkáját, leköszönök együtt a kuratóriummal. Ugyanakkor kívánok az új kuratóriumi tagoknak és elnökségnek sok-sok sikert és eredményes munkát az elkövetkező három évre. És szeretném, ha ők sem felejtenék el: nem könnyű feladat valamit létrehozni, de azt évek során működtetni és fejleszteni még nehezebb. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.KÖZLEMÉNY

A Báthory István Alapítvány 2013. április 3-án, szerdán délután 18 (hat) órakor tisztujító közgyűlést tart az EMKE – Magyar Házban, melyre szeretettel vár minden alapító tagot, illetve érdeklődőt Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. A 2012-es év pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
3. A könyvtár helyzete
4. Az új kuratórium és elnökség megválasztása.

Dr. Széman Péter - elnökÉnekelni jó mulatság!

A Báthory István Alapítvány Szederinda hagyományőrző csoportja és a Romániai Magyar Dalosszövetség közös szervezésében zajlott szombaton délelőtt az Őszirózsa országos népdalvetélkedő Szilágy megyei elődöntője. A rendezvénynek, akárcsak az előző években, idén is a szilágysomlyói Báthory István magyar iskola adott otthont.
Akárcsak a felnövekvő gyermek mellett rendre eltörpülőnek tűnő tárgyak, e rendezvény mellett is így válik egyre kisebbé, szűkebbé az iskola barátságos, meghitt könyvtárterme. Szinte a levegő is kiszorult, mikor a megnyitó rövid pár percére több mint százan zsúfolódtak be a mindössze jókora osztálynyi terembe. A több mint hatvan énekes jelentkezőt így két csoportra osztottuk. Míg a 2006-2003-as korcsoport hangját és énektudását mutatta be az értékelő bizottságnak és az érdeklődőknek, addig a nagyobbak kézműveskedhettek egy osztályteremben Sallay Brigitta irányítása mellett, majd cserélődtek a csoportok.
Az izgalom csökkentésére, bátorításul, a verseny megkezdése előtt két volt díjazott, a ma már a kolozsvári zeneiskolában tanuló két diáklány, Pernes Aliz és Sájter Bernadett énekelt két szép népdalt. És ezután szállt a dal egész délelőtt. Mindannyian örömmel szemlélhettük a gyönyörű viseletekben pompázó, ragyogó szemű gyermekeket, hallgathattuk az egyre csengőbb hangokat, az egyre szebb, tisztább kiejtést, az igényesen, jól megválasztott, szebbnél-szebb népdalok tolmácsolásában.
A mérce magas. Saját elvárásaink, de az országos verseny elődöntőjének megfelelő szint szerint is igényesnek kell lennünk. Ebben igen nagy segítségünkre van évek óta a Dalosszövetség, Guttman Misi bácsi tiszteletbeli és Tóth Guttman Emese jelenlegi elnök személye által. Az értékelő-bizottság elnöke maga Tóth Guttman Emese volt, tagjai: Bedő Ágnes, a kolozsvári Sigismund Toduţă zeneiskola tanára, karnagy, Gönczi Annamária szilágybagosi zenetanárnő, Papp Ilona, a szilágysomlyói református templom kántora valamint Gáspár Attila zilahi zenetanár, számos daloskönyv anyagának gyűjtője és szerkesztője. Mindannyian, és természetesen nemcsak ők, nagyon fontosnak tartják az éneklést, a népdalok ismeretét alapvetően és az erre épülő, építhető általános zenei kultúra kialakítását, szeretetét és beépítését a gyermekek, az emberek életébe, hiszen a gondoktól, feladatoktól túlterhelt rohanásban az igényesebb, tiszta zene művelése és hallgatása egy olyan kis szigetet jelent, ahol megpihenhet, feltöltődhet az ember. Ennek a gondolatnak az alapján értékelték évfolyamonként a kis énekeseket, számos elismerést osztva mindenkinek az adottsága, tehetsége, munkája szerint.
A díjak nagy száma alapvetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhető, de gyönyörű okleveleket, emléklapokat és számos könyvjutalmat hozott a Dalosszövetség is, támogattak kiadók (Ábel, Kriterion, Művelődés), a Megyei Kulturális Központ, az Anyanyelvápolók Szövetsége, magánszemélyek és az iskola is. Azért, hogy a hosszú verseny alatt éhségüket és szomjukat is csillapíthatták a résztvevők, a Dacii SRL-nek és a Kadarka-nak tartozunk köszönettel.
A díjkiosztás – amely maga is több mint egy órán át tartott – az értékelőbizottság és a felkészítő tanárok munkájának köszönetével kezdődött, melynek során minden oktató a Báthory Alapítványtól a Művelődés folyóirat 2-2 számát a Dalosszövetségtől pedig a Magyar Egyházzene c. folyóirat egy-egy számát, kapta kézhez a szép oklevél kíséretében.
Mielőtt a díjazottak hosszú sorát ismertetném, ki kell emelnem a magyar iskola tanítónőjének, Szodorai Melindának a szervezésben és lebonyolításban vállalt nélkülözhetetlen szerepét.
Álljon hát itt végül, de egyáltalán nem utolsó sorban és mindenki örömére a díjazottak listája is, akik hál’Istennek sokan vannak, ám senki nem érdemtelenül kapta az elismerést.
2006-os születésűek korosztálya: I. díj Bogya Dávid (Kraszna), II. – Káli Júlia és Kádár Csongor (Zilah), III. - Tőtös Petra (Szilágysomlyó) és Bartus Ferenc (Varsolc);
2005-ös korosztály: I. Szabó Bence (Zilah), aki a Tulipán díjat, az Ábel kiadó és a Szilágy társaság díját, valamint a 2003-2005-ös korosztályoknak járó Játékkuckó díjat is kiérdemelte, II.- Mihálka Blanka (Zilah), III. – Egri Kriszta (Szilágysomlyó), dicséret –Kulcsár Cintia (Szilágysomlyó);
2004-es korosztály: I.díj, Tulipán és Ábel díj- Bálint Viktória (Szilágycseh), II. – Kocsis Hanna Bella (Kraszna), III. – Moldován Ottilia (Ipp) és Sándor Nagy Minola (Zilah), dicséret – Orosz Dávid Z, (Szilágysomlyó);
2003-as korosztály: I. és Ábel díj – Bogya Anna és Bogya Johanna (Kraszna), II. – Pünkösti Györke (Zilah), III.- Kincses Edina (Szilágybagos), dicséret – Oláh Balázs (Zilah);
2002-es korosztály: I. és Ábel díj – Debre Lídia (Szilágyperecsen), II. – Józsa Andrea (Szilágyperecsen), III. – Lukács Zsuzsa (Szilágybagos), dicséret – Székely Eszter (Szilágycseh);
2001-es korosztály: I. díj és Ábel díj – Fodor Gergő (Szilágysomlyó), II.- Orosz Balázs és Orosz Réka (Szilágysomlyó), III. – Nagy Andrea (Szilágycseh) és Tönkő Anett (Szilágybagos), dicséret- Kocsis-László Nikolett (Sarmaság);
2000-res korosztály: I. díj, Tulipán és Ábel díj – Szabó Anett (Ipp), II. – Szász Adrienn (Sarmaság), III. – Horváth Ilona (Szilágybagos);
1998-1999-es korosztály: I. díj, Tulipán és Ábel díj – Csepei Andrea (Ipp), II. – Sájter Zsolt (Szilágysomlyó) és Dari Alexandra Barbara (Sarmaság), III. – Erdei Rózsa (Sarmaság), dicséret – Horváth Imola (Szilágybagos) és Király Alexa (Sarmaság).
A 2002-1998-as korosztályok két Játékkuckó különdíját Debre Lídia és Fodor Gergő kapták.
Minden résztvevőnek kijárt a gyönyörű emléklap mellé a Szederinda-kitűző, a nyakba akasztható mosolygós figura, 3-3 zsebnaptár, csoki, cukorka is.
A BIA Szederinda Hagyományőrző csoportja minden első helyezettnek felajánl egy egyhetes nyári táborozást Válaszúton, ahol eddigi népdaltudásukat tovább bővíthetik, gazdagíthatják a Kallós Zoli bácsival való közös éneklések által is.
Volt ezen a szombaton izgalom is, volt elcsukló, elakadó hang is, de a bizottság kedves, segítőkész bíztatására minden pillanatok alatt megoldódott.
Azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, amit az egyik kis énekes a jelen levő Kolozsvári Rádió zenei szerkesztőjének, Benkő Juditnak is megfogalmazott: énekelni nagyon jó, az egész nagyon jó mulatság volt!

Sz. R.Különleges Farsang a Folker együttessel

Az idei rövid farsang pihenni hagyta a Báthoryak sárkányát. Nem riogattak sárkányfejek a Telenülő Banyanya kíséretében Somlyó utcáin február másodikán, nem csörömpöltek a télűző fedők, nem szóltak a sípok és kereplők – más adta a különlegességét az idei farsangnak.
A nagybányai Teleki Magyar Ház és BIA Játékkuckó szervezésében, az erdélyi körúton lévő sepsiszentgyörgyi Folker népzenei együttes látogatott el hozzánk és tartott nagy sikerű táncházat a farsangi maszkokban pompázó közel kilencven gyermeknek és kísérőiknek a szilágysomlyói magyar iskola udvarán és tornatermében. Míg a „fiúk”(Melkuhn Róbert, Mihály Pál, Csibi Szabolcs és Kelemen István) zenéltek, az öttagú csoport egyetlen női tagja, István Ildikó kedves játékossággal szólította játékba-táncba a résztvevőket. Miközben fény derült a pityóka, rérem és még pár, székelyföldön és a csángóvidéken használt szó jelentésére, aközben a kis táncosok, nagy nevetések közepette, megismerkedtek az említett tájak táncainak alaplépéseivel is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a varsolci iskolások egy csoportja is részese volt ennek a különlegesen kedves bemutatónak. Szinte észrevétlenül telt el az egy óra, amit sajnos az együttes feszes programja miatt nem lehetett tovább nyújtani. A megyébe szervezett útjuk közvetlen további állomása Zilah, majd a délután során Szilágycseh volt.
Az iskola udvarán pedig folytatódott az immár jó alapokra épített farsangi vígasság, amelynek itt az iskolában már komoly hagyománya van. Az eleinte csak a Játékkuckóban megtartott jelmezes, fánksütős, kiszebáb-égetős, tréfálkozós farsangi mulatság a magyar iskola megalakulásával hatalmassá, az iskolaszintet is meghaladó városi látványossággá nőtte ki magát. S bár idén az utcai felvonulást a játékos táncház váltotta fel, a Tél kulcsait őrző banya most is tűzbe vettetett tél-, baj-, betegségűző rigmusok kiabálása közepette. A tornaterembe visszatérve, egy kis jelmezbemutató után egymást követték a tréfás vetélkedők, tánc, fánk sütés és evés, mókázás. A sok ugrándozás után bizony nagy keletje volt a kalácsnak, fánknak, teának, de közben senki nem hagyta ki az aranyos kis jutalmakkal díjazott játékokban való részvételt. Márton Gabriella tanítónő és Széles Tímea magyartanárnő ötletes kis meglepetéseiért tolongva szálltak versenybe kicsik-nagyok, akár a maroknyi keksz megevése utáni fütyülésről, akár a kisablaknyi szájú bohóc kínálta célbadobásról,, akár a tüskés kalappal való lufipukkasztásról vagy bármiről volt is szó. A háziasabbak vígan tüsténkedtek a konyhában is, ahol a Marika néni közreműködésével a Zsigmond nagymama és a Sájter anyuka gyúrta, dagasztotta, sütötte a leheletkönnyű, finom szalagos fánkot.
Lehet, hogy ezúttal a télbúcsúztatónk, dátum szerint kicsit korainak tűnik, de reméljük, hogy a barlangjából előbújó mackóval egyetértésben valóban nem soká kell várnunk már a tavaszra!
Sz.R.A Báthory István Alapítvány 2013. évi programtervezete
Látogassa honlapunkat (www.bathoryalapitvány.ro) és facebook oldalunkat1. Január 9 - Irodalmi kávéház: Madách Imre: Az ember tragédiája**
2. Január 26 - „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII. osztályosok számára. Megyei szakasz
3. Február 2 - „Kecsketánc” – táncházas játszóház a sepsiszentgyörgyi Folker együttessel
4. Február 12 - Farsangi népszokások felelevenítése
5. Február 13 - Irodalmi kávéház: Tamási Áron: Ábel a rengetegben **
6. Február 28 - Mátyás Napi ünnepség
7. Március 15 - Ünnepi műsor – közösen az egyházakkal, **
8. Március 20 - Irodalmi kávéház: Dsida Jenő versei **
9. Április 6-7 - Részvétel az VI. Ifjúsági Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében – Sepsiszentgyörgy
10. Április 10 - Irodalmi kávéház: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér **
11. Május 3-4 - József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak
12. Május 8 - Irodalmi kávéház: Kányádi Sándor versei **
13. Május 11-12 -.Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel – Szilágysomlyó
14. Május 17 - „Bálint Tibor 80 éves” A Báthory István Könyvtár Napja
15. Május 26 - XI. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal – Sarmaság
16. Június 1 - Gyereknap a kicsiknek, főzőverseny a nagyoknak.Acsádi Elek borverseny **
17. Június 12 - Irodalmi kávéház: Székely János: Caligula helytartója **
18. Június 21-23 - Részvétel a XII. Budakalászi találkozón, Budakalász
19. Június 24-30 - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
20. Július 1-7 - Gyerekcsoport táboroztatása Válaszúton
21. Augusztus 5-11 - Részvétel ifjúsági tánctáborban
22. Augusztus 15-21 - Szederinda részvétele a Vendégségben Magyarországon programon
23. Augusztus 22-25 - Citeratábor szervezése Tiszaföldváron
24. Szeptember 11 - Irodalmi kávéház: Tamási Áron „feleselő” novellái **
25. Szeptember 27-29 - XXI Báthory Napok. Szilágysomlyó. Benne a XX. Orvostovábbképző a (Közösen a Magyar Egészségügyi Társasággal, az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályával).
26. Október 1. - A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap
27. Október 6. - Megemlékezés az aradi vértanukról **
28. Október 9 - Irodalmi kávéház: Kovács András Ferenc versei **
29. Október 20 - Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az szilágysomlyói egyházakkal **
30. Október 20 - Pedagógus továbbképző Kolozsváron közösen a RMPSZ-el
31. Október 25 - Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével.*
32. November 9. - Kistérségi Mesemondóverseny
33. November 13 - Irodalmi kávéház: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja **
34. November - 22-23 Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein
35. December 6. - Karácsonyi Könyvvásár
36. December 7-8. - A Szederinda részvétele a Debreceni Nemzetközi Betlehemes találkozón
37. December 11 - Irodalmi kávéház: Szilágyi István: Hollóidő **

* közösen az EMKÉ-vel
** közösen az EMKÉ-vel és az RMDSZ-el

A 2012-13-as tanévben, az Alapítvány két Kolozsváron tanuló középiskolás diáknak ösztöndíjat biztosít

01-06., 09-12 minden szombaton: Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak
02-07, 09-12 minden harmadik héten: Játszóházas táncház
01-06, 09-12 minden hónap első szerdáján: Jeles napok, kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés,
01-06, 10-12 minden hónap második keddjén: Pedagógusok fóruma. – aktuális kárdásek az oktatásban**
01-12 minden hónap utolsó hétfőjén: Teaház, idősek klubja **
A havonta jelentkező tevékenységek helyszíne a Szilágysomlyói Magyar Ház és a római katolikus plébánia, esetenként a magyar iskola.A Báthory István Alapítvány Szederinda hagyományőrző csoportja a Romániai Magyar Dalosszövetséggel
és a
a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskolával közösen2013 Január 26-án (szombat) de.10 órától az iskola könyvtártermében rendezi meg az

ŐSZIRÓZSA
ORSZÁGOS NÉPDALVETÉLKEDŐ

Szilágy megyei válogató elődöntőjét
a 6-15 éves korosztály számára

A Báthory Alapítvány különdíjaként az első helyezettek egyhetes táborozást nyernek Válaszútra a nyári vakációban.
A Báthory István Alapítvány 2012-ben megvalósított programjai

1. Január 28. „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII. osztályosok számára. Megyei szakasz
2. Február 21. Farsangi felvonulás
3. Március 14. A Szederinda fellépése a Nyírbátori Nemzeti ünnepen
4. Március 15. Ünnepi műsor Szilágysomlyó – közösen az RMDSZ-szel
5. Március 24. A Szederinda részvétele az V. Ifjúsági Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében – Arad
6. Április 4. József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak
7. Május 5-6. A Szederinda részvétele a „Brassói Sokadalom” rendezvényen
8. Május 12. Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel - Szilágysomlyón
9. Május 25. „Ottlik Géza 100 éves” A Báthory István Könyvtár Napja
10. Június 3. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal - Zovány
11. Június 24- 30. A Szederinda részvétele a Válaszúti táborban
12. Augusztus 15-21 Szederinda részvétele a Vendégségben Magyarországon programon
13. Augusztus 26 Szederinda a Tövishát napokon
14. Somlyói Báthory István – dolgozat bemutatása a XVIII. Partiumi honismereti Napokon
15. A Szederinda részvétele a VI. Báthory Napokon Nyírbátorban
16. Szeptember 21-22. XIX. Orvostovábbképző a XX. Báthory Napok keretében. Nagyvárad. (Közösen a Magyar Egészségügyi Társasággal, Partium Alapítvánnyal és a nagyváradi polgármesteri hivatallal).
17. Szeptember 28-29-30. XX Báthory Napok. Szilágysomlyó
18. Október 1. A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap – közösen a Magyar Iskolával
19. Október 6. Megemlékezés az aradi vértanukról. Közösen az RMDSZ-el
20. Október 10. Makrai Zsuzsa Báthory címerek tűzzománc kiállításának megnyitója Kolozsváron..
21. Október 20. XX. Báthory Napok. X. Pedagógus-továbbképző Kolozsváron
22. Október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalomról. Közösen az RMDSZ-el és a református egyházzal.
23. Október 27. Makrai Zsuzsa Báthory címerek tűzzománc kiállításának megnyitója Szatmárnémetiben. Közreműködött a Szederinda citeracsapat.
24. November 6. A nyírbátori Lenszirom gyermekszínház fogadása és előadásának megszervezése.
25. November 8. Makrai Zsuzsa Báthory címerek tűzzománc kiállításának megnyitója Nagyb ányán.
26.November 10 Részvétel a mérai Jagamas János népdalversenyen
27. November 11. A Szedrinda felklépése a szilágycsehi Kodály Zoltán megemlékezésen
28. November 23-24 Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein – Kv.
29. November 30. Jótékonysági bál szervezése a Báthory Alapítvány és a Magyar ház javára
30. December 7. Karácsonyi Könyvvásár. Mesemondó verseny
31. December 7-8. A Szederinda részvétele a Debreceni Nemzetközi Betlehemes találkozón01-06, 09-12 minden hónap első szerdáján Kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés
01-06., 09-12 minden pénteken Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak


A Játékkuckós hagyományőrző tevékenységek helyszíne az önálló magyar iskola
Hajdu Attila emlékének

Valamikor tavasszal azt mondta nekem, hogy szeretné, ha a Báthory Alapítvány húszéves évfordulójára megjelenne az a könyv, amelyről – 1999-től kezdődően – sokat beszéltünk minden évben, hogy a Szilágysági Magyarok Díszoklevél évenkénti odaítélése kapcsán összegyűlt anyag egyszer majd alkalmat teremt arra, hogy könyv legyen belőle. Én gondolván, hogy korai még 13 év után kiadni a kötetet, hiszen nem tekintjük lezártnak a díszoklevél adományozását, elleneztem. Attila bevetette minden rábeszélő tehetségét, jó diplomáciai érzékkel másokat is felkért, hogy szorgalmazzák a könyv megjelenését, melynek bemutatására nem is lehetne jobb alkalom, mint a XX. Báthory Napok. Akkor még nem tudtam, hogy miért lett sürgős a megjelenés, sajnos időközben értesültem róla, és mára már az akkori félelmünk beigazolódott. Attila eltávozott, óriási űrt hagyva maga után.
Nem érzem magam hivatottnak, hogy Attila írói tevékenységéről, vagy pláne képzőművészeti alkotásairól helytálló és illő kritikát mondjak, nem vagyok sem irodalomkritikus sem, műkritikus. Csak az elmúlt húsz év sok-sok pillanata jut eszembe, amikor – mint olyanok, akik dolgoznak a közösségért – néha vitatkozva (de sohasem megsértődve) mondtunk ellent egymásnak, mert általában az ellentmondás és a vita szül értelmes eredményt. A Szilágysági Magyarok Díszoklevél is egy közösen való gondolkodás szüleménye volt, egyikünk sem mondhatta teljesen a magáénak, mert beszélgetésünk eredményeképpen valósult meg. De ez csak egy volt a sok-sok közös munkából. Húsz év óta szerkesztette a Báthory Napok programfüzetét, tervezte a kiállításokat, hozta létre az Alapítvány és a saját köteteit, vett részt az alapítvány kuratóriumának gyűlésein, készítette az események meghívóit, plakátjait, tette a dolgát. sohasem várt fizetséget (esetleg csak „viccből”), sohasem mondta, hogy nem ér rá, fontosabb dolga van.
Hiányzol Attila. Hiányoztál már a Báthory Napokon is, de ez a hiányérzet most egyből jéghideg valóság lett. Tudom, nem csak az alapítványnak és nekem hiányzol, de talán a somlyói magyaroknak – úgy, mint közösségnek – itt nyújthattad a legtöbbet, az alapítványban végzett önzetlen munkáddal. Nem fogunk elfelejteni.
Szilágysági Magyarok díszoklevél. Sokszor és sokan jelöltek erre az erkölcsi elismerésre, de azt is megbeszéltük magunk közt, hogy akik „adják” azok nem fognak maguknak adni egy elismerő oklevelet. Sajnos nem vártad meg, hogy (sokunkkal együtt) kiöregedve a csapatból, egy minket felváltó új nemzedék adományozza számodra azt a díszoklevelet, melyet teljes mértékben megérdemelsz. Jövőre megkapod, de ez nem az igazi.
Hiányzol Attila. Minden rendezvényen eszünkbe jutsz. A születésnapi torta megszegésekor – amelyet erősen szorgalmaztál – a sok öröm közepette egy kis üröm is vegyült, hogy nem lehettél velünk. Sem a jótékonysági bálhoz, sem a kampányhoz nem jöttél az ötletekkel. Vajon ki fogja pótolni hiányodat, ki fogja betölteni az űrt. De ha jól belegondolok, az űrt, amit hagytál, nem is akarjuk betölteni. Te velünk leszel ezután is minden kuratóriumi ülésünkön, minden rendezvényünkön. Nem fogunk elfelejteni.
Dr. Széman PéterA Báthory István Alapítvány
sok szeretettel meghívja Önt és családját az idei

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁRRA


2012. december 13-án, csütörtökön, 17 órára,
a szilágysomlyói Magyar Házba

A KOR FALÁRA
Emlékezés Áprili Lajos 125. Születésnapjára
Az emlékező műsort összeállította és előadja
Szőcs Judit
Közreműködik a Szederinda citeracsapat

A könyvvásárt Vlad Liviu gótikus és barokk műemlékek Kolozsváron c. grafikai kiállítása nyitja meg.

A Kriterion könyvkiadó újdonságait
H. Szabó Gyula igazgató,

A Művelődés kiadó újdonságait
Szabó Zsolt főszerkesztő mutatja be.

Ne hiányozzon a könyv a karácsonyfa alól!

Sok Szeretettel várunk mindenkit
Meghívó

A szilágysomlyói Báthory István Alapítvány és az Emke-Magyar Ház JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez 2012. nov. 3o- án, pénteken, 19 órai kezdettel a Kastélyszállóban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és családját, hogy mulasson velünk.
A bálon fellépnek a Kolozsvári Magyar Opera művészei, operett részleteket, kuplékat, nótákat adnak elő.
A belépőjegy ára 55 lej és egy tombolatárgy. Az ár tartalmazza a következő menüt: előétel, főfogás, sütemény, kávé, üdítő, víz.
Részvételi szándékát, kérjük , nov. 26- ig jelezze.

Számítunk Önökre!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Acsádi Annamáriánál, tel. 0740555820
Márton Gabriellánál, tel. 0745263306
Reneszánsz Báthory-címerek

November 8-án, csütörtökön 17.30 órakor Makrai Zsuzsa nyírbátori zománcmûvész kiállítása nyílik a Teleki Magyar Házban. A tárlat, amely a szilágysomlyói Báthory Alapítványnak köszönhetõen érkezik városunkba s jelenleg a kincses városban látható, mindössze egy hétig lesz Nagybányán! Vendégünk lesz Balla Jánosné nyírbátori polgármester asszony, valamint dr. Bátori Gábor hadtörténész; utóbbi „Fejezetek a Báthory család történelmébõl” címmel tart elõadást. Az eseményen közremûködnek a nagybányai Turul Sas Hagyományõrzõ Egyesület táncosai, akik középkori és reneszánsz táncokat adnak elõ! Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!HIT ÉS GYÓGYÍTÁS – Szatmárnémeti programajánló

Időpont: 2012. október 26., 18 óra
Helyszín: Szatmárnémeti, Wolfenbuttel utca 4. szám, a Németi Református Egyházközség gyülekezeti terme

Ha utolsó péntek, és este hat óra, akkor HIT ÉS GYÓGYÍTÁS

A Németi Református Gyülekezet és a Szent-Györgyi Albert Társaság egészségügyi szakosztálya sok szeretettel várja októberben is a kedves érdeklődőket –felekezeti és politikai hovatartozástól függetlenül – újabb közös rendezvényére.
A hit témakörben Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök tart majd lelkiekben gazdag és érdekfeszítőnek ígérkező előadást.
Az orvosi rész előadója ezúttal dr. Bagosi Pál szemész, osztályvezető
főorvos, aki interaktív előadása során szakmajának csínját-bínját próbálja majd megismertetni vendégeinkkel.
Szomszédból jönnek a művelődési rész meghívottjai, akik a szilágysági népzene rejtelmeibe próbálnak elkalauzolni, de hallgathatunk majd Kodály Zoltán műveket és egyházi énekeket is. Vendégeink a Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány Szederinda citeracsapata, karnagy Gáspár Attila, csapatvezető Széman Rózsa.
Az est díszvendége dr. Széman Péter, a Magyar Egészségügyi Társaság erdélyi régiófelelőse, a Báthory István Alapítvány elnöke, aki személyesen hozza el városunkba Makrai Zsuzsa nyírbátori képzőművész tűzzománcait, a Báthory család címereit.

Huszadszor is elsők

Széman Péter, a Báthory István Alapítvány elnöke köszöntő beszédének címét kölcsönöztem beszámolóm címéül, ugyanis a BIA a mögötte álló 20 év során nem egyszer volt első a megyében, régióban egy-egy megvalósításával – s most is az, hiszen eddig egy rendezvénysorozat sem érte még el a huszadik alkalmat. „1992-ben, amikor az Alapítvány bejegyzésre került, Szilágy megyében (de az egész Romániában) nagyon kevés civil szervezet működött. Még erősen szorítottak a szocialista diktatúra kliséi, a bátorság is kevés volt, mert a hivatalosságok (rossz beidegződés) ferde szemmel nézték, amit nem ők kezdeményeztek (néha még ma is…). A Báthory István Alapítvány egyike volt az első alapítványoknak Szilágy megyében (ha nem az első), de ma már biztosan tudható, hogy az egyetlen az akkor elindult civil szervezetek közül, amely ma is működik.” – írja Széman Péter, kiemelve, hogy tábla- és szoborállításban, miniszteri találkozóban, játszóházszervezésben is első volt az Alapítvány, s ezt a „szokását” idén is folytatta.

Az évfordulós, XX. Báthory Napok már indulásakor eltért az eddigiektől. Első programjára, a Magyar Egészségügyi Társasággal közösen szervezett XIX. orvostovábbképzőre egy héttel korábban, Nagyváradon került sor. Szeptember 21-én délután a római katolikus püspöki palotában regisztrálhattak az érdeklődők, majd ennek dísztermében vehettek részt a 15:00 órakor kezdődő megnyitón. Földes Béla házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, majd a Báthory István Alapítvány részéről Széman Péter elnök, a MET részéről Gyurkovits Kálmán alelnök mondta el gondolatait. A tulajdonképpeni előadások előtt Cseke Attila volt egészségügyi miniszter a lombikbébi-program elindításának nehézségeiről, buktatóiról, majd az azóta elért eredményekről beszélt. A program összeállítása és kivitelezése ismét elsőnek számít: mind a négy történelmi egyház képviseltette magát és álláspontját a konferencián. Bár az új élet születésének segítését alapjában támogatnák az egyházak, mindegyik szerint sok etikai problémát vet fel a mesterséges megtermékenyítés kérdése, emiatt voltak kisebb vagy jelentékenyebb különbségek Holló László (róm. kat.), Csűri István (ref.), Orosz Gábor Viktor (evang.) és Rezi Elek (unit.) előadásaiban. A tudományos ülésszak után a Bazilikában celebrált latin misén lelkiekben is feltöltődhettek a résztvevők, majd a Bazilika kincstárának megtekintése után az esti díszvacsorán fehér asztal mellett folytathatták az eszmecserét.
Másnap délelőtt az egészségügyben dolgozók szemszögéből ismerkedhettek az érdeklődők a témával. Somkúti István Amerikai Egyesült Államokbeli orvos bemutatta az Amerikai Magyar Orvosszövetséget, majd a mesterséges megtermékenyítés ottani rendszeréről beszélt. Scheck Zsuzsa ismertette egy Bihar megyei felmérés eredményét, melyben a családok, párok gyerekvállalási szokásait vizsgálták. Deme Judit, Cseke Attila azelőtt való napi gondolatait folytatva az itteni, romániai programról beszélt, végül Zeke József jóvoltából megismerkedhettek a résztvevők a magyarországi helyzettel is. A konferenciát a feltárás alatt álló nagyváradi vár meglátogatása zárta.

Szeptember utolsó hétvégéje immár hagyományosan a Báthory Napoké Szilágysomlyón. A XX. rendezvénynek több különlegessége is volt, a már említett orvostovábbképző korábbi időpontja mellett is. Elsőként, hogy az ünnepélyes megnyitóra pénteken, 28-án délután a polgármesteri hivatal tanácstermében került sor, melyre eddig nem volt példa; egyúttal két kiállítás-megnyitó is volt, Szabó László és Ádám Tamara festmény-, valamint Várhelyi György érem- és kisplasztika-tárlata. Ezt követte a VIII. néptánctalálkozó, melyen meglepetésként (a szarvasi Tessedik és a szilágycsehi Berekenye néptánccsoportok mellett) a BIA Szederinda citeracsapata is fellépett – nem csak muzsikával, hanem tánccal is.
Másnap, szombaton délelőtt, akárcsak az első Napokon, történészkonferenciát szervezett az Alapítvány, A Báthory-család szerepe a régióban címmel; helyszíne a már megszokott I. Ossian Iskolacsoport díszterme. Az előadók között jelen volt Sipos Gábor (az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, Kolozsvár), aki annak idején 1993-ban is ellátogatott egy előadás erejéig Szilágysomlyóra; most a szilágysomlyói reformátusok templomépítési viszontagságairól beszélt. Báthori Gábor hadtörténész (Nyírbátor) Báthory István lengyel király háborúi címmel tartott előadást, valamint a konferencián részt venni nem tudó Szabó Géza (Nyíregyháza) Középeurópa hatalmi viszonyai a XVI. század végén c. előadásának témáját is összefoglalta néhány szóban. Szabó Bálint (Trassylvania Trust, Kolozsvár) a vár helyreállításának terveit mutatta be, kifejezve közös reményünket, hogy ezek mihamarabb megvalósulhatnak. A már többedjére visszatérő csilizradványi Kiss László a szilágysági születésű Bíró Lajos emlékezetéről beszélt, Széman Emese Rózsa pedig a Báthory István halálának 300. évfordulójára szervezett ünnepségről számolt be, a Szilágy-Somlyó hetilap néhány 1886. november-decemberi számának tanúsága szerint.
A konferenciával párhuzamosan több verseny is zajlott. A Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola adott otthont a Báthory Kupa elnevezésű sakkversenynek, valamint a Somlyói Báthory István nevet viselő történelmi vetélkedőnek. Ugyancsak párhuzamosan zajlott a Báthory István borverseny zsűrizése a I. Ossian Iskolacsoportban. A versenyek díjazására délután került sor.
A délutáni programok 15:30-kor az EMKE Magyar Házban kezdődtek, Makrai Zsuzsa zománcművész kiállításának megnyitójával. Talán nincs még egy olyan magyar nemesi, főnemesi család, amelynek ennyiféle címere lenne – mondta a művésznő Báthory-címerek című tűzzománc-kiállításon, melyen a somlyói és ecsedi ág családjainak ismert (vagy kevéssé ismert) jelvényeit csodálhattuk meg. A megnyitót a XX. Napok talán legünnepélyesebbnek szánt délutáni díjátadó gálája követte a Városi Kultúrházban – mely a közönség kis száma miatt inkább családiasra, mint nagyszabásúra, de mindenképpen felemelőre sikerült. Fél ötkor a Szederinda citeracsapat Kodály Zoltán Biciniák c. sorozatából adott elő, majd Széman Péter köszöntő szavai után levetítették Vida János videó-összeállítását, mellyel az elmúlt 20 év néhány emlékezetes pillanatát elevenítette fel. A Báthory István Könyvtár leghűségesebb olvasója díját Szígyártó Szilvia kapta, majd, a sakkverseny nyerteseinek díjazása előtt oklevelet kapott Iván László főszervező, akinek ez volt a 100. versenye. A sakkozók, valamint a történelmi verseny díjazottjai között is voltak hazai, somlyai és testvérvárosi versenyzők is. A Somlyai Báthory István tematikájú történelmi vetélkedő nyertesei délután egy rövidebb kiránduláson vehettek részt – nem lévén olyan szerencsések, mint jó néhány évvel ezelőtti társaik, akik egy hetet tölthettek Nyírbátorban, megismerkedve az ottani iskolások életével.
Főként a kezdeti időszakban, de azóta is folyamatosan, nagyon sokat jelentenek a Báthory Alapítványnak a támogatók, mindenek előtt a testvérvárosok (Nyírbátor, Szarvas, Albertirsa), amelyek kezdetektől segítettek, jelen voltak a programokon, és többször meghívták a BIA és a város képviselőit rendezvényeikre. Ez alkalommal külön is köszönetet mondott nekik az Alapítvány, amint azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik az évek során anyagi segítséget nyújtottak. (Itt kiemelendő, hogy az idei rendezvény támogatásáért külön köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapot és az RMDSz – Communitas Alapítványt.) Ezután a Szilágysági Magyarok díjazottjai laudációjának felolvasása következett – idén, évfordulós, vagyis kicsit visszatekintő évként, csap post mortem díjakat adtak ki, Bíró Lajosnak, Bölöni Györgynek és Félegyházi Lászlónak. Hajdu Attilának Szilágysági magyarok című, az elmúlt tíz év Szilágysági Magyarok díjasait bemutató kötetét Joikits Attila méltatta.
A délután zárásaként a Báthory Alapítvány díszoklevéllel köszönte meg azoknak is a munkáját, akik a 20 év során munkával, ráfordított idővel és energiával segédkeztek működésében és rendezvényeinek megszervezésében. A napot Radványi Balázsnak, a Kaláka Együttes tagjának és két fiatal társának (Borzsák Kamilla, Balog Péter) koncertje zárta, amelyre a jól ismert dallamok és új dalok már jelentős számú közönséget vonzottak.

Vasárnap reggel kilenc órakor, amint már hagyománnyá vált, a polgármester köszöntötte és látta vendégül a testvérvárosok küldötteit, hangsúlyozva, hogy polgármestersége kilenc éve alatt mindig igyekezett támogatást adni a Napok megszervezéséhez, hiszen, mint mondta, Szilágysomlyón nincsenek külön ünnepeik a románoknak és a magyaroknak, mindegyik a szilágysomlyóiak ünnepe. A fogadást ökumenikus istentisztelet követte a római katolikus templomban. Kuglis Gábor plébános prédikációja után Mike Zoltán református lelkész mondott rövid beszédet, visszatekintve az elmúlt húsz évre, valamint Nyírbátorból Tárnok Ferenc református és Kiss Zsolt görög katolikus lelkészek is szóltak az egybegyűltekhez. Báthory István mellszobrának megkoszorúzása után, melyen jelen volt Magyarország frissen kinevezett kolozsvári főkonzulja, Magdó János is (első látogatása volt ez ilyen minőségében Szilágy megyében), a Nyírbátori Koncert Fúvószenekar és Bátor Mazsorettcsoport előadásával ért véget a XX. Báthory Napok.
Sz. E. R.In memoriam Kopp Mária20. Báthory Napok
Szilágysomlyó - Kolozsvár

TEST, LÉLEK, SZELLEM EGYSÉGE

PEDAGÓGUS KONFERENCIA és TOVÁBBKÉPZÉS

2012. október 20.

A konferencia védnöke:
BURUS SIKLÓDI BOTOND, az RMPSZ elnöke
Tudományos bizottság:
Dr.Széman Péter- MET területi elnök, BIA elnök
Szőcs Judit- a Gál Kelemen Területi Oktatási Központ vezetője

A konferencia helyszíne:
Kolozsvár, Báthori István Elméleti Líceum díszterme (Farkas u. 2.sz.)

A konferencia programja:

9 Résztvevők érkezése, regisztráció
10 Megnyitó, köszöntések
10.30 ELŐADÁSOK:

1. A test – lélek – szellem egysége (40’)
Dr. habil Kováts- Németh Mária CSC egyetemi magántanár, Győr

2. Az oktatás és művelődés jellemzői századok óta Magyaroországon (40’)
Tőkéczki László tanszékvezető, egyetemi docens, ELTE-BTK, Budapest

11:50-12:10 szünet

3. Egész-ség és pedagógia (40’)
Korzenszky Richárd OSB perjel, Tihany

A továbbképzőt megszervezését támogatta a Magyar Egészségügyi Társaság.

14-19 óráig TOVÁBBKÉPZÉS

Tréning: A stresszel való megküzdés
Programvezetők: Ráduly-Zörgő Éva ,BBTE
Keresztesi Polixéna
(Pszichológusok)

A stresszel való megküzdés

A képzés fontossága:

A pszichológusok szerint a pedagógusi munka az egyik legstresszesebb foglalkozás. A stressz negatív hatásai elengedhetetlenül kihatnak azokra a diákokra, akikkel a pedagógus dolgozik.

Ezért fontos és szükségszerű, hogy a pedagógusok megfelelő tudással, helyes információval rendelkezzenek a stresszel és annak rövid ill.hosszútávú hatásaival kapcsolatosan, és főként olyan stresszmenedzselési technikákat, módszereket sajátítsanak el, melyeket az iskolai és magánéleti stresszhelyzetben alkalmazhatnak.

A képzés struktúrája:

 A stresszel, mint jelenséggel kapcsolatos információnyújtás a pedagógusok számára
• A stressz természete
• Okok
• A stresszre adott reakció típusok
• A stressz kezelésének módozatai
 Konkrét stresszkezelési technikák megtapasztalása és megtanulása a kurzus folyamán, amelyeket különböző stresszhelyzetetekben alkalmazhatnak
 A tanult technikák, módszerek alkalmazhatósága az iskolai munkában, valamint ezeknek továbbítása a diákok fele


Módszerek:

• Power Point - bemutatás
• Önismereti kérdőívek használata
• Encounter gyakorlatok
• Csoportos tevékenység
Húszadszor is elsők


Van a Magyar Televíziónak egy népszerű sorozata: Magyar elsők. No, nem, a Báthory István Alapítvány nem büszkélkedhet ilyesmivel, hogy első az egész magyarság területén valamivel, de szűkebb hazájában, a Szilágyságban, sőt még a régióban is sok mindenben első volt, és most is az, hiszen először éri el egy rendezvénysorozat megszervezése a húszadik alkalmat a megyében.
1992-ben, amikor az Alapítvány bejegyzésre került, Szilágy megyében (de az egész Romániában) nagyon kevés civil szervezet működött. Még erősen szorítottak a szocialista diktatúra kliséi, a bátorság is kevés volt, mert a hivatalosságok (rossz beidegződés) ferde szemmel nézték, amit nem ők kezdeményeztek (néha még ma is…). A Báthory István Alapítvány egyike volt az első alapítványoknak Szilágy megyében (ha nem az első), de ma már biztosan tudható, hogy az egyetlen az akkor elindult civil szervezetek közül, amely ma is működik.
És ha már az alapításban elsők voltunk, akkor a tevékenységekben is igyekeztünk elsők lenni. Mindjárt 1993-ban Báthory Nap elnevezéssel ünnepséget terveztünk. A Báthoryak által építtetett katolikus templomban ünnepi istentisztelet után a templom külső falára emléktáblát szerettünk volna elhelyezni. Amint a jól bekovászolt élet, a kenyér, a rendezvényünk is nőtt, dagadt, a napból napok lettek, és a hatalom minden gáncsoskodása ellenére sikerült megvalósítanunk. Ez a rendezvény – amely felejthetetlen maradt mindenki számára, aki részt vett benne, akár mint szervező, akár mint közönség – az úgynevezett forradalom után a megyében tulajdonképpen az első településnap volt, tekintet nélkül arra, hogy román vagy magyar többségű településről van szó. Hasonlóképpen az emléktábla avatás is első volt a megyében. Így már az első Báthory Napokon, a jól végzett munka örömével, felszabadultan ünnepeltünk.
Nyilvánvalóan az első Napokat még nem hívtuk elsőnek (hisz akkor még csak reméltük, de nem tudtuk, lesz-e folytatás), de az egy évvel későbbi, a második alkalommal megrendezett megemlékezést, Báthory Napokat – hagyományteremtés céljából – már második Báthory Napoknak neveztük. Ekkor orvostovábbképzőt is szerveztünk, mely első anyanyelvi orvostudományi konferencia volt a megyében, de még a régióban is, mert eladdig csak a Székelyföldön volt, összesen három, magyar nyelvű orvosi konferencia. A későbbi továbbképzők keretében – szintén először a rendszerváltás után – 1998-ban nálunk találkozott a román és a magyar egészségügyi miniszter, Hajdú Gábor és Gógl Árpád, sőt a konferencián részt vett Mikola István későbbi magyar egészségügyi miniszter is. Továbbképzőink az idén a 19. sorszámhoz érkeztek, színvonalának elismeréseképpen a Román Orvosok Kollégiuma (Kamarája) kreditponttal jutalmazza őket immáron 8 éve. Ebben az esztendőben (2012), arra való tekintettel, hogy húszadik Báthory Napok kerülnek megrendezésre, az első Napok emlékére Báthory Istvánnal kapcsolatos történelmi témájú tudományos ülést szervezünk Szilágysomlyón, az orvostovábbképzőre ezúttal először városunkon kívüli helyszínen, Nagyváradon kerül sor.
Ugyanekkorra, az első Napokra készült el – Kovács András kolozsvári történész szövegével – a Báthory vár c. kis füzetecske, amely első volt egy akkor induló Erdélyi Műemlékek című sorozatból. A sorozat úgy indulhatott el, hogy az Alapítvány anyagilag beszállt a kiadásba. Azóta a sorozatban megjelent füzetecskék száma már ötvenfelé jár, az elsőt, a „miénket”, három éve kellett újra kiadni, mert elfogyott. Ugyanekkor került kiadásra Tóth Miklós Szilágysomlyó c. kismonográfiája, mely – ha nem is rendelkezett pontos történelemtudományi erényekkel – hézagpótló volt, mert akkor még a Petri Mór féle monográfiáról kevesen tudtak, lévén az jól eldugva a könyvtárak mélyén. Így Szilágy megyében az Alapítványunk segítségével jelentek meg (a rendszerváltás után) az első – nem hivatalos könyvkiadó által kiadott – monográfia típusú könyvek. A megjelenés költségeit teljes egészében az Alapítvány állta. Azóta tudjuk, hogy sorra jelentek meg kiadványok, mint például a Szilágysági Magyarok, A 750 éves Szilágysomlyó, valamint a nagy jelentőségű hiánypótló kismonográfiák falvainkról.
De még mindig 1993-nál maradva, mi adtunk ki elsőként a megyében képeslapot is – akkor merésznek tűnő kétnyelvű felirattal – Szilágysomlyó templomairól, a várról. Azóta még egyszer adtunk ki képeslapot, már jobb minőségben, mint az elsők, de azok maradtak a kedvesebbek.
1999-ben feleségem kezdeményezésére, először a megyében, hagyományfelelevenítő játszóházat, kézműves tevékenységeket szervezett az egypár lelkes ember által megalakított Játékkuckó. Ez az Alapítvány ifjúsági csoportjaként működik, és több mint tíz esztendőn át – iskolaidőben – heti rendszerességgel szőnek, fonnak, csuhébabát készítenek, gyöngyöt fűznek, korongoznak, nemezelnek, népi hangszereket készítenek, a hagyományosan jeles napokat felelevenítve farsangkor fánkot sütnek, húsvétkor tojást hímeznek, karácsonyra mindenféléből karácsonyfa-díszeket készítenek, mézeskalácsot sütnek stb. Ennek a keretében alakult meg 2006-ban a megye első gyermek (mára már ifjúságivá cseperedett) citeracsapata, a Szederinda, amelynek hírneve a kis csapat által Brassótól Bécsig, Temesvártól Nagybányáig, Kézdivásárhelytől Debrecenen és Budapesten keresztül Sopronig is eljutott.
Egyik legnagyobb megvalósításunk – ami szintén premier volt a megyében – az, hogy sok huzavona és hatósági packázás után, 2001-ben sikerült szobrot állítanunk Báthory Istvánnak a római katolikus templom kertjében. Ez volt az első köztéri magyar szobor 1990 után a megyében, és ez lett azóta is az egyetlen szobor, ami Szilágysomlyón felavatásra került, habár voltak szoborállítási próbálkozások többségi részről is.
A 2002-es esztendő „elsősége” az egyhetes kántor- és karnagytovábbképző volt, melyet az Apáczai Közalapítvány segítségével sikerült megvalósítanunk. Ennek köszönhetően 2003-ban, az Alapítvány kezdeményezésére – közösen a Szilágysomlyói Református Egyházmegyével – sikerült megrendeznünk az első kórustalálkozót, amely után azóta már tíz alkalommal vehettek részt hasonló rendezvényen a számban egyre növekvő egyházmegyei – és nem csak – kórusok.
2004 novemberében ismét elsők lehettünk egy tudományos ülés megszervezésében – közösen a Zilah és Vidéke EME csoporttal – az első Szilágyságkutatás Napját rendeztük meg Zilahon és Szilágysomlyón, csak akkor még úgy hívtuk, hogy a Magyar Tudomány Napja a Szilágyságban. A tudományos ülés megszervezésére azóta már kilencszer került sor, főszervezője a Zilah és vidéke EME lett, de a jubileumi, tízedik rendezvény megszervezését (az idei, 2012-es kilencedik után) szintén Alapítványunk szeretné elnyerni.
Mivel a megyében akkoriban még csak egy-két néptáncegyüttes volt, és mindenképpen szerettük volna, ha városunkban is létrejönne egy néptánccsoport, 2005-ben, elnyert pályázat alapján, a megyében elsőként indítottunk néptáncoktató-képzést a budapesti Hagyományok Háza szakavatott oktatóinak segítségével. Sajnos Szilágysomlyón azóta sem lett néptánccsoport, de annál több indult be a környező falvakban, nem utolsó sorban a Somlyón képzett oktatók serény munkájának köszönhetően, ami már önmagában is nyereség. Talán a somlyói táncos kudarcnak is köszönhetően jöhetett létre elsőnek a megyében a Szederinda citeracsapat.
És most elérkeztünk a huszadik Napokhoz. Történelmi távlatban nem nagy idő, de ezalatt felnőtt egy generáció, a kezdeti rendezvények diákszereplői közül már többen családanyák vagy -apák, dolgoznak Somlyón vagy idegenben. Már a Játékkuckó első kis résztvevői közül is sokan végeztek egyetemet, vagy elhelyezkedtek valahol. Sajnos az elmúlt húsz esztendő alatt Szilágysomlyói magyarságunk száma jelentősen csökkent, de bízom benne és azt remélem, hogy lesz majd aki folytassa az Alapítvány tevékenységét, és újabb „elsők” leszünk majd valamiben.


Dr. Széman Péter
XIX. Orvostovábbképző Mesterséges élet A mesterséges megtermékenyítés dilemmái

Beszámoló a Mesterséges élet. A mesterséges megtermékenyítés dilemmái című nemzetközi orvos-konferenciáról

Szeptember 21-22-én Váradon szervezték meg a Mesterséges élet. A mesterséges megtermékenyítés dilemmái című nemzetközi orvos-konferenciát.

XX. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA – 2012 szeptember 28-29-30. – Szilágysomlyó
A rendezvény védnökei:
Szilágysomlyó Város Önkormányzata
Fekete Szabó András szenátor, az első Báthory Napok védnöke


2012. szeptember 28. (péntek)

16:45 – Vendégek fogadása
17:00 – A XX. Báthory Napok ünnepélyes megnyitója a Polgármesteri Hivatalban
17:15 – Szabó László, Ádám Tamara (Szarvas): Kárpát-medencei várak – képzőművészeti kiállítás Megnyitja Kiszely Mihály főtanácsos; Várhelyi György szobrász- és éremművész (Albertirsa) érem és kisplasztikai tárlatának megnyitása. Megnyitja: Kaáryné Kabai Lilla. Helyszín: Polgármesteri Hivatal
18:00 – Nemzetközi néptánctalálkozó – Tessedik Néptánccsoport, Szarvas (vezető Csasztvan András), Sírülő, Brassó (vezető Sándor Gyöngyi), Berekenye, Szilágycseh (vezető Szőke Anna). Közreműködik a Szederinda citeracsapat (karnagy Gáspár Attila). Helyszín: Városi Kultúrház, str. A. Muresan (Bökény) u. 3.
20:30 – Vacsora. Helyszín: I. Ossian Iskolaközpont étterme, str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

2012. szeptember 29. (szombat)

9:00 – Nemzetközi történészkonferencia – témája: A Báthory család szerepe a régióban
Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme, str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
Megnyitó, üdvözlések.
Elnökök: Báthori Gábor, Sipos Gábor. Előadók:
1. Szabó Géza (Nyíregyháza): Középeurópa hatalmi viszonyai a XVI. század végén (40’)
2. Báthori Gábor (Nyírbátor): Báthory István lengyel király háború (40’)
3. Széman Emese Rózsa (Kolozsvár): „Egész életében első bölcs vala a bölcsek között.” Báthory István halálának 300. évfordulója a Szilágy-Somlyó hetilapban (20’)
Szünet: 11:15 – 11:30
4. Sipos Gábor (Kolozsvár): A szilágysomlyói reformátusok templomépítési viszontagságai (40’)
5. Kiss László (Csilizradvány): Bíró Lajos emlékezete (20’)
6. Szabó Bálint (Trassylvania Trust, Kolozsvár): A szilágysomlyói Báthory vár helyreállítási tervei (30’)

9:30 Párhuzamosan – Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna)
10:00 Párhuzamosan – Somlyói Báthory István – nemzetközi történelmi vetélkedő diákoknak (Erdei János, Bara Balázs, Vida János) Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15.
10:00 Párhuzamosan – Báthory István borverseny – zsűrizés. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport, str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

13:30 – Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolaközpont étterme, str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

15:30 – Makrai Zsuzsa: Báthory címerek – tűzzománc kiállítás. Megnyitja dr. Báthori Gábor hadtörténész. Helyszín: EMKE Magyar Ház. Argesului (Csorgó) u. 8.

16:30 – A Szilágysági Magyarok díszoklevelek, Báthory István könyvtár leghűségesebb olvasója díjak, a történelmi vetélkedő, a sakkverseny, valamint a borverseny díjainak, emlékplakettek átadása. Húsz év pillanatai – Vida János videoklipje. Hajdu Attila: Szilágysági magyarok c. kötet bemutatója. Helyszín: Városi Kultúrház, str. A Mureşan (Bökény) u. 3.

19:00 – Akarsz-e játszani? Klasszikus és mai költők megzenésített versei, valamint táncdallamok a világ közeli- és távoli tájairól különleges hangszerek hangján. Előadja Radványi Balázs Kossuth-díjas és Prima Primissima Díjas zeneszerző, előadóművész, a Kaláka együttes tagja, Borzsák Kamilla fuvolaművész és Balog Péter gitárművész a Dalnokklub házigazdái. Helszín: Városi Kultúrház, str. A. Mureşan (Bökény) u. 3.

20:30 – Vacsora – Fenyves étterem

2012. szeptember 30. (vasárnap)

9:00 – Fogadás a Polgármesteri Hivatalban
10:00 – Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban
12:00 – Koszorúzás Báthory István mellszobránál. A program része az EU interkulturális párbeszéd programjának
13:00 – A Nyírbátori Ifjúsági Fúvószenekar (karrnagy: Fazakas Mihály) és a Bátor Mazsorett Csoport (vezetők: Márton József, Németné Sztán Ilona) műsora. Helyszín: a park melletti parkoló.
14:20 – Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolaközpont étterme, Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.


Mindenkit szeretettel várunk!


Látogassa honlapunkat!

www.bathoryalapitvany.ro
http://www.facebook.com/BathoryIstvanAlapitvanyProgramunk főtámogatói:
In Memoriam
Kopp MáriaA Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány,
EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztálya, az EME Szilágysomlyói Csoportja

Mesterséges élet
A mesterséges megtermékenyítés dilemmái


Nemzetközi Orvos-konferenciájának programja
XIX. Orvostovábbképző, (XX. Báthory Nap). 2012. szeptember 21-22. Nagyvárad

A konferencia védnökei:
Cseke Attila szenátor, v. egészségügyi miniszter
Kellermayer Miklós, a MET elnöke

Tudományos bizottság:
Prof. Dr. Kellermayer Miklós – MET-elnök
Telefon: (+36) 30 531-1801
Dr. Földes Béla, ideggyógyász főorvos,
a Nagyváradi Kórházak Felügyelő Bizottságának elnöke
Mobil: (+4) 0721 212-720
Dr. Széman Péter, tüdőgyógyász főorvos, MET régiófelelős, BIA-elnök
Telefon: (+4) 0260 679-292, Mobil: (+4) 0745 845-416

A konferencia helyszíne:
Nagyvárad, Római Katolikus Püspöki Palota díszterme,
Bd. Dacia 1-3. sz., péntek, szeptember 21 délután;
az Ady Endre Líceum díszterme,
str. Moscovei 1. sz., szombat, szeptember 22, délelőtt

Regisztráció a konferencia helyszínein
Szeptember 21, péntek:14 – 16:30
Szeptember 22, szombat: 8 – 11:30A továbbképző részletes programja

2012. szeptember 21. (péntek)
Helyszín: Római Katolikus Püspöki Palota Díszterme, Bd. Dacia 1-3. sz.


14:00Résztvevok érkezése, regisztráció

15:00Megnyitó, üdvözlések

15:15 – 17 Előadások
Elnökök: prof. dr. Kellermayer Miklós, dr. Földes Béla

1. Az élet etikája. A katolikus egyház tanítása a kezdődő emberi élet tiszteletéről (30').
Dr. Holló László, egyetemi tanár, Kolozsvár, Babeş-Bólyai Tudományegyetem (Hittudományi Kar).

2. Mesterséges élet (30') – Ft. Csűri István, püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület

3. Idegen méltóság: teológiai véleményalkotás új kontextusban: preimplantációs genetikai
diagnosztika és az emberi méltóság elve” (30') – dr. Orosz Gábor Viktor, a Budapesti Evangélikus
Hittudományi Egyetem (EHE) Rendszeres Teológiai Tanszékének docense

4. A mesterséges megtermékenyítés unitárius erkölcsértékelése (30')
prof. Rezi Elek, a Kolozsvári Protestáns Teológia rektora

17:15 – 17:45 Megbeszélés

18:00 Szentmise a nagyváradi Bazilikában, majd a Bazilika kincstárának megtekintése

20:30 Vacsora a Continental Forum (volt Dacia) szálló éttermében


2012. szeptember 22. (szombat)
Helyszin: Ady Endre Líceum díszterme, str. Moscovei 1. sz.


8:00Résztvevok érkezése, regisztráció

9:00 Megnyitó, üdvözlések

9:30 – 13:30 Előadások
Elnökök: dr. Somkúti István, Abington, dr. Széman Péter, Szilágysomlyó

1. Az Amerikai Magyar Orvosszövetség rövid bemutatása (20')
Dr. Somkúti István, az Amerika Magyar Orvosszövetség, (HHMA) elnöke, Abington, AEÁ

2. Nagyvárad övezetében élő családok állapota, gyermekvállalási tervei, a magyarok fogyásának okai
(30'). Schek Zsuzsa pszichológus, Nagyvára.

3. Egy program vajúdása és születése. (30') Dr. Deme Judit, volt egészségügyi miniszteri tanácsos,
Sepsiszentgyörgy

4. A magyarországi IVF történeti áttekintése, jogi háttere, gyakorlata. (30')
Dr. Zeke József főorvos, Budapest, Szt. János Kórház Budai Meddőségi Centrum

5. Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD) legújabb módszerei (30')
Dr. Somkúti István, M.D., Ph.D. Associate Professor, Obstetrics and Gynecology, Temple
University School of Medicine, Director, The Toll Center for Reproductive Sciences and IVF
Division of Reproductive Endocrinology, Abington Memorial Hospital, USA

12:20 – 13:20 Kérdések, hozzászólások

13:20 Zárszó

13:45 Ebéd – helyszín: az Ady Endre líceum étterme, str. Moscovei 1. sz.

15:45 Társasági program. A helyreállítás alatt álló nagyváradi vár meglátogatása szakavatott
idegenvezetővel. A találkozás helyszínét a tanácskozás végén közöljük.

Mindenkit szeretettel várunk!

BESZÁMOLÓ

a X. Szilágysági Egyházmegyei Kórustalálkozóról

2012 június harmadikán, Szentháromság vasárnapján került megrendezésre a jubileumi, X. Kórustalálkozó a szilágyzoványi (Zauan) református templomban. Az idei esztendőben már egy kórussal több vett részt a találkozón, mint tavaly, ugyanis időközben megalakult a Szilágyzoványi Asszonykórus. Összesen 12 kórus: Ipp – karnagy Páll Zoltán, Kraszna – Fehér Mihály, Sarmaság – Bai Zsuzsánna, Sarmasági bányatelep – Lucza Éva, Szilágybagos – Szabó Boglárka, Szilágyborzás – Kovács László, Szilágylompért – Bai Attila, Szilágynagyfalu – Boér László, Szilágyperecseny – Józsa István és Dombi Győző, Szilgyzovány – Papp Krisztina, Szilágysomlyói Bánnfy Kórus – Papp Ilona, Varsolc - Bartus Ibolya, valamint a Báthory István Szederinda citeracsapata (karnagy Gáspár Attila, csapatvezető Széman Rózsa) vett részt.
Mindegyik kórus két zeneszámot adott elő, majd zárásként közösen elénekelték Bárdos Lajos: Idők vezére c. művét.
A találkozó szakmai értékelését, Guttman Mihály zenetanár, karnagy, a Romániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke, valamint Tóth Guttman Emese a Dalosszövetség elnöke végezte el. Megállapították, hogy az énekkarok sokat fejlődtek az utolsó évben, illetve nagyon sokat fejlődtek az elmúlt 10 év alatt, amióta a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány kezdeményezésére rendszeresen megrendezésre kerülnek az RMDSZ – Communitas Alapítvány által támogatott találkozók. Ez alatt a 10 év alatt – nem véve figyelembe az alkalmilag összeálló lelkészkórust – 3 új énekkar alakult a körzetben.
A sikeres, csodálatos élményt adó találkozót szeretetvendégség követte.
A könyv a legszebb ballagási ajándék !

A Báthory István Alapítvány
Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar Ház

Szeretettel hív és vár mindenkit a
Báthory István Könyvtár Napjára
2012. május 25, péntek délután 18.00 órai kezdettel
a Szilágysomlyói EMKE – Magyar Házbaa program:

– 100 éve született Benczédi Sándor képzőművész
tárlatmegnyitó majd megemlékezés H. Szabó Gyula részéről

– Cseke Péter: Védjegyek.
a könyvet bemutatja a szerző

– -H. Szabó Gyula – a Kriterion könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion és Polis könyvekből
A Szederinda Brassóban

Az idén május 5-én, szombaton került megrendezésre 12. alkalommal a brassói magyarság legnagyobb és leglátványosabb ünnepsége a Sokadalom, ahova sok más előadó mellett, a Báthory Alapítvány Szederinda citerazenekara is hivatalos volt. A helyszín a Reménység Házának az udvarán volt. Itt megvolt minden, amire szükségünk lehetett: ökörsütés, vattacukor, kürtőskalács. A körben felállított számos sátorban mutatkozott be a környék kézműves ipara. A termékeket meg is lehetett vásárolni: quiling ékszerek, faragott képek és bábuk, babák, bőr munkák, de a könyvek sem maradhattak ki. Igazi családias hangulat volt a zsíroskenyér és az almástészta mellett. Az Ürmösből érkezettek fánkkal, borral és a málénak nevezett különleges süteménnyel is kedveskedtek a látogatóknak. A szervezők a gyerekeket játékkal és kézműves tevékenységekkel szórakoztatták, tehát senki sem unatkozott, a jókedv garantált volt.
Ebben persze a citerásoknak is nagy szerepe volt, ugyanis két szilágysági népdalcsokrot, öt Kodály Biciniát, két katonanóta csokrot és egy gyermekdalcsokrot adtunk elő, mindezt két fellépésre csoportosítva. Citerázásunk jutalmául ökörhúst ehettünk. Utánunk a Nagyajtai citerazenekar lépett fel, és számos néptánccsoport, de mi az egészet már nem vártuk ki, mert elindultunk várost nézni a Szilágysomlyóról elszármazott Nádudvari Gyuri bácsi vezetésével.
Brassó nagyon szép város, megcsodálhattuk a Fekete templomot, a gótikus építészet legutolsó, azaz Európa legkeletebbre eső képviselőjét, a Katalin kaput, a Cenket és a főtérre visszakanyarodva a brassói fagyit is megkóstoltuk, miközben szerencsénk volt meghallgatni a régi városháza tornyából hat órakor felhangzó kürtzenét. Estére visszamentünk a szálláshelyre, vagyis a Reménység Házába, amelynek az udvarán koncertezett a 2011-es Csillag születik győztese, László Attila.
Az autógramm osztogatás és fényképezkedés után, mindenki nyugovóra tért és vasárnap reggel újult erővel vághattunk neki Erdély további nevezetességeinek. Arrafele menet, pénteken délben indultunk és megálltunk Segesváron megcsodálni a várat, majd Kőhalmon keresztül érkeztünk estére Brassóba. Vasárnap folytattuk a körutat a Fogarasi havasok lábainál, megálltunk Törcsváron (Bran), ahol a kastély régi kőfalait tekinthettük meg. Áthaladtunk Fogarason, a "fejedelemasszonyok városán", megtekintve a várat, amelyet Báthory István fejedelem ostrom által szerzett meg Békési Gáspártól - egy időre. Majd átszelve Szeben városát, amely 2007-ben Luxemburggal együtt Európa kulturális fővárosa címet viselte, Szászsebesen megálltunk, megnéztük a gótikus evangélikus templomot, az 1500-as évek első felében készült faragott szárnyas oltárával. Ez után teljes gőzzel indultunk előre. Az utolsó állomás Szilágysomlyó volt, ahol már tárt karokkal vártak bennünket az itthoniak.
A Király András bácsi által vezetett mikrobuszban velünk tartott Széman Rózsa, a csapat és a kirándulás szervezője, Széman Péter, az Alapítvány elnöke és Bara Jusztina tanítónő. Sajnos ezúttal Gáspár Attila tanár úr nem tudott minket elkísérni, de reméljük, hogy legközelebb ő is velünk lesz.
A Szederinda nevében köszönjük szépen, hogy eljuthattunk ide is, mert többet tanulunk egy útról mindig, ha végigjártuk azt.


Bacsadi Blanka
Szilágysomlyó
Meghívó
IX. Szilágyság- kutatás napja
Szilágysomlyó 2012. május 12.


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke, valamint a szilágysomlyói fiókszervezete
A Báthory István Alapítvány
A Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ
A Communitas Alapítvány
A zilahi EMKE
A szilágysomlyói EMKE-MAGYAR HÁZ
A PRO ZILAH egyesület
A Hepehupa művelődési folyóírat
szeretettel meghívja Önt a
Szilágysági hétköznapok
című tudományos ülésszakra 2012. május 12-én 10 órára a szilágysomlyói EMKE-Magyar házba (Csorgó – Argeşului u. 8 sz.)

10.00 Köszöntők:
Széman Péter – házigazda,
Bajusz István – az EME Zilah és Vidéke fiókszervezete,
Sipos Gábor – EME Kolozsvár,
Péntek János – a kolozsvári Akadémiai Bizottság részéről.

10.20 – 12. Előadások:
10.20–10.40. Emődi András: Kraszna vármegye plébániái és könyvtárai
10.40–11. Sipos Gábor: Katolikus-református vita Szilágysomlyón a XVII. század elején
11–11.20. Zsigmond Attila: Hétköznapok a szilágysági parókiákon
11.20–11.40. János-Szathmári Szabolcs: Főúri és/vagy hivatalos színjátszás? Idős Wesselényi Miklós tevékenysége az erdélyi magyar nyelvű színjátszás szolgálatában
11.40–12. Egyed Ákos: Miért ünnepeljük a március 15.-ét?

12– 12.20. Szünet

12.20–13.40. Előadások
12.20–12.40. Gáspár Anna-Katalin: Szilágyperecseni ragadványnevek
12.40–13. Péntek János: Anyanyelv az oktatásban
13–13.20. Vicsai Zsolt: Diáknyelvünk hétköznapjai a kétnyelvűség körülményei között
13.20–13.40. Székedi Levente: A felnőttképzési programok szerepe a rurális közösségek fejlesztésében. Esettanulmány a falusi turizmus fejlesztéséről
13.40–14. Szilágyi Ferenc: A Tövishát változó geostratégiai helyzete a III. évezredben

14– 14.30. A Petri Mór-díj átadásaTámogatók:
Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ
Communitas Alapítvány
Info Graph Kft.
Szilágy Megyei RMDSZ
Soma Kft., Europan Kft., Boglar Champ Kft., Haraszi Kft., Csóka Tibor, Végh Sándor, Lakatos Sándor, Kovács Kuruc János, Szeredai Dezső, Dr. Széman Péter, A Báthory István AlapítványA vers ünnepe 2012

„ Az előadott vers olyan, mint a napsütötte táj. A domináns benne: a napfény. A hegyek, a völgyek, a lombok, a színek csak annyiban fontosak, amennyiben hozzátartoznak a sugárzásból és árnyékból kialakuló képhez. A vers: a táj, az előadás: a napfény.”
Így vélekedett annak idején Babits Mihály a versmondásról, és ha április 4-én közöttünk lett volna a szilágysomlyói magyar iskolában, akkor azt is elmondhatta volna, hogy az a nap sugárzott a napfénytől. Sugárzását a sok ragyogó gyermek és az általuk oly szépen előadott versek tavaszi csokra adta, amellyel a VII. alkalommal megrendezett József Attila versmondó versenyen találkozhattunk.
A Báthory István Alapítvány és a Báthory István Magyar tannyelvű iskola példás és gyümölcsöző együttműködését igazolja ez a vetélkedő is, amelyet évek óta a VERS tiszteletének fényében és ünnepének adózva szervezünk közösen. Örömmel mondhatjuk most el, hogy él a vers szeretete a mai gyermekek körében is, hiszen az idei 94 jelentkezőből 82 gyermek meg is jelent és, Babits szavaival élve, napfényessé tette a verseket.
József Attila nevét viseli a vetélkedő, József Attilát idézzük meg minden évben, egy-egy általa írott vers elmondását kérve minden V-VIII-os diáktól. Az idei évben külön jelentősége is van a József Attilára való emlékezésnek, hiszen halálának 75. évfordulóját számolhatjuk. Az I-IV. osztályosok „kötelező” költőjét szintén évforduló kapcsán választottuk: 100 éve született és 25 éve halt meg Gazdag Erzsi, annyi kedves gyermekvers írója. A szabadon választott versek a tavaszról, húsvétról, kikeletről szóltak. A versmondásra jelentkezettek nagy száma miatt két csoportban zajlott a vetélkedő: az első két korcsoport (I-IV. oszt) az iskola könyvtárának hangulatos termében, Rekita Rozália kolozsvári színművész, előadóművész, Benkő Annamária és Bogdán Ilona magyartanárok által alkotott zsűri előtt mondhatták el sorra a kiválasztott verseket. A harmadik-negyedik korcsoport (V-VIII. oszt) versmondását értékelő bizottság tagjai mindannyian Kolozsvárról érkeztek: Dr. Jancsó Miklós színművész, író, a beszédtechnikát, szép magyar beszédet egyetemi szinten oktató tanár, Szőcs Judit versmondó, a Pedagógus Szövetség volt alelnöke, a Gál Kelemen oktatási központ vezetője és Széman Emese Rózsa doktorandusz, Kazinczy érmes versmondó. A vetélkedő során 31 József Attila és 27 Gazdag Erzsi verset hallhattunk, ezen kívül az első két korcsoportban 21 költő 45 verse, az V-VIII-sok korcsoportjában 18 költő 31 verse hangzott el. Álljanak ezek a számok itt a felkészítők méltatásaképpen is, mert öröm a munka önmagában is, de igazán akkor válik örömmé, mikor az eredménye is látható, mérhető lesz. Az április 4-i napon mérhető volt, ez a nap minden felkészítő dicsőségét és bízom benne, hogy örömét is jelentette.
Míg az értékelő bizottságok meghozták döntésüket és felállították a rangsort, addig a gyermekek és kísérőik városlátogatás során ismerkedhettek Somlyó történelmi emlékeivel Joikits Attila tanár úr vezetése mellett, majd visszatérve, a versek hangulatához illő feladványokat oldottak. Minthogy a szép, tavaszias idő megengedte, no meg a résztvevők nagy számára való tekintettel is, a díjkiosztás az iskola udvarán zajlott. A vetélkedő tapasztalatait összegezve Jancsó Miklós tanár úr örömét és elismerését fejezte ki a jelentkezők nagy száma miatt és kiemelte a szép beszéd, a szép magyar kiejtés jelenlétét, intve, hogy igyekezzünk is megőrizni ezt, hiszen sajnos már egyre ritkábban találkozhatunk hasonlóval. A zsűri többi tagja is méltatta a sok szép vers előadását és arra bíztatta a gyermekeket és felkészítőiket, hogy szeressék és tiszteljék továbbra is anyanyelvünket a versben. Hagyományainkhoz híven a díjazást ezúttal is a felkészítőknél kezdtük, emléklappal és a Művelődés folyóirat két –két számával jutalmazva őket. A résztvevők mindegyike szintén emléklapot és – a közelgő húsvétra való tekintettel – egy-egy csoki-tojást kapott. Végül a díjazottak listája:
Első korcsoport I. díj: Köteles Ottilia és Szodorai Normen (Szilágysomlyó),
II. díj: Erdei Szilárd (Szilágycseh), Varga Noémi (Zilah)
III. díj: Ghile Angéla ( Bagos),
Dicséret: orosz Dávid ( Szilágysomlyó), Szász Viktória (Szilágycseh)
Második korcsoport I. díj: Boda Viktória (Szilágypanit)
II.díj: Nyegrán Tamás és Orosz Balázs Norbert ( Szilágysomlyó)
III.díj: Nagy Endre (Somlyó) és Vasvári Ákos ( Szilágycseh)
Dicséret: Osváth Emese (Szilágypanit), Torkos Vanda (Szilágynagyfalu), Kocsis Kitty (Zilah), Boros Erzsike (Somlyó)
Az I-IV osztályosoknál Tulipán különdíjat kapott Boda Viktória (Panit), a Játékkuckó nagydíját pedig Szodorai Normen (Somlyó) kapta.

Harmadik korcsoport: I.díj: Kincses Krisztina (Bagos) és Kosután Andrea (Szilágycseh),
II.díj: Bucs Anita (Kraszna) és Görög Orsolya (Ipp).
III.díj: Hajas Timea (Kraszna) és Szabó Beatrix (Szilágycseh)
Dicséret: Pap Miklós ( Kraszna) és Futó Emese (Zilah)
Negyedik korcsoport: I.díj: Birtalan Noémi (Bagos),
II.díj: Kabai Tünde (Szilágynagyfalu) és Pályi Kiss Panna (Szilágycseh),
III.díj: Sallay Márta (Szilágysomlyó)
Dicséret: Bőti Gergely
Az V-VIII. osztályosoknál a Tulipán különdíjat Birtalan Noémi és Kincses Krisztina, a Báthory Alapítvány Kuckó nagydíját pedig Sallay Márta kapta.
Gratulálunk felkészítőknek és versenyzőknek egyaránt és reméljük, hogy a Báthoryak szellemi örökségét hasonló méltósággal sikerül ápolnunk a jövőben is.

Széman Rózsa

A blogban képeket is megtekínthet a versenyről.IX. Janikovszky Éva meseíró pályázat

Felhívás


Báthory Alapítvány Játékkuckó csoportja és a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola
közös szervezésében hetedik alkalommal hirdetjük meg a

József Attila
versmondó-versenyt


melynek

időpontja : 2012. április 4, de. 10 óra

helyszíne : a Báthory István Magyar Tannyelvű Iskola könyvtárterme


Az I – IV. osztályosok vetélkedője két korcsoportban zajlik: I-II és III-IV oszt.

Mindkét kategóriában kötelező egy GAZDAG ERZSI vers és egy, tetszés szerint választott magyar költő, tavaszi vagy húsvéti hangulatú verse.

Az V-VIII. osztályosok versenye ugyancsak két korcsoportban zajlik: V-VI és VII-VIII oszt.

Mindkét kategóriában kötelező egy JÓZSEF ATTILA vers és egy, tetszés szerint választott magyar költő, tavaszi vagy húsvéti hangulatú verse.


A jelentkezéseket kérnénk március 30-ig a következő címekre eljuttatni: e-mail: galltimi25@yahoo.com, jusztina0104@yahoo.com, rozsa54@msn,com, vagy: illetve maroktelefonon a 0743 419 234-es, a 0743-155-703 vagy a 0742-609-946-os számokra.
A jelentkezési lapot e-mail-en minden érdeklődőnek eljuttatjuk.

Szeretettel várunk minden versenyzőt és verskedvelő hallgatót!


A szervezőkFarsangtemetés Szilágysomlyón

A szilágyságban is, városon, falun egyaránt, a vidámság, mulatozás jellemezte a farsangi időszakot vízkereszttől hamvazószerdáig. Míg városon inkább egy-egy bált, hétvégi álarcos mulatságot tartottak, a falvakon a farsang egész időszaka a mókától, tréfától volt zajos. A legtöbb szokás a fonókhoz kötődött, amikor a munka végeztével kezdődött a játék, éneklés, tréfálkozás, miközben finom fánkot, csigarétest vagy cukros, főtt kukoricát fogyasztottak. A maskarás alakoskodás volt a legelterjedtebb (halál-, medve-, gólya-farsangos), de kedveltek voltak a mesterségeket megjelenítő alakoskodások is: cigányasszony-farsangos, planétás farsangos, kéményseprő-farsangos, kovács-farsangos, betyár-farsangos, valamint a szertartásparódiák, a lakodalmas vagy halottas farsangos, néhol a tuskóállítás is. Mindezek jelen voltak végig a farsangidőben, de a fonó-kiköszöntő, vagy fonószegő alkalmával tetőzött igazán a farsangi mulatság.
Farsangtemetést vagy téltemetést megjelenítő dramatikus játékok nem voltak a szilágyságban, ez közel egy évtizedes szokás csupán Szilágysomlyón, és a Báthory Alapítvány Játékkuckójában indítottuk el, mert a gyermekeknek elmesélt sokféle farsangi szokás közül ők erre voltak a leginkább kíváncsiak. Meg is tetszett nekik annyira, hogy azóta minden évben megtartjuk, hatodik éve a magyar iskolával közösen, de minden évben elmeséljük azt is, hogy ez mely vidékeknek a szokása. A telet nálunk is szalmabábú személyesíti meg, a Telenülő Banyanya, őt viszi végig a városközponton a farsangos sereg és kíséri a Báthoryak legendás sárkányának két feje is. Visszatérve, az iskolaudvaron kerül sor a farsangnak, a szokásoknak rövid ismertetésére minekután a banya máglyára vettetik hangos télűző rigmuskiabálás közepette és kezdődhet a már szilágysági hagyománynak is számító fánkdagasztás, sütés, alakoskodás, játék, tréfa. Így zajlott idén is a ragyogó, napsütéses húshagyókedden a farsangtemetés, melyre ezúttal az idősek klubjának tagjait is meghívtuk, teával, friss fánkkal kínálva őket.

Széman RózsaTélben nyíló Őszirózsa

„Mi lesz a jövő? Tündérkert vagy pusztaság? Rajtunk áll.” – mondotta annak idején Kodály Zoltán. Rajtunk állt hát, versenyzőkön, szervezőkön, felkészítőkön, vendégeken, hogy legalább egy kis időre, január 28-án, szombaton délelőttre tündérkertté varázsoljuk a szilágysomlyói magyar iskolát. Tündérkertté varázsolta a Szederinda citeracsoport játéka, a sok csengő, szebbnél szebb népdalokat megszólaltató, zengő gyermekhang. Azoké a gyermekeké, akik a Báthory Alapítvány Játékkuckója és a Báthory István Magyar Tannyelvű iskola által közösen, immár kilencedik alkalommal rendezett népdalvetélkedőn vettek részt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fekete Szabó András szenátor úr, Dr. Széman Péter, a Báthory Alapítvány elnöke, Acsádi Annamária , a Báthory Alapítvány alelnöke, Vida Anna, a Báthory iskola igazgatónője is. Amint azt bevezetőjében Szodorai Melinda tanítónő, a vetélkedő egyik fő szervezője is elmondta, harmadik éve tartjuk Őszirózsa név alatt ezt a találkozót, ugyanis három éve kapcsolódtunk be a hasonló néven zajló országos vetélkedő körébe. Így esett hát, hogy ha a tél derekán járunk is, Somlyón mégis sok színben pompázott szombaton az Őszirózsa. A hét helységből jelentkezett negyvennégy versenyző közül végül csak 37 tudott megjelenni a rendezvényen, amit lehet, hogy mégiscsak a tél számlájára róhatunk fel, viszont a gyerekek által összeírt 118 népdalból hetvenhatot hallgathattunk meg és mindössze tizenhármat ismétlődésben. „A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő” – idézem újból Kodály Zoltánt, mert ez nagyon igaznak tűnt ezúttal is: a hallgatóság, énekesek, felkészítők, vendégek egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták az előadókat és bátorító, nagy tapssal jutalmaztak minden versenyzőt. A vetélkedő elmaradhatatlan, olykor jó, máskor kevésbé jó hatású izgalmakkal telt első része után, a bírálóbizottság döntésére várva sem kellett unatkozniuk a részvevőknek: zenei vonatkozású kérdésekre válaszolhattak, népi hangszereket rejtő összerakós játékot (puzzle) játszhattak (ezekért kis csoki-jutalom is járt), de quilling-technikával képeslapot is készíthettek, sőt, mivel farsang időben járunk, maszkokat is festhettek, ragaszthattak, díszíthettek...

A Báthory István Alapítvány 2012. évi programtervezete

1. Január 28. „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII. osztályosok számára. Megyei szakasz
2. Február 16. Farsangi felvonulás
3. Február 23. Mátyás Napi ünnepség
4. Február 14. Jeles Napok 2012 – Stein Aurél 150, Arányi Lajos 200, Bólyai János 110, Illyés Gyula 110.
5. Március 15. Ünnepi műsor – közösen az RMDSZ-szel
6. Március 24. Részvétel az V. Ifjúsági Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében – Arad
7. Április 4. József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak
8. Május 19-20. Szederinda részvétele a „Brassói Sokadalom” rendezvényen
9. Május 11-12.Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel - Szilágysomlyó , Zilah
10. Május 20. „Ottlik Géza és Örkény István 100 éves” A Báthory István Könyvtár Napja
11. Június 3. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal - Zovány
12. Június 22-23. Részvétel a XII. Budakalászi találkozón, Budakalász
13. Június 24- 30. A Szederinda részvétele a Válaszúti táborban
14. Július 2-7. „Szederinda” nemzetközi citeratábor szervezése Szilágysomlyón
15. Augusztus 19-26 Szederinda részvétele a Vendégségben Magyarországon programon
16. Augusztus 26 Szederinda a Tövishát napokon
17. Szeptember 21-22. XIX. Orvostovábbképző a XX. Báthory Napok keretében. Nagyvárad. (Közösen a Caritassal és a nagyváradi polgármesteri hivatallal).
18. Szeptember 28-29-30. XX Báthory Napok. Szilágysomlyó
19. Október 1. A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap
20. Október 6. Megemlékezés az aradi vértanukról
21. Október 13. XX. Báthory Napok. Pedagógus-továbbképző Kolozsváron
22. November 20. Kistérségi Mesemondóverseny
23. November 23-24 Részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein – Kv.
24. December 7. Karácsonyi Könyvvásár
25. December 7-8. A Szederinda részvétele a Debreceni Nemzetközi Betlehemes találkozón

01-06, 09-12 minden hétfőn Néptáncoktatás
01-06, 09-12 minden szerdán Kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés
01-06., 09-12 minden pénteken Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak


A Játékkuckós hagyományőrző tevékenységek helyszíne az önálló magyar iskolaA Báthory Alapítvány Játékkuckó csoportja
szívesen vár minden érdeklődőt
Mézes – Kuckó
elnevezésű decemberi programjára
2011 december 7-én


Felhívás

A szilágysomlyói Báthory István Alapítvány Szederinda hagyományőrző csoportja
a Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskolával közösen
2012 Január 28-án (szombat) de.10 órától az iskola épületében megrendezi az

ŐSZIRÓZSA

ORSZÁGOS NÉPDALVETÉLKEDŐ

Szilágy megyei válogató elődöntőjét
az I-VIII osztályos tanulók számára


MEGHÍVÓ

A Báthory István Alapítvány
sok szeretettel meghívja Önt és családját az idei

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁRRA

2011. december 9-én, pénteken, 17 órára, a szilágysomlyói Magyar Házba

Bemutatásra kerül
Wagner Péter

SZILÁGYSÁGI ÚTIRAJZOK

c., a KRITERION könyvkiadónál megjelent kötete
A Kriterion könyvkiadó egyéb újdonságait H. Szabó Gyula igazgató,
A Művelődés kiadó újdonságait Szabó Zsolt főszerkesztő mutatja be.

A könyvbemutatón közreműködnek:
a zilahi Dulcis Animus együttes (Kővári Aranka, Kővári László),
valamint Pernes Alíz (Szilágysomlyó)

A Báthory István Alapítvány szeretettel hív mindenkit 2011 november 18-án, pénteken 17 órára a Szilágysomlyói Polgármesteri Hivatal dísztermébe

LISZT FERENC -re emlékezni születésének 200 évfordulóján.

Előadást tart dr. Angi István zeneesztéta, zenekonzervatóriumi tanár Liszt Ferenc utóromantikája címmel. Zongorán közreműködik Szép András

Az előadás után bemutatásra kerül Benkő Levente Szárazajta c. könyve.XIX. Báthory Napok. 2011.szeptember 23-25.


Szilágysomlyón már megszokottá vált és várt program a Báthory Napok keretein belül megrendezésre kerülő orvos és pedagógus továbbképző. Ezen események az idei évben Cseke Attila volt egészségügyi miniszter valamint Lászlóffy Pál, az RMPSZ tiszteletbeli elnökének védnöksége alatt zajlottak.
Az idén XIX. alkalommal emlékezett meg az érdeklődő közönség a város nagy szülöttéről Báthory István fejedelem, lengyel királyról és XVIII. alkalommal gyűltek össze Erdély és a nagyvilág számos pontjáról magyar (és nem csak magyar) orvosok, egészségügyiek, egyházi személyek és más érdeklődők, akik az orvos-konferencia előadásaira voltak kíváncsiak. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) és az Erdélyi Múzeum Egyesület égisze alatt zajlott, és az egyetlen olyan magyar nyelvű tudományos konferencia Erdélyben, amely a Székelyföldön kívül kerül megrendezésre, mégis a Román Orvosi Kollégium kreditponttal jutalmazza. A rendezvény megőrizte töretlenségét és egyetlen kihagyás nélkül 1993 óta minden évben megrendezésre került ugyanabban a városban, Szilágysomlyón.


XIX. BÁTHORY NAPOK PROGRAMJA
2011. szeptember 23-24-25.2011. szeptember 23. (péntek)

9:00– Ingyenes hallásvizsgálat kicsiknek és nagyoknak – Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. (dr. Katona Zita)
16:30 – Regisztráció: orvostovábbképző. Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
17:00 – Konferencia kezdete – témája: Hittel való gyógyítás. Felkért előadók: prof. dr. Kellermayer Miklós, Pécs, Ft. dr. Csűri István, püspök, Királyhágómelléki Református Püspökség, Ft. Kovács F. Zsolt, irodaigazgató, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, prof. dr. Kun Imre, MOGYE, Marosvásárhely

20:45 – Vacsora. Helyszín: Fenyves étterem


2011. szeptember 24. (szombat)

8:30 – Regisztráció: Orvos-továbbképző – Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
9:00 – Konferencia kezdete – témája: Az önkormányzat szerepe az egészségügyi ellátásban. Felkért előadók: Cseke Attila v. egészségügyi miniszter, Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Szutrély Péter, Sollingen – Keszthely, prof. dr. Balogh Károly, Harvard Egyetem, AEÁ. Előtte: dr. Kiss László (Csilizradvány, Szlovákia) – A grodnói „vadkan”, avagy a 425 éve elhunyt Báthory István mindmáig rejtélyes halála

9:00 – Párhuzamosan: Báthory Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fő) u. 15. (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna)

13:45 – Ebéd – Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

15:45 – GeniArt – Hajdu, fotó és grafikai tárlat. Megnyitja Szabó Attila. Helyszín: EMKE Magyar Ház. Argesului (Csorgó) u. 8.

17:00 – A Báthory István könyvtár leghűségesebb olvasója díj átadása. A Hepehupa folyóirat bemutatása (Fejér László főszerkesztő). Kiváló közművelő díszoklevél átadása. A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (díjazottak: Bajusz István, Meleg Attila, Meleg Vilmos, Szabó M. Attila, Széll Kató). Közreműködik a Szederinda citeraegyüttes.
Széll Kató képzőművész kiállítása megtekinthető a díszteremhez vezető folyosón. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

18:30 – Magyarnak lenni. Meleg Vilmos, a Magyar Kultúra lovagjának pódium-előadása. Közreműködik a Szederinda citeraegyüttes. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.

20:00 – Vacsora. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.


2011. szeptember 25. (vasárnap)

9:00 – Fogadás a Polgármesteri Hivatalban
10:00 – Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban
11:30 – Koszorúzás Báthory István mellszobránál. A program része az EU interkulturális párbeszéd programjának
12:20 – A Nyírbátori Ifjúsági Fúvószenekar (karnagy: Fazakas Mihály) és a Bátor Mazsorett Csoport (vezetők: Márton József, Németné Sztán Ilona) műsora. Helyszín: a park melletti parkoló. Előtte: A Szív tánca – előadja a Báthory István Iskola III. A osztálya (Márton Gabriella tanítónő)
1315 – Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.


A Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, EMEOGYSZ, valamint
az EME Szilágysomlyói Csoportja


HITTEL VALÓ GYÓGYÍTÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ EGÉSZÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN
MEGBOCSÁJTÁS – ELFOGADÁS
NEMZETKÖZI ORVOS és PEDAGÓGUS KONFERENCIÁJÁNAK PROGRAMJA
XVIII. Orvostovábbképző – 2011. szeptember 23-24. (Szilágysomlyó)
Pedagógus-továbbképző – 2011. október 1. (Kolozsvár)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A KONFERENCIA VÉDNÖKEI:
CSEKE ATTILA v. egészségügyi miniszter
LÁSZLÓFFY PÁL az RMPSZ tiszteletbeli elnöke
A konferencia helyszíne:
Szilágysomlyó, I. Ossian Iskolacsoport díszterme, str. S. Barnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
Kolozsvár, Báthori István Elméleti Líceum díszterme, str. Kogălniceanu (Farkas) u. 2.
Regisztráció: a konferencia helyszínein
szeptember 23., péntek: 16:30 – 18:00
szeptember 24., szombat: 8:30 – 10:30
október 1., szombat: 9:30 – 10:30
Tudományos Bizottság:
Prof. dr. Kellermayer Miklós – MET elnök. Telefon: (+36) 30 531-1801
Dr. Földes Béla, ideggyógyász főorvos, a Nagyváradi Kórházak Felügyelő Bizottságának elnöke. Telefon: (+4) 0721 212-720
Dr. Széman Péter – MET területi elnök, BIA elnök. Telefon: (+4) 0260 679-292, mobil: (+4) 0745 845-416
Szőcs Judit. Telefon: (+4) 0264 530-139, mobil: (+4) 0726-893-465

A TOVÁBBKÉPZŐ RÉSZLETES PROGRAMJA

2011. szeptember 23. (péntek):

16:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
17:00 MEGNYITÓ, üdvözlések
17:15 – 19:15 ELŐADÁSOK
Elnökök: prof. dr. Kellermayer Miklós
dr. Széman Péter

1. Az igaz istenhit az összes gyógyításhoz, életmentéshez szükséges energia közvetítője (30’) – prof. dr. Kellermayer Miklós, PTE, Pécs

2. Gyógyítás a református teológiában (30’) – Ft. dr. Csűri István, püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület

3. Az akarattal párosult hit szerepe a jézusi gyógyításokban (30’) – Ft. Kovács F. Zsolt, irodaigazgató, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség

4. A hit szerepe a gyógyításban (30’) – prof. dr. Kun Imre, MOGYE, Marosvásárhely

19:15 – 19:45 Megbeszélés
20:15 Vacsora a Fenyves étteremben

2010. szeptember 24. (szombat)

8:00 Résztvevők érkezése, regisztráció
9:00 MEGNYITÓ, üdvözlések
9:30 – 13:00 ELŐADÁSOK
Elnökök: dr. Földes Béla, Nagyvárad
dr. Szutrély Péter, Sollingen – Keszthely

1. A grodnói „vadkan”, avagy a 425 éve elhunyt Báthory István mindmáig rejtélyes halála. (25’) – Dr. Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia

2. Egészségpolitika, válság, szakmaiság – avagy 20 hónap a román egészségügy útvesztőiben (45’) – Cseke Attila v. eü. miniszter, Románia

10:40 – 11:10 Kávészünet

3. Nagyváradi iskolák egészségügyi felmérésének tapasztalatai – a nagyváradi modell bemutatása (35’) – Bíró Rozália, alpolgármester, Nagyvárad

4. Az önkormányzat mint kórháztulajdonos. Németországi és magyarországi jellegzetességek (35’) – Szutrély Péter, Sollingen – Keszthely

5. A Lyme kór (borreliosis) kliniko-patológiája (30’) – prof. dr. Balogh Károly, Harvard egyetem, AEÁ

12:50 – 13:20 Kérdések, hozzászólások
13:20 Zárszó

13:45 Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolcs. étkezdéje. Str. S. Bărnuţiu (Rákóczi) u. 11–13.
15:45 Részvétel a Báthory Napok további programjain


2010. október 1. (szombat, Kolozsvár)

9:30 Résztvevők érkezése, regisztráció
10:00 MEGNYITÓ, köszöntések
10:15 – 11:55 ELŐADÁSOK

1. Iskola és család: ahol felnő az ember („Hányszor kell megbocsátani?” vö. Mt 18, 32–35) (50’) – Korzenszky Richárd OSB, perjel, Tihany

2. Megbocsátás, elfogadás (50’) – dr. Nanszákné Cserfalvi Ilona, Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola


11:55 – 12:45 Megbeszélés
13:00 Ebéd

14:00 – 16:30 Érzelmi intelligenciát fejlesztő gyakorlatok. Programvezető: Ráduly Zörgő Éva és csapata, Keresztes Polixénia és Török Melinda pszichológusok

A Játékkuckó júniusi tevékenységei
helyszín - a magyar iskola
szerda délutánonként 16 -18 óráig


Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon

Képzőművészeti kiállítás, könyvbemutató és –vásár, valamint népdal színesítette-fűszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május 20-21-én tartott Szentimrei Jenő-megemlékezést. Az eseményen Szentimrei Jenő unokái, Szabó Zsolt, a Művelődés főszerkesztője, valamint H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója foglalták össze a Szentimrei család krónikáját.


A családtörténeti előadás ötlete Vida Katalin szilágycsehi tanártól származott, mégpedig abból a megfontolásból, hogy Szentimrei Jenő leánya, Szentimrei Judit néprajzkutató május 19-én töltötte be 90. életévét. Mivel a könyves találkozók terén a csehiek és a somlyóiak évek óta együttműködnek, s a mindenkori somlyói Báthory István-tékanaphoz, valamint a karácsonyi könyvvásárhoz mindig hozzátartozik egy-egy csehi párhuzamos esemény, a Szentimrei-megemlékezés első mozzanata Szilágysomlyón zajlott. Menet közben kiderült, hogy a kéthelyszínes eseményhez más, kerek évfordulók is kapcsolódnak. Miután Dr. Széman Péter megnyitotta a 12. könyvtárnapot, a jó hangulatot Szőke Henrietta és Pernes Alíz igen fiatal és igen tehetséges énekesek ütötték le néhány ízig-vérig magyar népdallal. S hogy teljes legyen a szépre és a jóra vágyó közönséget csalogató körítés, mindkét helyszínen megnyílt Wagner Péter magyarországi építész, grafikus Mezőségi útirajzok című kiállítása. Wagner Péter ugyanis még fiatal egyetemi hallgatóként, az 1960-70-es években kezdte járni Erdélyt, hátizsákjában pedig egyre több rajzot és vázlatot vitt – és visz azóta is – magával haza erdélyi házakról, templomokról, tájakról. Ezekből hozott most vissza egy-egy, közel 150 rajzból álló és a Mezőséget bemutató tárlatra valót. „Wagner Pétert az a hátizsákos hullám hozta Erdélybe az 1960-70-es években, amely nagyon sok fiatalt vonzott erre Magyarországról. Csakhogy míg sokan nem is jöttek többé errefelé, Wagner Péter tarisznyájában ennél sokkal több volt: ő ugyanis tanulni jött ide, és úgy láttatja velünk szülőföldünket, ahogyan sokszor a rohanó autóból mi sem látjuk. Wagner Péter ugyanis faluról falura, városról városra járva felmegy egy-egy dombtetőre, ahonnan úgy szemléli a tájat, hogy tudja: szépet talál” – így méltatta az idén 60. életévét betöltött H. Szabó Gyula azt a korábban kalotaszegi, illetve széki tárlattal is előrukkoló Wagner Pétert, akiről mellesleg kiderült: ő is minap, május elsején töltötte be életének 60. évét. H. Szabó Gyula ennek kapcsán is megjegyezte: a mostanában a Nyárád-mentét kutató Wagner Pétert tartsa meg egészsége, ő pedig tartsa meg Erdély iránti szerelmét, mert „biztosan vannak még rajzban megénekelhető vidékek”. Wagner Péter hihetetlenül szépnek, majdnem érintetlennek, de tünékenynek nevezte a mezőségi magyar hagyatékot, mint mondta: igen valószínű, hogy a mezőségi magyar parókiák, templomok enyészetté válnak, de rajzai révén legalább megmaradnak. Hozzátette: Szilágysomlyónak és Csilágycsehnek is adományoz egy-egy, a házigazdák által kiválasztott rajzot. De mert Wagner Péter illusztrálta a Művelődés gondozásában 2010-ben jelent meg a 27 kutató 29 tanulmányát egybeölelő Mezőség című tanulmánykötetet, Szabó Zsolt – akiről kiderült, hogy május 29-én tölti be 65. életévét – a havi kulturális folyóirat több más kiadványa mellett ezt a könyvet is a közönség figyelmébe ajánlotta.
A Szentimrei család eddigi krónikája az 1918 utáni Erdély történetének leképezése – ezt vázolták fel Szentimrei Jenő unokái. Szabó Zsolt és H. Szabó Gyula a családtörténeti barangolás során egyebek mellett elmondták: nagyapjuk osztálytársa volt – az öt legjobb magyar dermato-venerológusként számon tartott – dr. Berde Károlynak, valamint iskolatársa utóbbi nővéreinek, Berde Mária író-költőnek, illetve Berde Amál festőművésznek, művészeti és néprajzi írónak. Szentimrei Jenő azok közé az erdélyi tollforgatók közé tartozott, akik a Keleti Újság szerzőcsapatának tagjaként a Trianon utáni ocsúdásban a Kós Károly, Zágoni István és Paál Árpád nevével fémjelzett Kiáltó szó című kiáltványban is megfogalmazott politikai cselekvés felvállalását szorgalmazták. Szabó Zsolt hozzátette: Szentimrei Jenő eredeti neve Kovács Jenő, de ahhoz, hogy közölhessen anyai nagyapja, Medgyes Bálint szülőfaluja, Marosszentimre nevét vette fel írói névként. Ő indította el 1922-ben a Cimbora című képes gyermekújságot, amelynek főszerkesztését a Magyarországról hazatérő, és székely írótársaival 1928-ban Szilágysomlyóra is ellátogató Benedek Elek szerkesztett 1929 augusztusában bekövetkezett haláláig. Kós Károly és Szentimrei Jenő együttműködésének termékeiként a közönség megszemlélhette az 1920-as évek patinás köteteit, a Szabó-fivérek édesanyja, Szentimrei Judit, a népművészet tárgyi részét vizsgáló folklorista és néprajzkutató, utóbbi nővére, Kovács Ágnes (1919 – 1990) folklorista, mesegyűjtő, a népművészet szellemi hagyatékát egykoron elemző és gyűjtögető, végül, de nem utolsó sorban Kovács Ágnes férje, a Benedek Elek-unoka Lengyel Dénes köteteit. Elhangzott: tekintve, hogy nagyanyja, Benedek Elekné Fischer Mária zsidó volt, Lengyel Dénest munkaszolgálatra hívták be, de a Vörös Hadsereg katonái úgy „szabadították fel”, hogy fogságba hurcolták a Szovjetunióba.
Szovjet, román és nyugati fogságot taglal az a könyv is, amelyet Benkő Levente (szerzőtársa Papp Annamária) mutatott be a közönségnek. A Magyar fogolysors a második világháborúban című kétkötetes munka ismertetése nyomán mind Somlyón, mind Csehben többen jelezték: a Szilágyságban élnek még túlélők, érdemes őket és a családi irattárakban, valamint levéltárakban őrzött dokumentumokat faggatóra venni.A Játékkuckó májusi tevékenységei
helyszín - a magyar iskola
szerda délutánonként 16 -18 óráig


A Báthory István Alapítvány
Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar Ház
Szeretettel hív és vár mindenkit a
Báthory István Könyvtár Napjára
2011. május 20, péntek délután 17.30 órai kezdettel
a Szilágysomlyói EMKE – Magyar Házba


A Báthory István alapítvány 2011 május 5-én, csütörtökön, 19n órától kuratóriumi ülést tart a Magyar Házban

Napirendi pontok
- elnöki beszámoló 2010 megvalósított programjairól
- pénzügyi beszámoló
- könyvtárosi beszámoló
- a 2011-es programtervezet ismertetése
- különfélék
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG
KODÁLY ZOLTÁN SZELLEMÉBEN


A Játékkuckó áprilisi tevékenységei
helyszín - a magyar iskola
szerda délutánonként 16 -18 óráig

Április 01. Citera kezdők (15 ó.), haladók (16.ó.)
Április 02. József Attila versmondó verseny I-VIII
Április 06. Jeles napos Április –pom-pom csibe, húsvéti díszek
Április 08. Citera kezdők (15.ó.), haladók (16.ó.)
Április 13. Húsvéti csíkvarázs
Április 15. Citera kezdők (15.ó.), haladók (16.ó.)
Április 16-17. „Éneklő ifjúság Kodály Zoltán szellemében”
IV. Országos Gyermekkari Találkozó
Április 20. Viaszos tojásírás, tojásdíszítés
Április 27. Anyák napjára
Április 29. Citera kezdők (15.ó.), haladók (16.ó.)

A Kuckóban szívesen látunk mindenkit, a kisebbek szüleiket vagy nagyszüleiket is magukkal hozhatják, hadd legyen közös a játék öröme.Köszönet

A Báthory István Alapítvány és a Szederinda citeracsapat ezúton is kifejezi köszönetét mindazoknak a szilágysomlyói, Nagyváradi valamint Hargita és Kovászna megyei személyeknek, akik tavaly a személyi jövedelemadójuk két százalékát nekünk adományozták. Erre az adományozásra szeretettel felkérünk mindenkit az idén is.

Adataink:

Fundaţia BÁTHORY ISTVÁN Alapítvány
RO - 455300 Şimleu Silvaniei – Szilágysomlyó, Str. Argeşului nr. 8.
Cod fiscal: R 7334326.
Nr. şi data inregistrării în registrul special: 2/24.09.1992

Bankszámla:
Banca Raiffeisen S.A., filiala Şimleu Silvaniei
RO - 455300 Şimleu Silvaniei – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 5.
Cod Swift: RZBRROBU
Cont: COD IBAN:
RO89 RZBR 0000 0600 0199 4178 - lei
RO91 RZBR 0000 0600 0543 8224 - EUB á t h o r y I s t v á n A l a p í t v á n y - J á t é k k u c k ó
A Játékkuckó
februári tevékenységei
helyszín - a magyar iskola III.A osztályának terme
szerda délutánonként 16 -18 óráig
Febr. 2. Jeles napos Február , Mackó-kuckó
Febr. 4. Citera (kezdők 13 ó, haladók 14 ó.)
Febr. 5. Szederinda- fellépés Magyarkecen (Bihar )
Febr. 9. Fonás –szövés -- bogozás, fonallal, papírral,
Febr. 11-13. Szederinda – fellépés Déván
Febr. 16. Kasírozott maszk-készítés, gipsz-maszk
Febr. 18. Citera (kezdők 13 ó, haladók 14 ó.)
Febr. 23. Mátyás-nap
Febr. 25. Citera (kezdők 13 ó, haladók 14 ó.)


A Kuckóban szívesen látunk mindenkit, a kisebbek szüleiket vagy nagyszüleiket is magukkal hozhatják, hadd legyen közös a játék öröme.B á t h o r y I s t v á n A l a p í t v á n y - J á t é k k u c k ó
A Játékkuckó
januári tevékenységei
helyszín - a magyar iskola III.A osztályának terme
szerda délutánonként 16 -18 óráig

Január 05. -–
Január 07. Citera kezdők (13.ó.), haladók (14.ó.)
Január 12. Jeles napos Január Csillag-járás, -ének, -origami
Január 14. Citera kezdők (13.ó.), haladók (14.ó.)
Január 19. Bábkészítés Piroska-báb
Január 21. Citera kezdők (13.ó.), haladók (14.ó.)
Január 26. Pál-történet, pálmafa-zsenilia-figurák
Január 28. Citera kezdők (13.ó.), haladók (14.ó.)

A Kuckóban szívesen látunk mindenkit, a kisebbek szüleiket vagy nagyszüleiket is magukkal hozhatják, hadd legyen közös a játék öröme.A Báthory István Alapítvány 2011. évi programtervezete

1. Február 5. A Szederinda fellépése Magyarkécén (Bihar megye)
2. Február 9. Népdalverseny általános iskolásoknak.
3. Február 12-13. A Szederinda koncertjei Déván
4. Február 23. Mátyás Napi ünnepség
5. Március 2. Farsangi felvonulás
6. Március 15-i ünnepi műsor – közösen az RMDSZ-szel
7. Április 1-2. József Attila szavalóverseny általános iskolásoknak
8. Április 7-10. „Kikelet” – a Szederinda részvétele a Magyar Kultúra Alapítvány által szervezet budapesti Húsvétváró, tavaszköszöntő találkozón
9. Április 15-17. IV. Ifjúsági Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében - Szilágysomlyó
10. Május 6-7. Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel - Szilágyballa
11. Május 20. „Szentimrei Jenő emlékezete” – a Báthory István Könyvtár Napja
12. Május 22. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal - Varsolc
13. Június 17-19. Részvétel a XI. Budakalászi találkozón, Budakalász
14. Június 25– július 3. A Játékkuckó részvétele a Válaszúti táborban
15. Július 5-9. szederinda citeratábor Szilágysomlyón
16. Szeptember 8-11. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok - Szilágysomlyó és környéke
17. Szeptember 23.24-25. XIX. Báthory Napok
18. Szeptember 29. A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap
19. Október 1. XIX. Báthory Nap. Pedagógus-továbbképző Kolozsváron
20. Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanukról
21. Október 15. „Őszirózsa” – népdalverseny I.-VIII. osztályosok számára. Megyei szakasz
22. November 11. 200 éve született Liszt Ferenc - megemlékezés
23. November 17-18-19. részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein – Kv.
24. November 20. Kistérségi Mesemondóverseny
25. December 2-4. Mézes Napok – A Szederinda csoport részvétele a karácsonyi ünnepkörhöz kötött hagyományok bemutatásán Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában
26. December 10. Karácsonyi Könyvvásár
27. December 10-12. A Szederinda részvétele a Debreceni Nemzetközi Betlehemes találkozón

01-06, 09-12 minden szerdán Kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés
01-06. Minden csütörtökön Néptánc -
01-06., 09-12 minden pénteken Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak


A kuckótevékenységek helyszíne az önálló magyar iskolaA Báthory István Alapítvány 2010-ben megvalósított programjai

1. Február 5-7 A Szederinda citeracsapat részvétele és fellépése a sztánai farsangon
2. Február 24 Mátyás Napi ünnepség
3. Február 25 Citerások szereplése Tenkén Sarudi György könyvbemutatón
4. Március 15-i ünnepi műsor – közösen az RMDSZ-szel
5. Március 19-21 - Kikelet - húsvétváró, tavaszköszöntő találkozó a Szederinda részvét. – Bp.
6. Március 26 Találkozások és beszélgetések Jankovics Marcellel
7. Április 9 Báthory választások
8. Április 17 A Szederinda részvétele Kézdivásárhelyen a III. Romániai Gyermekkari Találkozón
9. Április 20 Irodalmi Karaván – Találkozó a kárpátlajai Együtt c. folyóirat szerkesztőivel.
10. Május 7-8 Szilágyságkutatás napja - közösen az EMÉ-vel – Helyszín: Zsibó
11. Május 9 VIII. Kórustalálkozó közösen a Református Esperesi Hivatallal - Szilágysomlyó
12. Május 14 A Szederinda citeracsapat részvétele az Erkel megemlékezésen Szilágycsehben
13. Május 22 A Báthory István Könyvtár Napja.
14. Május 27. Irodalmi karaván – Találkozó a pozsonyi Kaligram könyvkiadó munkatársaival
15. Június 18-20 Részvétel a X. Budakalászi találkozón
16. Szeptember 24.25-26 - XVIII. Báthory Napok
17. Szeptember 30 - A magyar népmese napja - maratoni meseolvasó nap
18. Október 6 Megemlékezés az Aradi vértanukról
19. Október 21. Könyvbemutató – Farkas Boglárka: Befejezetlenül c. könyve
20. November 18-19-20 részvétel A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényein – Kolozsvár
21. November 13. „Őszirózsa” népdalverseny általános iskolásoknak – megyei szakasz
22. November 18. Kistérségi Mesemondóverseny
23. December 3-5 - Mézes Napok – A Szederinda csoport részvétele a karácsonyi ünnepkörhöz kötött hagyományok bemutatásán Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában
24. December 10 - Karácsonyi Könyvvásár
25. December 10-12 a Szederinda részvétele a XX. Debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozón

01-06, 09-12 minden szerdán Kézműves tevékenység, hagyomány felelevenítés
01-06. Minden csütörtökön Néptánc -
01-06., 09-12 minden pénteken Citeraoktatás a haladó és kezdő csoportnak


A kuckótevékenységek helyszíne az önálló magyar iskola

Artsolution webdesign