Szilágysági Magyarok - díszoklevél


1999 májusában, a magyar Egészségügyi Társaság által 1993-tól ez idáig már összekovácsolt (mert addig mindenki szanaszét húzott, mint ahogy ez történni szokott mindenféle berkekben, lévén ez a magyar „átok”) szilágysági általános orvosok egy része - kezdeményezésemre - vendégül láttak hét, a Kárpát-medencében legszegényebben élő, kárpátaljai orvos-családot. Látogatásuk alkalmával avattuk a Bánffy galériát Szilágynagyfaluban, és ekkor kapta meg a szülőfalutól dr., Andrásofszky Barna, a MET megalapítója és elnöke a díszpolgárságot.

Szintén ebben az évben került befejezésre - és őszire megjelenésre - a Szilágysági Magyarok könyv. E két esemény - mint előzmény - adta az apropót a "Szilágysági Magyarok díszoklevél" megszületéséhez.
Szükségét éreztem, hogy Szilágynagyfalu díszpolgársága mellett Szilágysomlyó is próbáljon meg (a már odaítélt Sárkányfog Érdemrend ezüst fokozatán kívül) valamit nyújtani a MET elnökének, aki oroszlánrészt vállal a Szilágyság külföldi megismertetésében és jelentős szerepet játszott a miniszteri találkozóban. Az ötletet - amely szinte egyszerre született meg bennem és Hajdu Attilában - ismét tett követte, közösen kigondoltunk egy díszoklevél mintát, amelyet ő szerkesztet meg. És 1999 május 8.-án, a díszpolgárság átadásának napján, egy bensőséges, megható ünnepség keretében, erdélyi és kárpátaljai orvosok jelenlétében, , a "Szilágysági magyarok 1."-es számot viselő díszoklevele is átnyújtásra került.
A sorozat emléket kíván állítani minden Szilágyságban élő, vagy onnan elszármazott magyarnak, aki a szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentősebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért is, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez.
Az első esztendőben díjazott személyek nagyobbrészt Szilágysomlyó vonzásköréhez tartoztak, így egyesek lokálpatriotizmussal is vádolhatnak. Ezt is vállaljuk, mivel mi tudjuk azt, hogy az Alapítvány kuratóriumában már az ötlet kipattanásakor döntés született arról, hogy az eljövendőkben az oklevelet odaítélő bizottságot megyei szintűre bővítsük, és a megye minden vidékéről érkező javaslatok alapján jelöljük ki a díszoklevélben részesülendőket. Bárki tehet javaslatot a díszoklevél odaítélésére, de csak azokat a javaslatokat vennénk figyelembe, melyekhez csatolva lenne a javasolt személy életrajza és fényképe. A bizottság a Báthory kuratóriumból és a megye magyar civil (főleg kulturális) szervezeteinek és egyesületeinek (felkérés utáni) delegált képviselőiből állt össze. Reméljük, hogy nemes szándékunkat senki sem értette félre, a sorozatból - mint ahogy reméltük - igazi bestseller lett megjelenésének pillanatától fogva.

Az 1999-es Báthory Napok alkalmával - a már májusban kiadott első díszoklevélen kívül még kilencet adtunk ki. Ebből a kilencből négyet élő személynek, munkássága elismeréseként, ötöt pedig post mortem. Most - a leltár kedvéért - csak felsorolnám az eddig díjazottak nevét, részletes életrajzi adataikat a Báthory Napokon megjelenő Szilágyság lap mellékletben lehet megtalálni. Tehát 1999-ben dr. Székely Géza (1910-2000) ny. Szilágynagyfalu-i körorvos, Fodor László (1916 - ) ny. szilágysomlyói református kántor-tanító, Szabó Zakariás (1919 - ) szilágysomlyói lakos, volt 1956-os politikai elítélt, Major Miklós (1933 - ) ny. tanár, néprajzkutató (Szilágynagyfalu) kaptak életművűkért díjat, míg post mortem dr. Berecki Sándor (1916-1999) ideggyógyász, dr. Nagy Lajos (1917-1999) ügyvéd, Gyulafalvi Bulyovszky Mihály (1906-1986) banktisztviselő, Fekete Endre (1903-1988) gyógyszerész - volt szilágysomlyói lakosok, valamint dr. Kovács Gyula (1899-1987) budapesti állatorvos, egyetemi előadótanár részesült elismerésben.
2000-ben Finta Edit (1945 - ) képzőművész (Budapest), Szaleczky Lajos (1923 - ) agrármérnök, Budapest, Madár Árpád Gyula, (1917- ) műbútorasztalos, volt politikai elítélt (Szilágysomlyó) kapott életmű díjban, post mortem Barkász Bálint (1929-1995) zenetanár, dr. Hosszú László (1913-1983) nyugalmazott ordinárius, r. katolikus lelkipásztor, dr. Sipos László (1948-1999) tanár, néprajzkutató emlékét idéztük meg a díszoklevelek által.

Mire ezek a sorok megjelennek, addig remélem, hogy 2001-ben a négy oklevél átadására kerül majd sor a Báthory Napokon. Az élő személyek közül dr. Horvát Endre orvos, ny. egyetemi előadótanár és Fodor Levente, Szilágysomlyón született, az Egyesült Államokban élő képzőművész kap (kapott) díjat; míg a post mortem díjak odaítélésével dr. Balogh Károly (1895-1973) orvos, fogorvos, tanszékvezető egyetemi tanár, a budapesti fogorvosi kar létrehozója, valamint Moldován Lajos (1931-1994) tanár alakját elevenítjük meg.


Vissza az előző oldalraArtsolution webdesign