A Játékkuckó tíz évéről

A Játékkuckó 1999-ben alakult a Báthory István Alapítvány keretein belül, annak részeként, mint ifjúsági csoport.
A megyében elsőként és évekig egyedüliként tartottunk játszóházas tevékenységeket tudatosan és hittel felvállalva az örök emberi értékek közvetítését, magyar nemzetünkhöz való tartozásunkat, nemzeti értékeink, hagyományaink megismertetését, őrzését és ápolását annak ellenére és ellenében, hogy a kor és környező társadalmunk szellemisége gyakran mást képviselt vagy erőltetett volna.


Célja:

Az Alapítvány céljainak tudatában" Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586) szellemi örökségének ápolása és a vele kapcsolatos műemlékek lehetőségekhez mérteni gondozása, restaurálása és fejlesztése. Az alapítvány ezzel is elő kívánja segíteni az Erdélyben élő népek kulturális, szellemi és anyagi örökségének megőrzését az itt élő népek közös hasznára" és mindezt a gyermekek világára kivetítve, lehetőséget nyújtani a tanterv által túlterhelt, az otthon többnyire képernyő előtt üldögélő gyermekeknek a közös játékra, az alkotó munka örömének a megélésére, értékelésére. Szeretnénk tartalmas kikapcsolódást nyújtani a gyermekeknek nemzeti, népi hagyományaink, ősi kultúránk részének megismertetése, megőrzésre való buzdítása által. Népzenei-, néptánc-hagyományokkal, szokásokkal, népi mesterségekkel ismertetjük meg a gyerekeket, kiegészítve ezt az újabb technikák által nyújtott lehetőségekre épülő számos ötlettel.


Alapító tagok:

Bara Jusztina, Márton Gabriella, Nagy Irma (tanítónők), Sarkadi Anna, Széles Jutka (óvónők), Széman Rózsa(eü.asszisztens, játszóházvezető).
Később csatlakozott Szodorai Melinda, Tóth Klementina (tanítónők) és Sallai Brigitta (szülő), de besegítenek alkalmanként a fiatalabb pedagógusok is: Balla Csilla, Kozma Kulcsár Krisztina, Benedek Tünde, Szabó Beáta, Poenar Nagy Csilla is. A lelkesedés a tizedik évig is - ha nem is mondhatjuk, hogy mindenkiben töretlenül - de megmaradt; a tevékenységek előkészítésére fordított időkeret kissé beszűkült, hiszen mindannyian egyre több kihívás elé nézünk, de mindezek ellenére a bevezetőben említett alapelveinket soha nem veszítjük szem elől.

Működése:

Tevékenységeink heti rendszerességgel, szerda délután 16 – 18 óra között zajlanak az önként vállalkozó oktatók, szülők, alkalmanként meghívottak irányítása mellett. E tevékenységeket elsősorban 6-12 éves gyerekek látogatják, de kortól függetlenül bárkit szívesen látunk találkozásainkon.
Az elmúlt évek alatt kialakult egy tevékenységi keret, amelynek alapján megtervezzük foglalkozásainkat. Ez a keret az évszakokhoz, a naptári és egyházi ünnepekhez kötődő szokásokon alapul, ezt bővítjük, színesítjük a gyerekek életkorának és kuckós múltjának függvényében.
Tevékenységeink igen vonzóak a gyerekek számára. Nagy lelkesedéssel vesznek részt minden alkotó munkában: agyagot gyúrunk, formázunk - már megpróbálkoztunk az edénykészítéssel is; hímzést tanulunk, gyöngyöt fűzünk, megismerkedünk a szövés-fonás titkaival, bábokat készítünk, bábelőadásokat tartunk, nemezelünk, rajzolgatunk, csuhéból, nádból, termésekből készítgetünk játékokat. Minden hónap első találkozásakor megbeszéljük az adott hónapban előforduló egyházi és kulturális ünnepeket, évfordulókat,a „jeles napokat”, az ezekhez kötődő népi szokásokat . Némelyeket a gyerekek - irányítás mellett- előadni is megpróbálnak, mint a Gergely- járást, Balázsolást, Pünkösdölést stb. A közös játék mellett megpróbáltunk tevékenységi csoportokat kialakítani: népi hímzés (programvezető Nagy Irma), bábkészítés, bábozás (Széles Jutka, Sarkadi Anna), népi játékok, népdaléneklés (Bara Jusztina, Szodorai Melinda), tréfás vetélkedők (Márton Gabriella), egyéb kézműves tevékenységek (Sallay Brigitta, Széman Rózsa), néptánc(Bara Jusztina, Nagy Irma, Szodorai Melinda) .
Az év elején a farsangi időszakban népi játékokkal, maszkkészítéssel foglalkozunk. Minden évben megtartottuk a farsangi bálunkat is a szalmabábú elégetésével, de részt veszünk és besegítünk a Magyar Tannyelvű Általános Iskola által (Márton Gabriella, Gáll Timea) szervezett utcai farsangi felvonulásban is. A Húsvéti ünnepkör kezdetével a Játékkuckó is rátér a tavaszvárásra . Énekeket, játékokat, locsolóverseket tanulunk, kis tavaszi meglepetéseket készítgetünk, húsvéti figurákat, tojásdíszeket, asztali, ablakba való díszeket, tojástartókat, a nagyhéten pedig már hagyománnyá vált a kesicével (írókával) való viaszos tojásírás.
A Húsvét utáni időszak a tréfás vetélkedők, a szabadban való játék, az üvegfestés, gipszöntés, nemezelés, a gyékényjátékok készítésének, agyagozásnak az ideje. Volt olyan évünk is, mikor – a szülők segítségével – a nyári vakációban is végig működtünk hasonló programokkal, de a június vége-július eleje mindig naponta ígér programot- elsősorban a gyöngyfűzés az óhajtott tevékenység ilyenkor.
Iskolakezdés és a Báthory Napokra való készülődés után a szüret és termések beérése a központi témánk: szüreti játékok, énekek, termésekből készülő különböző kis alkotások elkészítése van soron. Advent előtt viaszgyertyákat készítünk, öntünk, elkészítjük az adventi koszorút, egyéb adventi díszeket, üdvözlőlapokat. Minden évben megsütöttük a mézeskalács figurákat, készítettünk karácsonyfa díszeket gyékényből, szalmából. Természetesen Mikulás ünnepséget is rendezünk Mikulásjárással.

2004-ben megalakult az első "szak"- csoport: a Kuckómuzsikások, ahol a gyerekek Boda Ibolya tanárnő vezetésével furulyázni tanultak.
2006-ban pályázati pénzből és magántámogatásból tíz darab citerát készíttettünk el, ezek segítségével megalakult a Szederinda citeracsapat Gáspár Attila zilahi zenetanár szakmai irányításával. ( Bővebben a Szederinda címszó alatt.)
A Báthory iskola I-VIII oszt. tanulói köréből alakult tánccsoportot a Kuckó kezdetektől fogva erkölcsileg és anyagilag is támogatta oktatókat szerezve, pályázatokat írva. A csoport szintén négy éve működik, utóbb már inkább csak a kisebb korosztályokkal, Bara Jusztina, Nagy Irma és Szodorai Melinda vezetésével és képzett táncoktatók irányításával.
A heti rendszerességgel működő tevékenységeken kívül vannak évente megrendezett programjaink is. Minden év novemberében tartunk helyi mesemondó versenyt (Nagy Irma), februárban Mátyás Napot korabeli hangulatban, reneszánsz tánc és kis jelenet előadásával (Tóth Klementina), „Akkor szép a kerek erdő...” népdaléneklő versenty helyi és kistérségi szakasszal február-márciusban ( Szodorai Melinda, Bara Jusztina); József Attila versmondó verseny áprilisban ( Bara Jusztina, Szodorai Melinda, Márton Gabriella, Gáll Timea, Nagy Eleonóra, Bákai Imola ).
Tartottunk rajzversenyeket meghívott művészek értékelésével, máskor a gyerekek rajzaival beneveztünk különböző pályázatokra (A víz világa-Budapest, Csernobil gyerekszemmel-rajz és fogalmazás, Duna-mesék rajz és mesepályázat stb.).

Mindezen vetélkedők nyertesei, résztvevői valamint a kuckós tevékenységeken jeleskedő gyermekek a Polgármestri Hivatal és a helyi Tanács jóvoltából évente részt vehetnek egy színházlátogatással egybekötött kolozsvári kiránduláson. A népművészeti tevékenységekben legjobb teljesítményt nyújtó gyermekek számára pedig a Kallós Alapítvány jóvoltából ugyancsak évente alkalom adódott a válaszúti Honismereti és népművészeti táborozáson való részvételre. A citerások 2007-ben Szilágyperecsenben zenei táborozáson is részt vettek, 2008-ban a Maros megyei Somosd községben. szerveztünk részükre ugyancsak zenei tábort.
Mindezen tevékenységek mellett tartottunk író-olvasó találkozót is, meghívottunk volt Fodor Sándor (két alkalommal), Jancsik Pál, Vida Erika, alkalomhoz kötődően történelem tanárok, néprajzosok, népi játék-készítését tanító nagyszülők, népművészet mesterei (Szilágyi Ferenc Szilágysámsonból, Hideg Anna Ördöngősfüzesről) ; a Matyi Műhely bábosai a bábkészítésről meséltek és gyakorlati bemutatót is tartottak.


Munkánkat az eddigiek során támogatta a Báthory Alapítvány, az egyházak, az önkormányzat, megyei tanács, a Népi Alkotások Háza, Gál Kelemen Oktatási Központ, más alapítványok és civil szervezetek, vállalkozók és a szülők. Számos pályázatot nyertünk, ezek segítségével a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, kazettás hanglejátszót, agyagozó korongot sikerült vásárolnunk, citerákat készíttetnünk, vetélkedőket rendeznünk, a kirándulásokhoz hozzájárulnunk, de egész évi tevékenységünk, működésünk alakításában is igen nagy segítségünkre voltak. 2000 és 2008 között huszonkét nyertes pályázatunk volt az EMKE, Illyés KA, , Communitas, Mobilitas,, a NKA és OKM Alapítványoknál, melyek jelentősen hozzájárultak tevékenységeink megvalósításához.


Terveink:
Eddig elkezdett tevékenységeinket szeretnénk folytatni a jövőben is: játszani tanítani és játszva tanítani. Eddigi kapcsolataink ( kolozsvári Amaryllis Társaság, Szilágy Megyei Népi Alkotások Háza, Kallós Alapítvány, kolozsvári Heltai Alapítvány, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Kultúra Alapítvány, ) mellett szeretnénk újakat is kialakítani játszóházakkal, hozzánk hasonló ifjúsági szervezetekkel, műhelyekkel.Vissza az előző oldalra

Artsolution webdesign